Politics of Exclusion in Military Institutions

Vicky Karyoti

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

Abstract

Historisk set har moderne militærteknologi haft indflydelse på krigsførelse, på respekten over for internationale love, men også på hvordan militære fagfolk udfører deres job. Mange forskere har skrevet om, hvordan moderne militærteknologi ændrer karakteren af krig, men der er en mangel i forståelsen af, hvordan væsentlige ændringer, så som implementeringen af ny teknologi, kan have indflydelse på militære organisationer og især på militære fagfolk. For at optrævle de dynamikker, der er i spil, og hvordan forandringsprocesser implementeres, anlægger afhandlingen en sociologisk tilgang, nemlig professionssociologi. Sociologer og antropologer har i årtier studeret sociale grupper, inklusive faggrupper, for at forstå, hvordan individer interagere med andre personer, hvordan institutionelle strukturer formes, hvad er kilderne til og indflydelsen på kulturer, hvordan er magtrelationerne inden for en socialgruppe, men også blandt forskellige sociale grupper.


Afhandlingen fokuserer på to casestudier: en historisk og en aktuel. Den undersøger særligt mekaniseringen af hestekavaleriet i mellemkrigstiden og introduktionen af ubemandede luftfartøjer i det moderne militær. Disse to cases blev udvalgt, da de begge udfordrede hovedelementerne i militære fagfolks identitet og stod i modsætning til deres kultur. Kavaleriets kultur var opbygget omkring heste, mens det militære luftvåbens var opbygget omkring bemandede luftfartøjer og særligt jagerpiloter. På grund af disse elementers centrale position i de respektive gruppekulturer blev de interne dynamikker og politikker om inklusion og eksklusion forbundet med deres overholdelse og en teknologisk forandring, der udfordrede det, der forventes at have indflydelse på gruppen.


Afhandlingen udfylder hullet i litteraturen ved at koncentrere sig om nogle af faggruppernes hovedelementer for at studere de nye teknologiers indflydelse på militære fagfolk. Ander studier fokuserer på implementering af nye teknologier, men ikke på hvordan disse nye teknologier er forbundet til de sociologiske begreber som professionalisme, kultur og status. Afhandlingen adresserer præcist disse begreber med blikket rettet mod fremtiden, og hvordan disse nye teknologier introduceres inden for det professionelle militær, på en måde så det ikke udfordrer den afgørende professionelle identitet, da det kan føre til dårlig ledelse eller forsinke implementeringsindsatsen, øge udskiftning i personalet og reducere militær effektivitet.
OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Schmitt, Olivier, Hovedvejleder
  • Keating, Vincent, Bivejleder
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 7. apr. 2022

Note vedr. afhandling

Afhandlingen kan læses på SDUs bibliotek.

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Politics of Exclusion in Military Institutions'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater