Organization-Cognition Fit: Exploring recruitment and selection through Agent -based Modelling

Gayanga Herath

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

37 Downloads (Pure)

Abstrakt

I årenes løb har området indenfor human resource management (HRM) og især den organisasoriske rekruttering og udvælgelses — recruitment and selection (R&S) — proces har haft en rimelig andel forskningsinteresse. Derfor er R&S en vigtig komponent i enhver organisation, da den operationaliserer processen med at finde en passende kandidat, til en ledig stilling. Dermed beskæftiger R&Sprocessen sig med hele processen, der finder sted i forhold til at finde en passende kandidat, hvor der for eksempel inkluderes alt fra identifikationen af de stillede krav til den potentielle kandidat, til planlægning og udvikling af jobpositionen, for at gøre det til et attraktivt tilbud og vigtigst operationaliseringen af udvælgelsesprocessen for at identificere den bedst egnede kandidat (rækkefølgen af disse trin kan varierer). I lyset af dette har forskere gennem årene introduceret forskellige teorier og mulige løsninger til at faciliterer effektiv R&S. En sådan meget udbredt og populariseret strøm af
forskning er Person-Environment fit (P-E fit). Essentielt handler P-E fit begrebet om, at for at en person effektivt kan passe ind i et miljø, skal der være et match (kaldet 'fit') mellem begge parter,
enten med hensyn til en fælles baggrundsforståelse eller ved at udbyde det, som den anden part kigger efter. Ved at følge denne underliggende forudsætning har forskere introduceret en række målinger som Person-Person fit, Person-Organization fit, Person-Vocation fit og mange flere. Alt taget i betragtning, er disse målinger operationelle for at søge efter overensstemmelser på et bestemt tidspunkt baseret på enten værdier, mål, erhvervsmæssige ambitioner, karrieremuligheder eller jobkrav.


På trods af disse bestræbelser har forskning på disse målinger vist, at de har tendens til at være utilstrækkelige for effektivt at repræsentere et match mellem en person og et miljø. Denne utilstrækkelighed kan spores tilbage til den grundlæggende operationalisering af matches, hvor de er afhængige af tilpasningen af bestemte enheder, processer eller strukturer på et givet tidspunkt, hvilket for dem til at fungere som statiske mål. Dermed forsøger denne Ph.d.-afhandling at adressere de problemer, der er til stede i aktuelle operationelle match-målinger, som anvendes i organisationer. På denne måde medvirker denne afhandling til, at en mulig løsning til at overvinde disse problemer ville være at operationalisere en tilgang, der tager højde for den dynamiske natur i organisationslivet, som fundamentalt er forankret i en uundgåeligt socialt orienteret kognitivt natur. Som en tilgang til yderligere at undersøge grænserne for dette forslag, følger denne afhandling et distribueret kognitivt perspektiv for at forstå den distribuerede natur ved at operere i et organisatorisk miljø. På den måde giver forslaget en evne til at forstå meget komplekse dynamiske situationer, der tilpasser sig baseret på aspekter som miljøet, andre sociale eksistenser, værktøjer, midlertidighed og rumlig positionering: anses denne tilgang som et perfekt match til dets formål.


I betragtning af afhandlingens kognitive orientering sammen med behovet for en tilgang, der kan opfange grænserne for dynamisk organisatorisk liv, forsøgte denne afhandling at overskride de
statiske dimensioner, der er anvendt i de nuværende match-målinger. Dermed blev den menneskelige tendens kaldet 'føjelighed' (docility) —som stammer fra Herbert Simons arbejde og senere blev tilpasset i forhold til distribueret kognition—betragtet som en effektiv måling, der har potentialet til at
kortlægge den sociale organisation (kaldet organizational cognition i denne afhandling) af enkeltpersoner i et socialt miljø. Derfor anvendte denne afhandling essensen af distribueret kognition og tendensen 'føjelighed' til at operationalisere en tilgang, der kan fange grænserne for social organisation
i et socialt orienteret arbejdsmiljø. Altså, i betragtning af sin organisatoriske og kognitionsorienterede kontekst og operationalisering, blev denne tilgang kaldt Organization-Cognition fit (O-C fit) i denne afhandling.


