Detection of diabetic retinopathy and other microvascular complications in patients with type 1 diabetes

Bidragets oversatte titel: Opsporing af diabetisk retinopati og andre mikrovaskulære komplikationer hos patienter med type 1 diabetes

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

Abstrakt

Forekomsten af type 1 diabetes er stigende og diabetisk retinopati er fortsat en af de primære årsager til nedsat syn blandt personer i den arbejdsdygtige alder. Derudover er andre mikrovaskulære komplikationer som diabetisk nefropati og neuropati blandt de primære årsager til nedsat nyrefunktion, dialysebehandling, fodsår og amputationer.
Optimal kontrol af blodsukker og blodtryk kan nedsætte risikoen for eller forsinke udviklingen af sene mikrovaskulære komplikationer. Derudover har sen debut alder og kortere varighed af diabetes vist sig at være beskyttende for udviklingen af mikrovaskulære komplikationer. Men selv med optimal kontrol er der fortsat nogle patienter der har progression i sygdom og komplikationer, mens andre med tilsyneladende samme forudsætninger ikke har. Tidlig
identifikation af de patienter, der er i risiko for at udvikle alvorlige komplikationer ville give mulighed for at følge disse patienter tættere for at undgå eller forsinke progression.
Formålene i dette projekt var derfor at undersøge tidlige risikofaktorer for progression i DR såsom mikroaneurismer (Artikel I) samt at udforske ny teknologi til at påvise læsioner tidligere for at undgå synstab i en sammenligning af vidvinklet fotografering af nethinden i forhold til guldstandarden med syv sammensatte felter defineret i studiet: Early Treatment Diabetic
Retinopathy Study (ETDRS) (Artikel II). Derudover har vi brugt en nyere metode til at undersøge kargeometrien i nethinden for at se om en suboptimal konfiguration i nethindens kar er forbundet med alvorlige komplikationer hos patienter med type 1 diabetes (Artikel III).
Vi undersøgte en kohorte af unge patienter med type 1 diabetes (the Danish Cohort of Pedriatic Diabetes 1987), som blev undersøgt i 1987 (n = 720), 1995 (n = 339), 2011 (n = 185) og 2012/2013 (n = 95). Ved 2011-undersøgelsen var patienterne 36,5 år i gennemsnit og havde haft diabetes i gennemsnitligt 28,9 år. 50,3% af patienterne var mænd. Seksten års forekomsten af proliferativ
diabetisk retinopati, diabetisk macula ødem, diabetisk nefropati og perifer diabetisk neuropati var henholdsvis 31,3%; 10,1%; 8,4% og 10,5%.
Vi undersøgte antallet af mikroaneurismer i 1995 for at se, om dette var relateret til diabetisk retinopati i 2011. Vi fandt, at hvert ekstra mikroaneurisme øgede risikoen for progression til PDR eller for udvikling af macula ødem med henholdsvis 51% og 69%.
Ved sammenligning mellem vidvinklet og 7-felt ETDRS fotografering fandt vi stor overensstemmelse mellem de to typer fotografering til gradering af retinopati (nøjagtig overensstemmelse: ĸ = 0,71, indenfor 1 niveau: ĸ = 0,98). Vidvinklede billeder kan tages uden behov for at udvide pupillerne og dette studie fandt næsten perfekt overensstemmelse mellem ikke-dilaterede og dilaterede vidvinklede billeder (nøjagtig overensstemmelse: ĸ = 0,96, indenfor et niveau: ĸ = 1,0). Nogle læsioner, såsom mikroaneurismer og mindre karforandringer var sværere at se på de vidvinklede billeder, men ved uoverensstemmelser fandtes sværere grader af retinopati ved ikke-dilaterede (68,9%) og dilaterede (72,3%) vidvinklede billeder sammenlignet med 7-felts billeder.
Endelig fandt vi, at der var sammenhæng mellem karforandringer i nethinaden og de tre diabetiske mikrovaskulære komplikationer (retinopati, nefropati og neuropati). Suboptimal forgrening af arterioler øgede sandsynligheden for at have retinopati, nefropati og neuropati med 59%, 82% og 61% og suboptimal forgrening af venoler øgede sandsynligheden for at have nefropati (73%) og neuropati (92%). Øget tortuositet (graden af snoning for et kar) og øget
længde-diameter-ratio var forbundet med diabetisk nefropati (OR: hhv. 1,84 og 1,95). I en prospektiv subanalyse fandt vi, at højere tortuositet og suboptimal forgrening, var korreleret til patienter, som udviklede proliferativ diabetisk retinopati, nefropati og / eller neuropati.
At vurdere og tælle antallet af mikroaneurismer samt foretage karanalyser af nethindens kar kan bruges som redskaber til fremtidig risikovurdering for patienter med type 1 diabetes og vidvinklet fotografering er en hurtig og nem metode, der ville kunne bruges i fremtidig screening.
Bidragets oversatte titelOpsporing af diabetisk retinopati og andre mikrovaskulære komplikationer hos patienter med type 1 diabetes
OriginalsprogEngelsk
Udgiver
StatusUdgivet - 30. jan. 2015

Note vedr. afhandling

Grad tildelt 30-01-2015

Emneord

  • diabetisk retinopati

Citationsformater