Survival Impact of Calcium Score and Heart Irradiation in Patients with Lung Cancer

Bidragets oversatte titel: Betydningen af calcium score og stråledosis til hjertet for overlevelsen hos patienter med lungekræft

Agon Olloni

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

6 Downloads (Pure)

Abstract

Patienter med lokalavanceret ikke-små cellet lungekræft (LA-NSCLC) behandles medkombination af kemo- og stråleterapi i helbredende øjemed. Kun 20-25% af patienterne er i live 5 år efter diagnosen, men overlevelsen er stigende. Ved strålebehandling af sygdommen, rammes omkringliggende organer, herunder hjertet. Nylige studier tyder på, at vilkårlig bestråling af hjertet kan føre til hjertesygdom men også til nedsat overlevelse. Risikofaktorer og årsagssammenhæng mellem hjerte dosis og overlevelse er ikke fuldt fastlagt.

Denne ph.d. afhandling er baseret på tre studier med følgende formål:
I. At undersøge kalkscore i kranspulsårerne og dens effekt på den samlede overlevelse.
II. At udvikle og teste en automatisk algoritme som kan benyttes til at indtegne hjerte, hjertekamre og hjertekar.
III. At undersøge betydningen af hjertedosis og dens substrukturer på overlevelsen.

Patienter med LA-NSCLC fra alle danske stråleterapicentre behandlet med helbredende sigt i 2014-2015 blev inkluderet i studiet. Kalkscore blev kvantificeret ud fra CT-scanninger. Stråleterapi data blev indsamlet fra de danske stråleterapicentre, patient data fra Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) og Landspatientregistret (LPR). Stråledata, kalkscore og data fra DLCR blev anvendt til at udføre det første studie. Herefter blev den automatiske algoritme til indtegning af hjerte og dens understrukturer udviklet og testet. Endeligt blev data fra studie I, de automatisk indtegnede hjerter samt data fra LPR kombineret til at udføre det tredje studie.

Resultaterne af denne afhandling viser, at velkendte risikofaktorer som høj alder, kræftknudens størrelse og performance status (almen tilstand) har den største indvirkning på overlevelsen. På trods af en forhøjet kalkscore hos de fleste patienter, tydende på høj risiko for hjertesygdom, kunne kalkscore ikke forudsige dødeligheden efter justering for kendte risikofaktorer. Den automatiske algoritmes evne til at indtegne hjerter, substrukturer og til at forudsige stråledosis, var sammenlignelig med de kliniske eksperter. Dette tillader brug af algoritmen til fremtidige forskningsprojekter.

I studie III havde de kendte risikofaktorer fortsat størst indvirkning på overlevelsen. Derudover viste resultaterne, at patienter med tumorer nær hjertet har dårligere overlevelse, dermed påvirker hjertedosis overlevelsen. Endeligt viser studie III, at venstre hjertekammer er en mere følsom hjerteregion, som fører til påvirket overlevelse.

Samlet konkluderes det at fremtidig behandling fortsat bør fokusere på behandling af kræften, og ikke på hjerterisici. Ydermere, er hjertet et strålefølsomt område. Fremtidig forskning bør fokusere på venstre hjertekammer som et mere strålefølsomt område.
Bidragets oversatte titelBetydningen af calcium score og stråledosis til hjertet for overlevelsen hos patienter med lungekræft
OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
 • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
 • Schytte, Tine, Hovedvejleder
 • Brink, Carsten, Bivejleder
 • Diederichsen, Axel, Bivejleder
 • Jeppesen, Stefan Starup, Bivejleder
 • Lorenzen, Ebbe Laugaard, Bivejleder
Dato for forsvar3. nov. 2023
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 30. okt. 2023

Emneord

 • Lungekræft
 • Strålebehandling
 • Stråledosis til hjertet
 • Overlevelse
 • Prognostiske markører

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Betydningen af calcium score og stråledosis til hjertet for overlevelsen hos patienter med lungekræft'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater