Seerevaluering af emotionelle oplevelser i fiktionsserier

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

Abstrakt

Seerevalueringer af emotionelle oplevelser i fiktionsserier udføres typisk udelukkende ved hjælp af selvrapportering, men det er ikke et optimalt metodisk undersøgelsesdesign, når målet er at afdække respondenters emotionelle oplevelser, mens de ser fiktionsserier, som f.eks. ’Arvingerne’. Hensigten med denne afhandling er at forbedre det metodiske design, som anvendes til seerevaluering af emotionelle oplevelser i fiktionsserier i DR Medieforskning ved at tilføje en psykofysiologisk måling til de kvalitative selvrapporteringsmetoder, som traditionelt har været anvendt. Ambitionen er at praktisere neuroreceptionsforskning. Det nye metodiske design til seerevalueringer af fiktionsserier vil blive anvendt i praksis i DR, men har også relevans for receptions- og medieforskningen generelt.
Kernen i afhandlingen er en empirisk undersøgelse, der afprøver EEGmålinger og skin conductance-målinger kombineret med selvrapportering som f.eks. narrativt interview, kortsortering og selvrapportering i spørgeskemaer. Baseret på resultaterne af de empiriske undersøgelser anbefaler jeg DR Medieforskning samt receptionsforskningen generelt at kombinere psykofysiologiske målinger med selvrapportering, når emotionelle oplevelser i fiktionsserier evalueres af seere. I anvendt receptionsforskning er der en række praktiske og økonomiske hensyn at tage. Derfor var det ikke muligt at anvende EEG og individuelle interviews. I stedet faldt valget på skin conductance-målinger kombineret med narrativt inspirerede fokusgruppeinterview og kortsortering. Det metodiske kombinationsdesign jeg foreslår, gør det muligt at få indblik i:
OriginalsprogDansk
Udgiver
StatusUdgivet - jun. 2016

Citationsformater