Occupational therapy lifestyle intervention REVEAL(OT) added to multidisciplinary chronic pain treatment at a Danish pain centre

Bidragets oversatte titel: Ergoterapeutisk livsstilsorienteret intervention REVEAL(OT) tillagt det tværfaglige behandling af kroniske smerter på et dansk smertecenter

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

1094 Downloads (Pure)

Abstract

Introduktion: Interventioner med fokus på hverdagsaktiviteter og livsstil er relevante for mennesker som lever med kroniske smerter. Selvom tidligere forskning har vist, at livsstilsorienteret ergoterapi kan gavne kroniske smertepopulation, er evidensen stadig mangelfuld. Ergoterapeutisk intervention REVEAL(OT) - Redesign dine EVEryday Activities and Lifestyle with Occupational Therapy - har fokus på meningsfulde aktiviteter, spisevaner og daglig fysisk aktivitet (Clinicaltrials.gov reg. NCT03903900). REVEAL(OT) blev udviklet og lagt oveni den eksisterende
multidisciplinære kognitive adfærdsterapi-baserede behandling på et dansk smertecenter, hvor der tidligere ikke var et ergoterapeutisk livsstilsorienteret tilbud. Vi testede om interventionen var mulig at gennemføre som forberedelse til et fuldskala randomiseret kontrolleret forsøg (RCT).

Formål: På basis af den evidens som blev genereret under udviklingen af REVEAL(OT), havde nærværende Ph.D.-projekt til formål at forberede et RCT, som ville undersøge effekten af den ergoterapeutiske intervention. Med afsæt i fire videnskabelige publikationer, havde denne Ph.D.- afhandling til formål at sætte REVEAL(OT) i et bredere perspektiv som et nyt ikke-farmakologisk behandlingstilbud til kroniske smertepatienter.

Metoder: Den iterative udviklings- og evalueringsprocess af REVEAL(OT) fulgte anbefalingerne for komplekse interventioner fra den Britiske Medical Research Council og forskningsprincipperne fra Declaration of Helsinki fra World Medical Association. I interventionsudviklingsfasen undersøgte vi effekten af aktivitetsinvolvering (occupational engegement) på modificerbare livsstilsfaktorer i et systematisk review med meta-analyse. Associationerne mellem livskvalitet, sundhed, smerte og livsstilsfaktorer blandt kroniske smertepatienter blev undersøgt ved et spørgeskema i samme forskningsfase. Her undersøgte vi også deres motivation for at foretage livsstilsændringer. Midtvejs i studiet foretog vi en kvalitativ evaluering via tre fokusgruppeinterviews med i alt otte ambulante patienter og fire klinikere, der alle var involveret i REVEAL(OT). Fokusgruppeinterviewsene afdækkede deres meninger og holdninger i forhold til at deltage i REVEAL(OT) og hjalp til at interventionen blev yderligere forbedret. REVEAL(OT) gennemgik tre feasibility-runder mellem januar 2019 og juni 2021. I alt deltog otte interventionsgrupper (40 voksne, 85.0 % kvinder, 46,6±10,9 (23-64) år gamle, gennemsnitlig smertevarighed = 10 (9,3) år). Interventionen blev justeret til mellem feasibility-runderne på baggrund af patienternes og klinikernes feedback. Til evalueringen anvendte vi foruddefinerede progressionskriterier for rekruttering, fastholdelse, programoverholdelse, accept af undersøgelsesproceduren, patienternes selvevaluerede relevans, timing og leveringsform, uønskede hændelser og overensstemmelse af den leverede intervention med planen. Hvorvidt progressionskriteriernes var opfyldt blev evalueret via rød-gul-grøn (”trafiklys” system) metode. Der var ingen kontrolgruppe og ingen blev blindet. Ændringer i selvrapporteret livskvalitet (EQ-5D-5L) og aktivitetsudførelse og tilfredshed (The Canadian Occupational Performance Measure, COPM) før- og efter interventionen blev målt som et led i feasibilityevalueringen. 

Resultater: Progressionskriterierne for programoverholdelse; patienternes selvevaluerede relevans, timing og leveringsform; accept af undersøgelsesproceduren; og uønskede hændelser havde tilfredsstillende niveau. Interventionsstrategierne for rekruttering, fastholdelse og planmæssig levering krævede optimering. Selvom vi ikke observerede ændringer i livskvalitet (23 patientrapporter), gennemsnitlig ændring = .04 (SD .16; 95% CI -.03; .12), opnåede deltagerne en signifikant ændring i COPM-scorer (29 patientrapporter) for aktivitetsudførelse, gennemsnitlig ændring = 1.80 ( SD 1,44; 95% CI 1,25; 2,35) og tilfredshed med aktivitetsudførelsen, gennemsnitlig ændring = 1,95 (SD 2,34; 95% CI 1,06; 2,84). Den mindste klinisk relevante forskel for COPM-scorer (MCID) lå på henholdsvis 13,8% og 24,1%.  

Konklusion: At inddrage aktivitetsengagement kan være med til at understøtte en sundere livsstil hos voksne som lever med kroniske smerter. Der er behov for interventioner der fokuserer på smerte, søvn, livsstil og daglige aktiviteter for at forbedre livskvalitet og helbred på trods at kronisk smerteproblematik. REVEAL(OT) lagt oveni den tværfaglige smertebehandling har styrket patienternes accept af livet med kroniske smerter bland voksne patienter og opmuntret dem til en sundere livsstil. REVEAL(OT) viste sig at være mulig at gennemføre ved at opfylde progressionskriterierne for programoverholdelse; patienternes selvevaluerede relevans, timing og leveringsform; accept af undersøgelsesproceduren; og forekomsten af uønskede hændelser. Rekruttering, fastholdelse og leveringsstrategi for REVEAL(OT) bør optimeres yderligere inden opstart af en RCT. Interdisciplinær karakter i leveringen vil styrke interventionens gennemførbarhed.
Bidragets oversatte titelErgoterapeutisk livsstilsorienteret intervention REVEAL(OT) tillagt det tværfaglige behandling af kroniske smerter på et dansk smertecenter
OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Christensen, Jeanette Reffstrup, Hovedvejleder
  • Skou, Søren Thorgaard, Bivejleder
  • Søndergaard, Jens, Bivejleder
  • Enemark Larsen, Anette, Bivejleder, Ekstern person
Dato for forsvar11. mar. 2022
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 28. feb. 2022

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Ergoterapeutisk livsstilsorienteret intervention REVEAL(OT) tillagt det tværfaglige behandling af kroniske smerter på et dansk smertecenter'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater