Segmental Instability in the Degenerative Lumbar Spine

Signe Forbech Elmose

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

34 Downloads (Pure)

Abstract

Degenerativ lumbal spinal stenose (LSS) og spondylolistese (LDS) er almindeligetilstande og den hyppigste årsag til rygkirurgi hos patienter over 65 år. Spondylolistesebetyder, at en hvirvel er forskudt fremad. Dette forekommer for cirka 10% af patientermed LSS. Tilstandene er forårsaget af degenerative forandringer, der forsnævrerrygmarvskanalen. Symptomerne er primært nedsat gangdistance og varierende grad afben- og rygsmerter. Derudover har nogle patienter for meget bevægelse mellemhvirvlerne. Dette kaldes segmental instabilitet og menes at forværre symptomerne ogderved komplicerer tilstanden. Instabilitet er tidligere blevet defineret ogdiagnosticeret ved at påvise for meget bevægelse ved fleksions- ogekstensionsrøntgenbilleder. Magnetisk Resonans (MR) scanning er den foretrukneundersøgelse ved diagnosticering af LSS. Under en MR-scanning er patienten i enliggende, ikke-vægtbærende stilling. Dette kan forårsage reposition af de forskudtehvirvler, herved er der risiko for at overse instabilitet. Undersøgelser indikerer, at fundpå MR-scanningen kan være forbundet med instabilitet. Der mangler dog konsensusom, hvordan instabilitet defineres og diagnosticeres samt dennes indflydelse påsymptomer og udfald efter kirurgisk behandling. Dette har været diskuteret i næsten etårhundrede.
Formålet med denne afhandling er at definere segmental instabilitet i den degenerativelænderygsøjle, og at undersøge om fund på MR-scanninger kan være proxy’er forinstabilitet. Derudover undersøges, om patientrapporterede effektmål (PRO) vedlangtidsopfølgning efter dekompressionskirurgi er forbundet med præoperativtilstedeværelse af MR-proxy’er for instabilitet hos LSS-patienter. Afhandlingen udgårfra tre delstudier der kort omtales i det følgende.

Studie I
En systematisk litteratur gennemgang udført i henhold til Preferred Reporting Itemsfor Systematic Reviews and Meta-analysis (PRISMA) retningslinjerne.Litteratursøgningen blev foretaget i relevante databaser. Der blev inkluderet 118artikler med en definition af segmental instabilitet. Definitionerne blev grupperet,hvilket viste, at 24% definerede instabilitet ved dynamisk forskydning og 26% veddynamisk forskydning og dynamisk vinkling.Den hyppigst rapporterede grænseværdi for abnorm dynamisk forskydning var > 3mm og for dynamisk vinkling > 10.

Studie II
Et retrospektivt kohortestudie på patienter med LSS og LDS, der havde fået foretagetdekompressions- eller fusionskirurgi på niveau L4-L5, undersøgte om der varsammenhæng mellem instabilitet og facetleds vinkel, facetleds væske, bevaretdiskhøjde og forskydning på MR (MR Proxyer, MRP). Patienterne blev opdelt i togrupper baseret på radiografisk instabilitet på stående røntgenbillede defineret som > 3mm forskydning. Der var 47 patienter i den stabile gruppe og 185 i den ustabilegruppe. Der var statistisk signifikant sammenhæng mellem MRP'er (> 3 mmforskydning på MR, facetleds vinkel ≥ 46, facetleds væske ≥ 1,5 mm, diskus højdeindeks ≥ 13%) og instabilitet på stående røntgenbillede. Der var signifikantsammenhæng mellem MRP'er og instabilitet selv uden forskydning på MR.

Studie III
Et retrospektivt kohortestudie på danske og svenske patienter med LSS og udenforskydning på MR, der havde fået foretaget dekompressionsoperation. Patienteropdelt i to grupper baseret på tilstedeværelse af MRP'er for instabilitet. Der blevinkluderet 103 patienter, 83 MRP(-) og 21 MRIP(+). Propensity matching resulterede i21 i hver gruppe med sammenlignelig demografi og PRO'er bestående afhelbredsrelateret livskvalitets- og smertespørgeskemaer præoperativt. Ved fem årsopfølgning havde begge grupper statistisk signifikant forbedring i PRO sammenlignetmed før operationen. Ingen forskel i PRO mellem grupperne, undtagen, at MRP(+)viste statistisk signifikant værre bensmerter sammenlignet med MRP(-) gruppen.

Konklusion
På trods af forskellige definitioner var den hyppigste definition af segmentalinstabilitet > 3 mm dynamisk forskydning. Tilstedeværelsen af MRP'er for instabilitetviste statistisk signifikant sammenhæng med instabilitet på stående røntgenbillede,selv uden forskydning på MR. Hos patienter med LSS og uden forskydning på MRkan tilstedeværelsen af MRP'er for instabilitet præoperativt være forbundet medmindre forbedring af bensmerter fem år efter dekompressionsoperation.Tilstedeværelsen af instabilitet havde imidlertid ikke negativ indflydelse på andrepatientrapporterede effektmål.
OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Andersen, Mikkel Østerheden, Hovedvejleder
  • Carreon, Leah, Bivejleder
  • Sigmundsson, Freyr Gauti, Bivejleder, Ekstern person
Dato for forsvar15. sep. 2023
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 7. jun. 2023

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Segmental Instability in the Degenerative Lumbar Spine'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater