Psychological trauma and intimate partner violence

Bidragets oversatte titel: Psykologiske traumer og intim partnervold

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

Abstrakt

Partnervold er et folkesundhedsproblem, som kan have alvorlige psykiske konsekvenser. Vi har som samfund et ansvar for at forebygge denne vold og beskytte dens ofre. I et forsøg på at bidrage med ny viden fokuserer denne afhandling på psykisk vold og hvordan denne undertype af vold skal forstås ud fra et traumeperspektiv. Afhandlingen fokuserer også på kvindekrisecentre, og på hvordan vi kan evaluere sådanne interventioner ud fra et mentalt helbredsperspektiv.

To sideløbende undersøgelser blev gennemført. Den første undersøgelse benyttede et prospektivt design og undersøgte 150 kvinder fra fire danske kvindekrisecentre. Den anden undersøgelse var et systematisk litteraturstudie, som benyttede sig af metaanalyser for at studere sammenhængen mellem psykisk vold og en række psykiske konsekvenser, fx posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD), depression og angst. Den metodiske fremgangsmåde og resultaterne diskuteres i relation til hinanden og til den nuværende viden, som vi har på området.

Resultaterne demonstrerer alvoren ved psykisk vold og indikerer, at denne form for partnervold bør ankerkendes som en traumatisk begivenhed på lige fod med fysisk og seksuel vold. Forskning i psykisk vold er dog generelt kendetegnet ved adskillige metodiske mangler, og man bør derfor have begrænset tiltro til resultaterne. Evalueringen af disse resultater peger på, at der er behov for mere forskning, før vi kan drage en endelig konklusion.

Kvinderne på de fire danske krisecentre udviste et højt niveau af PTSD og Kompleks PTSD ved indskrivning. Der blev rapporteret et højt antal af nye episoder af vold under opholdet og kvinderne havde generelt meget lange ophold. Selvom at der blev rapporteret et signifikant fald i symptomer ved opfølgning, så var der en undergruppe af kvinder, der stadig udviste traumesymptomer ved opfølgning.

Den følgende afhandling vil diskutere de kliniske implikationer af disse fund.
Bidragets oversatte titelPsykologiske traumer og intim partnervold
OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Elklit, Ask, Hovedvejleder
  • Rønde Kristensen, Trine, Bivejleder, Ekstern person
Eksterne samarbejdspartnere
Dato for forsvar25. jun. 2021
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 2021

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Psykologiske traumer og intim partnervold'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater