Prevalence of non-alcoholic fatty liver disease and assessment of a low-carbohydrate high-fat diet as a dietary treatment option

Bidragets oversatte titel: Prævalens af non-alkoholisk fedtleversygdom og undersøgelse af en lav-kulhydrat høj-fedt kost som behandlingsmulighed

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

113 Downloads (Pure)

Abstract

Baggrund: Nonalkoholisk fedtleversygdom (NAFLD) udgør et stigende problem for folkesundheden, men den potentielle byrde af NAFLD på det danske sundhedsvæsen er ukendt grundet mangel på prævalensdata. NAFLD behandles primært ved hjælp af vægttab, hvor nuværende retningslinjer anbefaler at patienter skal reducere deres daglige kalorieindtag. Dog har denne strategi vist sig at have begrænset succes. En kost med få kulhydrater og et højt fedtindtag, kaldet LCHF, har vist potentiale i at forbedre NAFLD selvom den spises indtil man er mæt. Dog er virkningen af en LCHF kost ikke undersøgt på leverhistologi, og effekten af en LCHF på kardiovaskulær sygdomsrisiko er stadig uvis.

Formål: Denne ph.d. afhandling har til formål at 1) fastslå prævalensen og alvorlighedsgraden af NAFLD i Danmark i baggrundsbefolkningen 2) evaluere effekten af en LCHF-kost sammenlignet med en høj-kulhydrat lav-fedt (HCLF) kost på NAFLD activity score på leverhistologi, og 3) vurdere virkningen af en LCHF-kost på plasma-lipidomet og potentielle associationer med kardiovaskulær risiko.

Metode: Vi udførte to studier: Studie 1 var et tværsnits-studie, hvor vi inkluderede to grupper fra baggrundsbefolkningen; 1) en ikke-selekteret population 2) en risikopopulation (med enten type 2 diabetes eller overvægt). Deltagerne fik foretaget controlled attenuation parameter (CAP) samt vibration-controlled transient elastography (VCTE). Vi bruge et CAP cut-off på 302dB/m til at diagnosticere NAFLD og et VCTE cut-off på ≥12 kPa til at diagnosticere avanceret fibrose. Studie 2 var et seks måneders randomiseret kontrolleret koststudie med deltagere med type 2-diabetes. Deltagerne blev randomiseret 2:1 til at følge en LCHF diæt eller en HCLF diæt i seks måneder. Vi udførte leverbiopsier før og
efter interventionen, og vi udførte mass spectrometry lipidomanalyser på EDTA- plasmaprøver, som blev indsamlet ved baseline, tre måneder, seks måneder og ni måneder (opfølgningsbesøg).

Resultater: Prævalensen af NAFLD i Danmark var på 20% i den ikke-selekterede population og på 43% i risikopopulationen. Vi fandt avanceret fibrose hos 2% i den ikke-selekterede population, hos 8% i risikopopulationen samt hos 18% hos folk med NAFLD og type 2 diabetes fra risikopopulationen. Vi så ingen forskel imellem grupperne med hensyn til at forbedre NAFLD activity score med ≥2 point (17% vs. 13%; p=0.46). Dog forbedrede flere på LCHF-kosten sig med 1 point i NAFLD activity score sammenlignet med HCLF-kosten, hvor 56% af folk i LCHF-gruppen forbedrede NAFLD sammenlignet med 35% in HCLF- gruppen. Derudover var der kun 1% af personerne I LCHF-gruppen der forværrede NAFLD sammenlignet med 17% I HCLF-gruppen. LCHF-kosten ændrede fedt- metabolismen, men øgede ikke umiddelbart risikoen for kardiovaskulær sygdom.

Konklusion: NAFLD udgør en betydelig sundhedsbyrde i Danmark, og der er behov for en hurtig indsats for at forbedre håndteringen af NAFLD i Danmark. Dette studie viser, at LCHF kan forbedre NAFLD selv hvis man spiser indtil mæthed, uden at øge risikoen for kardiovaskulær sygdom. Denne ph.d.-afhandling udgør de første skridt i retningen af at LCHF-kosten kan indføres som en ny behandlingsmulighed hos folk med NAFLD. Dog er det vigtigt at sundhedspersonale giver detaljeret vejledning og støtte for at sikre en sikker og effektiv implementering af LCHF-kosten.
Bidragets oversatte titelPrævalens af non-alkoholisk fedtleversygdom og undersøgelse af en lav-kulhydrat høj-fedt kost som behandlingsmulighed
OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Krag, Aleksander, Hovedvejleder
  • Hansen, Torben , Bivejleder, Ekstern person
  • Israelsen, Mads Bastrup, Bivejleder
Dato for forsvar16. jun. 2023
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 23. maj 2023

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Prævalens af non-alkoholisk fedtleversygdom og undersøgelse af en lav-kulhydrat høj-fedt kost som behandlingsmulighed'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater