Randomiseret klinisk undersøgelse af effekten af kognitiv adaptationstræning: design og metodediskussion

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Abstrakt

 

Kognitiv adaptations træning er afprøvet gennem randomiserede studier i udlandet, men er ikke afprøvet på nydebuterede patienter, som modtager intensiv pleje og behandling. I denne artikel præsenteres et forskningsprojekt, som skal afgøre om kognitiv adaptations træning er velegnet i en dansk kontekst som supplement til nuværende tilbud til patienter med debuterende skizofreni. Studiet gennemføres som et randomiseret multicenter forsøg, hvor 164 konsekutivt inkluderede patienter fordeles til henholdsvis kognitiv adaptations træning og standardbehandling. Effekten af interventionen evalueres med brug af standardiserede testinstrumenter efter et halvt års træning.

De første patienter er inkluderet fra januar 2009, og resultaterne af forsøget forventes publiceret med udgangen af 2011.

I diskussionen indgår en drøftelse af tiltag til imødegåelse af fejlkilder i forbindelse med blinding, fordelingsprocedure, bortfald, udvælgelse af patienter og sammenlignelighed mellem tilknyttede centre.

Dette studie er det første studie, hvor kognitiv adaptations træning sammenlignes med et ambulant tilbud bestående af psykiatrisk behandling kombineret med hyppige hjemmebesøg ved distriktssygeplejersker. Studiet forventes at kunne anvendes som evidensgrundlag for implementering af sygepleje, der tager højde for patienternes kognitive dysfunktioner ved skizofreni.

OriginalsprogDansk
TidsskriftTidsskrift for Sygeplejeforskning
Vol/bind3
Sider (fra-til)3-8
Antal sider6
ISSN0900-3002
StatusUdgivet - 11. nov. 2009

    Fingerprint

Emneord

  • Bias
  • Randomiseret
  • sociale problemer
  • skizofreni
  • adaptation

Citationsformater