For at teste grænserne for den foreslåede O-C fit -tilgang udtrykte afhandlingen vigtigheden af at bruge et epistemisk værktøj, der har potentialet til at udforske grænserne for et meget kompleks teoretisk forslag (dvs. på baggrund af overvældende interaktionskvaliteter i sociale miljøer, så som organisationer). På denne måde var anvendeligheden af Agent-based simulation modeling (ABM) særligt lovende, i forhold til de karakteristiske fordele, ABM gav til sammenligning med andre mere konventionelle forskningsmetoder for at udforske meget komplekse alsidige og fleksible systemer. I det væsentlige er ABM en partikulær tilgang til computerdreven simuleringsmodellering, hvilket generelt er centreret omkring observering af adfærdsmæssige udfald, der stammer fra simulation af
autonome agenter der agerer i relation til deres miljø og andre agenter.


I overensstemmelse med dette, var en Agent-based simulerings model udviklet fra bunden til at omfatte dynamikken i R&S i forhold til social teamlæring og problemløsning. ABM-modellen
indeholdt to primære komponenter, nemlig (a) en rekrutterings- og udvælgelseskomponent til at operationalisere den foreslåede O-C fit -tilgang, og (b) en gruppeproblemløsningskomponent til sammenlignende analyse af O-C fit’s indflydelse på gruppeproblemløsning og samarbejdsgruppers
præstation generelt. I løbet af denne afhandling blev den ovennævnte ABM-model udvidet til at omfatte to facetter af O-C fit, hvilket giver afhandlingen grund til at undersøge anvendeligheden af to varianter af O-C fit, nemlig supplementary O-C fit og complementary O-C fit. Hvor førstnævnte
repræsenterer at søge lighed eller med andre ord kongruens i organizational cognition, mens sidstnævnte repræsenterer at søge ændring i form af at supplere/give det, som en anden part mangler, og således forsøge at ændre det eksisterende niveau af organizational cognition.


ABM-modellen, der er blevet udviklet i denne afhandling, producerede simulerede data, baseret på de teoretiske grænser, der blev modelleret for at undersøge nytten af O-C fit i forhold til
gruppeproblemløsning. På denne måde blev analysen af de resulterende simulerede data brugt som forudsætning for at undersøge og finde ud af nytten af O-C fit med hensyn til andre forskellige faktorer, der enten bidrager til eller strider mod effektiv problemløsning. Interessant nok viste denne undersøgelse en række meget bemærkelsesværdige og ressourcefulde indsigter i nytteværdien og levedygtigheden af den foreslåede O-C fit -tilgang i forhold til at opnå effektiv problemløsning og optimal ydeevne. Vigtigst er det, at resultaterne fra den samlede undersøgelse viste, at det simpelthen ikke er tilstrækkeligt kun at indregne de kompetencer, man har, men nærmere hvordan man kan bruge sine kompetencer i et socialt miljø, og det er nøglen til effektiv problemløsning. Dermed viser undersøgelsen, at føjelighed spiller en afgørende rolle i at faciliterer den effektive anvendelse af kompetencer, hvorved enkeltpersoner kan gå i retning af at opnå dets fulde potentiale. Til gengæld er det nødvendigt at indikere en effektiv balance mellem kompetence og føjelighed for at opnå bedre problemløsning. På denne måde viser denne afhandling også, at selvom føjelighed har en lovende indflydelse på problemløsning, kan det alligevel ikke forstås og bruges enestående, men snarere de situationelle forhold, der enten spiller ind i en effektiv facilitering af føjelighed, eller tværtimod, forhold der forringer føjelighed, bør også medregnes. Dette understreger således behovet for at anvende O-C fit -tilgang på en strategisk måde der spiller in i dens understregede styrker som bliver præsenteret i denne afhandling.
OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Secchi, Davide, Vejleder
Dato for forsvar15. dec. 2021
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 17. nov. 2021

Note vedr. afhandling

Den fulde afhandling kan læses på SDUs bibliotek.

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Organization-Cognition Fit: Exploring recruitment and selection through Agent -based Modelling'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater