Private Equity Fund Characteristics and Their Role in Acquisitions

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

Abstrakt

I første kapitel betragter vi de tidsfriktioner, som kapitalfonde er underlagt, idet de har en tidsbegrænset struktur. Vi analyserer, hvordan denne tidsdimension påvirker en kapitalfonds strategier og fondens værdiansættelse af mulige udsete virksomheder der kan opkøbes. Vi anvender i denne analyse en teoretisk tilgang og opstiller en dynamisk model for en kapitalfonds opkøbs- og investeringsstrategier, der ligeledes omfatter fondens salg
af den opkøbte virksomhed. En kapitalfond har værdiskabende strategier til at udvikle og udnytte investeringsmulighederne i en opkøbt virksomhed, men det er uvist, om fonden har den nødvendige tid til at få realiseret en opkøbt virksomheds vækstpotentiale. Det er ligeledes uvist, om det er muligt for kapitalfonden at signalere de værdiskabende tiltag, der er blevet implementeret til omverdenen ved salgstidspunktet. En strategisk køber er derimod ikke underlagt de samme friktioner. Vi foretager en normativ analyse af, hvornår en virksomhed anses for at være et værdifuldt opkøb for en kapitalfond. I vores analyse viser vi, at en kapitalfond har højere værdiansættelse af virksomheder, hvori fonden ser et potentiale for at opnå høj vækst, samt forventer at overvinde de informationsproblematikker, som er forbundet med et salg. I modsætning til kapitalfonde har en strategisk køber en højere værdiansættelse af virksomheder, der har en højere fundamental værdi.


I kapitel to undersøges, hvilken indflydelse makroøkonomisk risiko har på en kapitalfonds værdiansættelse af en udset virksomheder der kan opkøbe. Analysen tager udgangspunkt i modelrammen fra det første kapitel, hvorved der implementeres to distinkte udvidelser. Første udvidelse omfatter implementeringen af makroøkonomisk risiko. Det opnås ved at tilføre et aggregeret chok, der påvirker virksomhedens indtjening, som desuden også afhænger af et markedsbaseret profitindeks. Det har den konsekvens at virksomhedens værdi afhænger af den økonomiske tilstand. Den anden udbygning omfatter gældsfinansiering således, at opkøbet er forbundet med en høj gældssætningsgrad på bagrund af virksomhedens aktiver. I analysen betragtes kapitalfondens værdiansættelse af virksomheden som den samlede værdi af virksomhedens egenkapital, set ud fra fondens værdiskabende strategier, og virksomhedens gæld. Dette anses ligeledes for den pris, som
kapitalfonden maksimalt er villig til at betale for at opkøbe virksomheden. Kapitalfondens værdiansættelse bliver sammenholdt med virksomhedens overtagelsespris, som er en betragtning af virksomhedens fundemental værdi og en overtagelsespræmie. Resultaterne af analysen viser generelt højere værdiansættelser og overtagelsespriser under højkonjunktur, hvor gæld er mindre risikabel. Det giver kapitalfonden mulighed for at betale en større overtagelsespræmie, hvorimod der i lavkonjunktur er større risiko forbundet med gæld, og det kan begrænse opkøb.


I kapitel tre sammenligner vi en kapitalfonds og en strategisk købers værdiansættelse af en udset virksomhed, der kan opkøbes, baseret på købernes forskellige karakteristika. I vores model betragter vi en udset virksomhed med vækstmuligheder, men den er finansielt begrænset på grund af eksisterende gæld. En kapitalfond er karakteriseret ved dens værdiskabende vækststrategier og fondens arbejdsindsats er forbundet med en evne til at opnå en informationsfordel, som faciliteter et bedre beslutningsgrundlag. En strategisk køber er karakteriseret ved at eje en virksomhed, hvori der også er optaget gæld. Vi analyserer, hvilken rolle en kapitalfond spiller i forbindelse med debt overhang problematikker, samt i forhold til effekterne fra krydssubsidiering mellem den strategiske købers virksomhed
og den udsete virksomhed. Vi viser, at den strategisk købers gæld ligeledes kan give anledning til debt overhang friktioner, især når gælden er risikabel. Vores model forudsiger en større tendens til, at kapitalfonde vil kunne overbyde en strategisk køber når der er lavere sandsynlighed for at realisere høj vækst. Strategiske købere er derimod mere tilbøjelige til at vinde over kapitalfonde, når der kan opnås synergieffekter, men det er specielt risikabel gæld, der begrænser de statiske køberes opkøbsvillighed.
OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Flor, Christian Riis, Hovedvejleder
Dato for forsvar26. apr. 2022
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 30. mar. 2022

Note vedr. afhandling

Afhandlingen kan læses på SDUs bibliotek.

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Private Equity Fund Characteristics and Their Role in Acquisitions'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater