Patterns and consequences of plant ageing

Ditte Wiig Tholstrup

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

Abstract

Når tiden går, så bliver alle organismer ældre, men ikke alle ældes også i den forstand, at et eller flere fitnesskomponenter (f.eks. overlevelsessandsynlighed) svækkes med alderen. Mange teorier er blevet fremsat for at forklare hvorfor, at organismer ældes, eftersom det tilsyneladende går imod naturlig selektion, og det er før i tiden blevet påstået, at ingen organismer kan undgå at ældes. Det er dog blevet bevist, at dette ikke er sandt, og at der i stedet findes en række af aldringsmønstre. Fra at overlevelsessandsynlighed og/eller reproduktiv falder med alderen til ingen ændringer eller endda det direkte modsatte, dvs. overlevelsessandsynlighed og/eller reproduktion øges med alderen. Selvom, at vi er begyndt at forstå aldringsmønstre, så vides det stadig ikke helt, hvad der driver de mønstre, som vi ser, specielt hvorvidt fylogeni og miljøet påvirker dem. Historisk set har fokus været på pattedyr og fugle, men forskning indenfor aldring i planter er et voksende felt. Målet med denne afhandling er at udvide vores viden om aldring i planter ved at undersøge aldringsmønstre i tætbeslægtede orkidéer og et klonalt mos, samt udforske hvordan aldring påvirker populationsdynamik og aldersstruktur hos mosset. I manuskript I viser vi, at hos rameter af arten Polytrichastrum formosum falder sandsynlighed for at overleve med alderen, selv når der tages højde for rameternes størrelse. Vi viser også en potentiel sammenhæng mellem hunlige rameters alder og timingen af deres seksuelle reproduktion. Manuskript II går videre og undersøger hvilken effekt aldringen af rameter har på populationer af P. formosum, hvor vi finder, at unge rameter betyder mere for fremtidig populationsvækst end ældre rameter gør. En model, som kun tog højde for størrelse eller livsstadie, ville ikke kunne have identificeret dette, hvilket understreger behovet for, at der tages højde for alder, når man studerer planters demografi grundet dets potentielle konsekvenser. Til sidst, i manuskript III, viser vi, at fire tætbeslægtede orkidéer (Dactylorhiza incarnata, D. lapponica, D. maculata, og Gymnadenia conopsea) alle oplever et ens fald i sandsynligheden for overlevelse med alderen, hvilket indikerer, at fylogeni kan påvirke aldringsmønstre. Vi finder også forskelle i overlevelsessandsynligheden mellem de to studieområder, men hos disse arter påvirker miljøet tilsyneladende ikke aldringsraten. Samlet set så udbygger disse tre manuskripter vores viden omkring aldringsmønstre i planter, men understreger også, at der stadig er mange ubesvarede spørgsmål tilbage. 
OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Dahlgren, Johan, Vejleder
  • Halvorsen, Rune, Vejleder, Ekstern person
Dato for forsvar8. feb. 2023
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 18. jan. 2023

Note vedr. afhandling

Afhandlingen kan læses på SDUs bibliotek. 

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Patterns and consequences of plant ageing'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater