Point-of-care strategies to improve tuberculosis care among severely immunocompromised HIV-infected patients in Ghana

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

47 Downloads (Pure)

Abstract

HIV-associeret TB er forbundet med høj risiko for tidlig død. På grund af den højeforekomst af TB udenfor lungerne, dissemineret TB og sputumfattig lunge-TB er detnødvendigt at supplere rutine diagnostik med ikke-sputumbaseret diagnostik. Med denneafhandling ønskede vi at identificere patientnære strategier, der kan forbedre diagnostik afTB og prognose blandt patienter med fremskreden HIV.

I artikel I så vi på TB-kaskaden før og under COVID-19-pandemien ved tre hospitaler i Ghana. I artikel II evaluerede vi effekten af en pragmatisk Determine LAM-intervention på vigtige trin i TB-kaskaden gennem et stepped-wedge cluster randomized design på tre hospitaler. Endelig gennemførte vi i artikel III et mixed methods studie, hvor vi brugte de vigtigste resultater fra artikel I og II, kvantitativ spørgeskemaundersøgelse og kvalitative interviews af sundhedspersonale for bedre forstå, hvordan Determine LAM-interventionen blev implementeret i hverdagens kliniske praksis. Inklusionskriterierne for at deltagelse var: HIV-positiv, nyindlagt, 18 år eller derover og at opfylde guideline kriterier for LAMtesten. Sundhedspersonalet blev udvalgt til at deltage i studie 3, hvis de var involveret i diagnostik eller behandling af patienter med HIV-associeret TB.

Af 248 patienter i kontrolgruppen (artikel I) havde 99,2% en positiv W4SS, og medianværdien for CD4 T-celletallet var 80,5 eller/mm3. I alt 45,2% fik udført en sputum Xpert test, TB-prævalensen (klinisk og bekræftet af Xpert eller dyrkning) var 18,7%, og 8- ugers dødeligheden var 25,2%. Vi fandt ingen forskel i andelen, der havde adgang til Xpert, havde TB eller døde ved sammenligning af de patienter som var inkluderet henholdsvis før eller under pandemien. I alt 422 patienter blev inkluderet i interventionsstudiet (artikel II) med 174 (41,2%) i interventionsgruppen. Patienterne i interventionsgruppen var oftere indlagt under pandemien, var ældre, færre var i behandling for HIV og flere havde kendt nyresygdom i sammenligning med
kontrolgruppen. Sundhedspersonalet brugte hyppigt LAM-testen, men mindre end halvdelen af LAM-positive patienter (19/41) blev startet i TB-behandling. Signifikant flere patienter (34,1 % vs. 18,7 %) blev diagnosticeret med TB (klinisk og bekræftet af Xpert,
dyrkning eller Determine LAM) efter kortere tid (median 0 dage vs. median 2 dage). Patienterne i interventionsgruppen blev opstartet i TB behandling hyppigere (aHR 2,19, 95%CI1,60-3,00) sammenlignet med kontrolgruppen. Mixed methods studiet (artikel III) viste, at manglende sputumproduktion og logistik omkring prøvehåndtering var vigtige barrierer til rutine diagnostik af TB. Determine LAM testen bemyndigede sundhedspersonale i behandling af svært immunsvækkede patienter med TB. Mistillid til
positive resultater var relateret til bekymringer om falsk-positive resultater og andre differentialdiagnoser end TB forud for gennemførelse af testen.

Samlet fandt vi at en høj andel af patienter med HIV ikke fik udført rutine undersøgelser for TB under indlæggelse, og en uacceptabel høj dødelighed. Determine LAM-interventionen var gennemførlig og kunne overkomme mange udfordringer i håndtering af TB. For at forbedre prognosen blandt alvorligt syge patienter indlagt med HIV, understreger denne afhandling vigtigheden i at opskalere brugen af Determine LAM testen sideløbende med brug af Xpert til undersøgelse for TB.
OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Johansen, Isik Somuncu, Hovedvejleder
  • Bjerrum, Stephanie, Bivejleder
  • Lartey, Margaret, Bivejleder, Ekstern person
  • Andersen, Åse Bengård, Bivejleder
  • Kenu, Ernest, Bivejleder, Ekstern person
Dato for forsvar24. aug. 2023
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 10. jul. 2023

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Point-of-care strategies to improve tuberculosis care among severely immunocompromised HIV-infected patients in Ghana'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater