Stedets Anatomi: En Teoretisk Undersøgelse af Stedet og Rumlighedens Betydning for Leg, Computerspil og Læring

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Resumé

Titlen på denne ph.d.-afhandling, Stedets Anatomi – en teoretisk undersøgelse af stedets og rumlighedens betydning for leg, computerspil og læring, skitserer ikke kun afhandlingens teoretiske dimensionering, men også dens analytiske bliks tematik i forbindelse med undersøgelsen af fænomenerne leg, computerspil og læring.
Denne tværfaglige adressering udgår fra et allerede etableret kendskab til genstandsområdet. Hvilket betyder at ph.d.-afhandlingens grundlæggende forskningsspørgsmål udspringer fra indsigt i spørgsmålets betingelsesgrundlag.
Afhandlingens grundlæggende forskningsspørgsmål adresserer vanskelighederne ved at forene fænomenerne leg, computerspil og læring. Dette ud fra den antagelse, at vanskelighederne ved foreningen af fænomenerne ikke alene udgår fra praktiske designvalg.
Ph.d.-afhandlingens operationalisering af undersøgelsens tværfaglige genstandsområde tager udgangspunkt i stedet som forbindelsesled fænomenerne imellem. Dette betyder, at før fænomenerne kan adresseres, så vil stedteorien, hvis sådan en kan samles under et, blive gennemgået. Fra stedteorien henter afhandlingen ikke kun en vertikal operationalisering af analyseniveauerne, men også tematikken og det analytiske blik. Tematikken er udover stedet rumlighed, og det analytiske blik er fænomenologisk. Det sidstnævnte særligt i forbindelse med Martin Heideggers topologi sådan som den kommer til udtryk i Væren og Tid ([1927] 2007).
Således bliver forskningsspørgsmål og antagelser behandlet fra stedteoriens analytiske operationalisering af, hvad og hvordan et sted kan forstås. Dette med rumligheden som tematisk forbindelsesled mellem stedteori og Heideggers topologi. Alt sammen med henblik på at udhæve fænomenernes stedlige såvel som rumlige organisering og herigennem destillere deres organisering for at demonstrere, at de er betinget af selvstændige og divergerende rationaler.
Ud fra stedteoriens rumlighedstematik og fænomenologiens undersøgelse af væren kan legefænomenet beskrives som en spatial dyade, hvor det fraværende er kendetegnet ved at udgøre nærvær. Centralt for legen er den fraværende væren som et nærværende legeindhold. Denne formelle beskrivelse definerer legefænomenet som hvilende på et selvstændigt rationale.
Heroverfor træder computerspilpraksissen frem som en formation mellem spil og spiller, der samler sig som en overvejende selvreferentiel aktivitet. Sådan en beskrivelse har vidtrækkende betydning for, hvordan et læringsindhold kan eller ikke kan integreres i et computerspil. Hvis computerspillet er selvreferentielt, så har spillet vanskeligt ved at pege ud over sig selv. Hvis det alligevel forsøger, så udfordrer computerspillet grundlaget for sin identitet. Således lader det til, at computerspil ikke på samme tid kan adressere et læringsindhold og opretholde sin identitet som computerspil uden at undergrave enten det ene eller det andet. Dette kræver selvfølgelig et syn på, hvad læring er. Og her er det væsentligt at sondre mellem læring, læringsindhold, læringsmiddel og undervisning.
Denne skitsering har herved udhævet, hvordan leg, computerspil og læring divergerer fra hinanden. Og følgelig at en praktisk sammenvævning af de tre fænomener ikke alene beror på designvanskeligheder, men også på teoretiske uoverensstemmelser.
Ph.d.-afhandlingen afslutter sin undersøgelse med ud fra rumlighedens tematik, fænomenologiens undersøgelse af væren og computerspillets selvreferentialitet at fremsætte et udkast til en tentativ læringsteori, der hviler på identitet, forskel, ekspansion og selvreferents.
For at opsummere så træder fænomenerne leg, computerspil og læring frem konstitueret af selvstændige og divergerende rationaler, som ikke alene beskriver bagvedliggende teoretiske uoverensstemmelser, men som også leder frem mod et tentativt udkast til en ekspansiv læringsteori ud fra identitet, forskel og selvreferents.

OriginalsprogDansk
ForlagSyddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Antal sider309
StatusUdgivet - 2013

Emneord

  • Stedteori
  • leg
  • computerspil
  • læring
  • fænomenologi

Citer dette

@phdthesis{97f4244967f74646b2e5146b012115ed,
title = "Stedets Anatomi: En Teoretisk Unders{\o}gelse af Stedet og Rumlighedens Betydning for Leg, Computerspil og L{\ae}ring",
abstract = "Titlen p{\aa} denne ph.d.-afhandling, Stedets Anatomi – en teoretisk unders{\o}gelse af stedets og rumlighedens betydning for leg, computerspil og l{\ae}ring, skitserer ikke kun afhandlingens teoretiske dimensionering, men ogs{\aa} dens analytiske bliks tematik i forbindelse med unders{\o}gelsen af f{\ae}nomenerne leg, computerspil og l{\ae}ring. Denne tv{\ae}rfaglige adressering udg{\aa}r fra et allerede etableret kendskab til genstandsomr{\aa}det. Hvilket betyder at ph.d.-afhandlingens grundl{\ae}ggende forskningssp{\o}rgsm{\aa}l udspringer fra indsigt i sp{\o}rgsm{\aa}lets betingelsesgrundlag. Afhandlingens grundl{\ae}ggende forskningssp{\o}rgsm{\aa}l adresserer vanskelighederne ved at forene f{\ae}nomenerne leg, computerspil og l{\ae}ring. Dette ud fra den antagelse, at vanskelighederne ved foreningen af f{\ae}nomenerne ikke alene udg{\aa}r fra praktiske designvalg. Ph.d.-afhandlingens operationalisering af unders{\o}gelsens tv{\ae}rfaglige genstandsomr{\aa}de tager udgangspunkt i stedet som forbindelsesled f{\ae}nomenerne imellem. Dette betyder, at f{\o}r f{\ae}nomenerne kan adresseres, s{\aa} vil stedteorien, hvis s{\aa}dan en kan samles under et, blive gennemg{\aa}et. Fra stedteorien henter afhandlingen ikke kun en vertikal operationalisering af analyseniveauerne, men ogs{\aa} tematikken og det analytiske blik. Tematikken er udover stedet rumlighed, og det analytiske blik er f{\ae}nomenologisk. Det sidstn{\ae}vnte s{\ae}rligt i forbindelse med Martin Heideggers topologi s{\aa}dan som den kommer til udtryk i V{\ae}ren og Tid ([1927] 2007). S{\aa}ledes bliver forskningssp{\o}rgsm{\aa}l og antagelser behandlet fra stedteoriens analytiske operationalisering af, hvad og hvordan et sted kan forst{\aa}s. Dette med rumligheden som tematisk forbindelsesled mellem stedteori og Heideggers topologi. Alt sammen med henblik p{\aa} at udh{\ae}ve f{\ae}nomenernes stedlige s{\aa}vel som rumlige organisering og herigennem destillere deres organisering for at demonstrere, at de er betinget af selvst{\ae}ndige og divergerende rationaler. Ud fra stedteoriens rumlighedstematik og f{\ae}nomenologiens unders{\o}gelse af v{\ae}ren kan legef{\ae}nomenet beskrives som en spatial dyade, hvor det frav{\ae}rende er kendetegnet ved at udg{\o}re n{\ae}rv{\ae}r. Centralt for legen er den frav{\ae}rende v{\ae}ren som et n{\ae}rv{\ae}rende legeindhold. Denne formelle beskrivelse definerer legef{\ae}nomenet som hvilende p{\aa} et selvst{\ae}ndigt rationale. Heroverfor tr{\ae}der computerspilpraksissen frem som en formation mellem spil og spiller, der samler sig som en overvejende selvreferentiel aktivitet. S{\aa}dan en beskrivelse har vidtr{\ae}kkende betydning for, hvordan et l{\ae}ringsindhold kan eller ikke kan integreres i et computerspil. Hvis computerspillet er selvreferentielt, s{\aa} har spillet vanskeligt ved at pege ud over sig selv. Hvis det alligevel fors{\o}ger, s{\aa} udfordrer computerspillet grundlaget for sin identitet. S{\aa}ledes lader det til, at computerspil ikke p{\aa} samme tid kan adressere et l{\ae}ringsindhold og opretholde sin identitet som computerspil uden at undergrave enten det ene eller det andet. Dette kr{\ae}ver selvf{\o}lgelig et syn p{\aa}, hvad l{\ae}ring er. Og her er det v{\ae}sentligt at sondre mellem l{\ae}ring, l{\ae}ringsindhold, l{\ae}ringsmiddel og undervisning. Denne skitsering har herved udh{\ae}vet, hvordan leg, computerspil og l{\ae}ring divergerer fra hinanden. Og f{\o}lgelig at en praktisk sammenv{\ae}vning af de tre f{\ae}nomener ikke alene beror p{\aa} designvanskeligheder, men ogs{\aa} p{\aa} teoretiske uoverensstemmelser. Ph.d.-afhandlingen afslutter sin unders{\o}gelse med ud fra rumlighedens tematik, f{\ae}nomenologiens unders{\o}gelse af v{\ae}ren og computerspillets selvreferentialitet at frems{\ae}tte et udkast til en tentativ l{\ae}ringsteori, der hviler p{\aa} identitet, forskel, ekspansion og selvreferents. For at opsummere s{\aa} tr{\ae}der f{\ae}nomenerne leg, computerspil og l{\ae}ring frem konstitueret af selvst{\ae}ndige og divergerende rationaler, som ikke alene beskriver bagvedliggende teoretiske uoverensstemmelser, men som ogs{\aa} leder frem mod et tentativt udkast til en ekspansiv l{\ae}ringsteori ud fra identitet, forskel og selvreferents.",
keywords = "Stedteori, leg, computerspil, l{\ae}ring, f{\ae}nomenologi",
author = "Larsen, {Lasse Juel}",
year = "2013",
language = "Dansk",
publisher = "Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet",

}

Stedets Anatomi : En Teoretisk Undersøgelse af Stedet og Rumlighedens Betydning for Leg, Computerspil og Læring . / Larsen, Lasse Juel.

Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, 2013. 309 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

TY - BOOK

T1 - Stedets Anatomi

T2 - En Teoretisk Undersøgelse af Stedet og Rumlighedens Betydning for Leg, Computerspil og Læring

AU - Larsen, Lasse Juel

PY - 2013

Y1 - 2013

N2 - Titlen på denne ph.d.-afhandling, Stedets Anatomi – en teoretisk undersøgelse af stedets og rumlighedens betydning for leg, computerspil og læring, skitserer ikke kun afhandlingens teoretiske dimensionering, men også dens analytiske bliks tematik i forbindelse med undersøgelsen af fænomenerne leg, computerspil og læring. Denne tværfaglige adressering udgår fra et allerede etableret kendskab til genstandsområdet. Hvilket betyder at ph.d.-afhandlingens grundlæggende forskningsspørgsmål udspringer fra indsigt i spørgsmålets betingelsesgrundlag. Afhandlingens grundlæggende forskningsspørgsmål adresserer vanskelighederne ved at forene fænomenerne leg, computerspil og læring. Dette ud fra den antagelse, at vanskelighederne ved foreningen af fænomenerne ikke alene udgår fra praktiske designvalg. Ph.d.-afhandlingens operationalisering af undersøgelsens tværfaglige genstandsområde tager udgangspunkt i stedet som forbindelsesled fænomenerne imellem. Dette betyder, at før fænomenerne kan adresseres, så vil stedteorien, hvis sådan en kan samles under et, blive gennemgået. Fra stedteorien henter afhandlingen ikke kun en vertikal operationalisering af analyseniveauerne, men også tematikken og det analytiske blik. Tematikken er udover stedet rumlighed, og det analytiske blik er fænomenologisk. Det sidstnævnte særligt i forbindelse med Martin Heideggers topologi sådan som den kommer til udtryk i Væren og Tid ([1927] 2007). Således bliver forskningsspørgsmål og antagelser behandlet fra stedteoriens analytiske operationalisering af, hvad og hvordan et sted kan forstås. Dette med rumligheden som tematisk forbindelsesled mellem stedteori og Heideggers topologi. Alt sammen med henblik på at udhæve fænomenernes stedlige såvel som rumlige organisering og herigennem destillere deres organisering for at demonstrere, at de er betinget af selvstændige og divergerende rationaler. Ud fra stedteoriens rumlighedstematik og fænomenologiens undersøgelse af væren kan legefænomenet beskrives som en spatial dyade, hvor det fraværende er kendetegnet ved at udgøre nærvær. Centralt for legen er den fraværende væren som et nærværende legeindhold. Denne formelle beskrivelse definerer legefænomenet som hvilende på et selvstændigt rationale. Heroverfor træder computerspilpraksissen frem som en formation mellem spil og spiller, der samler sig som en overvejende selvreferentiel aktivitet. Sådan en beskrivelse har vidtrækkende betydning for, hvordan et læringsindhold kan eller ikke kan integreres i et computerspil. Hvis computerspillet er selvreferentielt, så har spillet vanskeligt ved at pege ud over sig selv. Hvis det alligevel forsøger, så udfordrer computerspillet grundlaget for sin identitet. Således lader det til, at computerspil ikke på samme tid kan adressere et læringsindhold og opretholde sin identitet som computerspil uden at undergrave enten det ene eller det andet. Dette kræver selvfølgelig et syn på, hvad læring er. Og her er det væsentligt at sondre mellem læring, læringsindhold, læringsmiddel og undervisning. Denne skitsering har herved udhævet, hvordan leg, computerspil og læring divergerer fra hinanden. Og følgelig at en praktisk sammenvævning af de tre fænomener ikke alene beror på designvanskeligheder, men også på teoretiske uoverensstemmelser. Ph.d.-afhandlingen afslutter sin undersøgelse med ud fra rumlighedens tematik, fænomenologiens undersøgelse af væren og computerspillets selvreferentialitet at fremsætte et udkast til en tentativ læringsteori, der hviler på identitet, forskel, ekspansion og selvreferents. For at opsummere så træder fænomenerne leg, computerspil og læring frem konstitueret af selvstændige og divergerende rationaler, som ikke alene beskriver bagvedliggende teoretiske uoverensstemmelser, men som også leder frem mod et tentativt udkast til en ekspansiv læringsteori ud fra identitet, forskel og selvreferents.

AB - Titlen på denne ph.d.-afhandling, Stedets Anatomi – en teoretisk undersøgelse af stedets og rumlighedens betydning for leg, computerspil og læring, skitserer ikke kun afhandlingens teoretiske dimensionering, men også dens analytiske bliks tematik i forbindelse med undersøgelsen af fænomenerne leg, computerspil og læring. Denne tværfaglige adressering udgår fra et allerede etableret kendskab til genstandsområdet. Hvilket betyder at ph.d.-afhandlingens grundlæggende forskningsspørgsmål udspringer fra indsigt i spørgsmålets betingelsesgrundlag. Afhandlingens grundlæggende forskningsspørgsmål adresserer vanskelighederne ved at forene fænomenerne leg, computerspil og læring. Dette ud fra den antagelse, at vanskelighederne ved foreningen af fænomenerne ikke alene udgår fra praktiske designvalg. Ph.d.-afhandlingens operationalisering af undersøgelsens tværfaglige genstandsområde tager udgangspunkt i stedet som forbindelsesled fænomenerne imellem. Dette betyder, at før fænomenerne kan adresseres, så vil stedteorien, hvis sådan en kan samles under et, blive gennemgået. Fra stedteorien henter afhandlingen ikke kun en vertikal operationalisering af analyseniveauerne, men også tematikken og det analytiske blik. Tematikken er udover stedet rumlighed, og det analytiske blik er fænomenologisk. Det sidstnævnte særligt i forbindelse med Martin Heideggers topologi sådan som den kommer til udtryk i Væren og Tid ([1927] 2007). Således bliver forskningsspørgsmål og antagelser behandlet fra stedteoriens analytiske operationalisering af, hvad og hvordan et sted kan forstås. Dette med rumligheden som tematisk forbindelsesled mellem stedteori og Heideggers topologi. Alt sammen med henblik på at udhæve fænomenernes stedlige såvel som rumlige organisering og herigennem destillere deres organisering for at demonstrere, at de er betinget af selvstændige og divergerende rationaler. Ud fra stedteoriens rumlighedstematik og fænomenologiens undersøgelse af væren kan legefænomenet beskrives som en spatial dyade, hvor det fraværende er kendetegnet ved at udgøre nærvær. Centralt for legen er den fraværende væren som et nærværende legeindhold. Denne formelle beskrivelse definerer legefænomenet som hvilende på et selvstændigt rationale. Heroverfor træder computerspilpraksissen frem som en formation mellem spil og spiller, der samler sig som en overvejende selvreferentiel aktivitet. Sådan en beskrivelse har vidtrækkende betydning for, hvordan et læringsindhold kan eller ikke kan integreres i et computerspil. Hvis computerspillet er selvreferentielt, så har spillet vanskeligt ved at pege ud over sig selv. Hvis det alligevel forsøger, så udfordrer computerspillet grundlaget for sin identitet. Således lader det til, at computerspil ikke på samme tid kan adressere et læringsindhold og opretholde sin identitet som computerspil uden at undergrave enten det ene eller det andet. Dette kræver selvfølgelig et syn på, hvad læring er. Og her er det væsentligt at sondre mellem læring, læringsindhold, læringsmiddel og undervisning. Denne skitsering har herved udhævet, hvordan leg, computerspil og læring divergerer fra hinanden. Og følgelig at en praktisk sammenvævning af de tre fænomener ikke alene beror på designvanskeligheder, men også på teoretiske uoverensstemmelser. Ph.d.-afhandlingen afslutter sin undersøgelse med ud fra rumlighedens tematik, fænomenologiens undersøgelse af væren og computerspillets selvreferentialitet at fremsætte et udkast til en tentativ læringsteori, der hviler på identitet, forskel, ekspansion og selvreferents. For at opsummere så træder fænomenerne leg, computerspil og læring frem konstitueret af selvstændige og divergerende rationaler, som ikke alene beskriver bagvedliggende teoretiske uoverensstemmelser, men som også leder frem mod et tentativt udkast til en ekspansiv læringsteori ud fra identitet, forskel og selvreferents.

KW - Stedteori

KW - leg

KW - computerspil

KW - læring

KW - fænomenologi

M3 - Ph.d.-afhandling

BT - Stedets Anatomi

PB - Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

ER -