Patientinddragelse på intensiv afdeling: ‘Et blink som ja og to som nej’

Oksana Luplau, Lene Lauge Berring

Publikation: Konferencebidrag uden forlag/tidsskriftKonferenceabstrakt til konferenceFormidling

Abstrakt

BAGGRUND
Patientinddragelse har stigende fokus i den danske og internationale
sundshedsdiskurs. Kravet om patientinddragelse i sygeplejepraksis er
steget, blandt andet fordi inddragelse i ens egen pleje og behandling
anses som en væsentlig faktor i relation til rehabilitering.
Mange patienter føler sig dog ikke medinddraget af de sundhedsprofessionelle.
Det er vanskeligt at inddrage intensive patienter i egen
pleje og behandling, fordi patienterne kan være kritisk syge med
respiratoriske og hæmodynamiske udfordringer.
FORMÅL
At undersøge sygeplejerskers oplevelse af patientinddragelse i tidlig
mobilisering på intensiv afdeling med henblik på at forbedre
eksisterende praksis.
FORSKNINGSSPØRGSMÅL
Hvordan oplever sygeplejersker patientinddragelse af intensive
patienter i tidlig mobilisering ud fra sygeplejerskernes perspektiv?
METODE
Etnografisk feltstudiemetode
blev brugt med inspiration fra
‘Participant Observation’
(Spradley,1980).
Participant Observation er
en valideret metode til at
undersøge fænomener,
som viser en konkret
social situation.
Dataindsamling inkluderede
fem feltobservationer og
efterfølgende kvalitative
etnografiske interviews med
sygeplejerskerne i intensiv
afdeling.
Analysen var tematisk og
inspireret af ‘Thematic
Analysis’ (Bjerrum, 2005).
RESULTATER
Participant observation metode støttede synliggørelsen af intensive
sygeplejerskers kompetencer af patientinddragelse i
mobiliseringssituationen som illustreres i følgende resultater.
➢ Inddragelse gennem fortolkning af patientens signaler
➢ Inddragelse i spændingsfeltet mellem teknologi og patienten
➢ Inddragelse gennem pårørende, lægen og fysioterapeut
KONKLUSION
➢ Muligheden for patientinddragelse i tidlig mobilisering er afhængig
af patientens helbredstilstand og sygeplejerskens evne til at
navigere mellem teknologi og patient.
➢ Inddragelse foregår primært gennem information og er præget af
patienternes sygdomstilstand.
➢ Det er vigtigt at kende patientens livssituation og de pårørendes
holdninger og forståelse for patientinddragelse.
➢ Det er sygeplejerskens ansvar at give patienten mulighed for
medinddragelse, som tilpasses patientens evner og kræfter. Det
gør sygeplejerskerne i undersøgelsen ved at møde patienterne
med empati og løbende information til patienten om pleje,
behandlingstiltag og mobilisering.
PERSPEKTIV
Undersøgelsen viser, at patienter kan inddrages i tidlig mobilisering,
hvis dette tilpasses patientens sygdomsgrad. Det er nødvendigt at få
mere viden om inddragelse og dens betydning for rehabilitering og
livskvalitet for patienter under indlæggelsen på intensiv afdeling.
Det vil perspektivere problemstillingen at undersøge patienten og de
pårørendes perspektiv på inddragelse i tidlig mobilisering.
OriginalsprogDansk
Publikationsdato2019
StatusUdgivet - 2019
BegivenhedSygeplejesymposiet: Hvidovre Hosipital - Hvidovre Hospital
Varighed: 24. okt. 2019 → …

Konference

KonferenceSygeplejesymposiet
LokationHvidovre Hospital
Periode24/10/2019 → …

Emneord

  • Intensiv sygepleje
  • bruger inddragelse

Citationsformater