Plaque morphology by Coronary CT Angiography in asymptomatic patients with newly diagnosed type-2 diabetes mellitus - Association to biochemical and physiological measures

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

21 Downloads (Pure)

Abstract

Koronararteriesygdom er en væsentlig årsag til sygelighed og dødelighed i den industrielle verden. Patienter med type 2 diabetes mellitus (T2DM) har øget risiko for koronararteriesygdom og en dårlig langtidsprognose. Fremskreden kardiovaskulær sygdom er påvist selv hos asymptomatiske patienter med T2DM. Information om koronararteriesygdom hos patienter med T2DM er primært baseret på undersøgelser af patienter med enten lang diabetes varighed eller kendt koronararteriesygdom. Litteratur vedrørende koronararteriesygdom og koronar plaque-morfologi hos patienter med nydiagnosticeret T2DM er sparsom.

Modifikation af traditionelle kardiovaskulære risikofaktorer har længe været hjørnestenen i primær forebyggelse af koronararteriesygdom. Imidlertid viser det sig, at op til 20% af patienter med koronararteriesygdom ikke har nogle af disse risikofaktorer. Mandligt køn er en uafhængig risikofaktor for koronararteriesygdom i den generelle befolkning. Den kvindelige køn som vanligvis er beskyttende faktor er reduceret hos kvinder med T2DM, og kvinders relative risiko for koronararteriesygdom og myokardieinfarkt er øget med 40-50%. Mekanismen bag den højere relative risiko hos kvinder er stadig uafklaret, men i de senere år er der fundet en sammenhæng mellem flere inflammatoriske biomarkører og tidlige stadie af åreforkalkninger.

Brug af moderne billeddiagnostisk teknologi kan forbedre risikostratificeringen og intensivere behandling af patienter med høj risiko for udvikling af alvorlige kardiovaskulære hændelser. Hjerte-CT er et ikke-invasivt klinisk værktøj, der tillader påvisning, kvantificering og karakterisering af koronar plaques, i modsætning til invasiv koronar angiografi, der udelukkende muliggør evaluering af graden af koronar stenose. Visse plaque karakteristika udledt ved hjælp af hjerte-CT er associeret med ufavorabelt klinisk outcome, og det er påvist at disse ugunstige karakteristika, uafhængigt af sværhedsgraden af stenosen, er associeret med nedsat koronar flow. Det er for nyligt ved hjælp af fractionel flow reserve bestemt ved hjerte-CT, (FFRCT) blevet muligt at foretage en ikke-invasiv fysiologisk evaluering af koronararteriesygdom.

Forekomsten af koronararteriesygdom er høj hos patienter med T2DM, og en strategi for identificering af asymptomatiske personer, der kan have gavn af forebyggende medicinsk behandling allerede i et tidligt stadie, synes attraktiv.

Det overordnede formål med denne afhandling var at undersøge forekomsten og morfologien af koronare-plaques hos asymptomatiske patienter med ny-diagnosticeret (<1 år) T2DM, og at sammenholde disse morfologiske ændringer med biokemiske og fysiologiske mål.

Studie I viste, at asymptomatiske patienter med ny-diagnosticeret T2DM havde højere forekomst af åreforkalkninger og plaque-vulnerabilitet sammenlignet med en alders- og køn-matchet kontrolgruppe. Patienter med T2DM havde et højere forhold LD-NCP af hele det samlede plaque volumen sammenlignet med kontroller. Flere af de traditionelle risikofaktorer for koronararteriesygdom var allerede til stede på diagnosetidspunktet, men betydning af disse i forhold til plaque-vulnerabilitet var ikke yderligere belyst.

I Studie II var der ingen signifikante forskelle mellem mænd og kvinder med T2DM med hensyn til alder og kardiovaskulære risikofaktorer. Kvinder med T2DM havde mindre koronareplaque volumina såvel totalt som for de enkelte plaque komponenter. Til gengæld havde kvinderne en mere vulnerabel koronar-plaque sammensætning og tegn på øget systemisk inflammatorisk aktivitet sammenlignet med mænd.

Stude III evaluerede sammenhæng mellem vulnerable koronar-plaque sammensætning og de FFRCT afledte mål. Hvert sjette asymptomatiske patient med ny-diagnosticeret T2DM havde tegn på hæmodynamisk signifikant koronararteriesygdom vurderet ud fra FFRCT.

Studie IV viste, at diabetikere med kalk-score (CAC) over nul var signifikant ældre, var hyppigere mænd, havde højere pulse wave analysis (PWA) og intima media tykkelse (IMT), men lavere body mass index (BMI) og C-reaktiv protein (CRP) sammenlignet med diabetikere med CAC på nul. Diabetikere med høj low-density non-calcified plaque (LD-NCP) havde signifikant højere ddimer og low-density lipoprotein (LDL) kolesterol sammenlignet med patienter med lav LD-NCP.

Sammenfattende kan det konkluderes, at asymptomatiske patienter med ny-diagnosticeret T2DM har en højere grad af koronar atherosclerose, har oftere flerekars-sygdom og en mere vulnerabel plaque sammensætning sammenlignet med en alders- og kønsmatchet kontrolgruppe uden T2DM. Kvinder med T2DM har mindre absolutte koronare plaque volumener, men mere ugunstig plaque sammensætning og øget systemisk inflammation sammenlignet med mænd med T2DM. Hos patienter med nydiagnosticeret T2DM er høj-risiko plaque associeret med nedsat koronar flow. Herudover fandtes den koronare plaquebyrde at være associeret til mål for åreforkalkning i andre kargebeter, inkluderende halspulsårer vurderet ved karvægstykkelse samt hovedpulsåre vurderet ved hastighed af pulsbølge udbredelse.
OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Sand, Niels Peter R., Hovedvejleder
  • Gram, Jørgen Brodersen, Bivejleder
  • Olsen, Michael Hecht, Bivejleder
  • Gram, Jeppe, Bivejleder
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 29. aug. 2022

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Plaque morphology by Coronary CT Angiography in asymptomatic patients with newly diagnosed type-2 diabetes mellitus - Association to biochemical and physiological measures'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater