Objectively-measured physical activity patterns and associated health parameters in multimorbidity

Lars Bo Jørgensen*

*Kontaktforfatter

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

102 Downloads (Pure)

Abstract

Fysisk aktivitet har vist lovende resultater som middel til forebyggelse og behandling af enkeltstående kroniske sygdomme, og der er på nuværende tidspunkt evidens for, at mindst 26 kroniske sygdomme kan forebygges eller behandles med træning. Nyeste evidens viser også, at træning lader til at være et bivirkningsfrit og muligvis effektivt værktøj til behandling af multisygdom (to eller flere samtidige sygdomme).

Fysisk aktivitet er imidlertid andet og mere end struktureret træningsterapi og forekommer som en naturlig del af dagligdagen ifm. eks. arbejde, daglige gøremål eller transport. Dette er interessant, fordi nyere forskning tyder på, at der også er betragtelige sundhedsfremmende effekter forbundet med blot mindre øgninger af det fysiske aktivitetsniveau, også selvom dette ikke når op på niveauet for de generelle minimumsanbefalinger. Der forskes derfor intensivt i udviklingen af skræddersyet behandling til multisyge baseret på blandt andet fysisk aktivitet.

For at kunne udvikle individualiseret og målrettet behandling til multisyge er der brug for viden. Dels om deres generelle fysiske aktivitetsniveau, men også om hvilke faktorer relateret til deres multisygdom der har indvirkning herpå. For nuværende er denne viden sparsom, da multisygdom er et relativt nyt forskningsområde.

Dette PhD projekt bidrager konkret med viden forskningsområdet på flere punkter. Gennem kortlægning af eksisterende litteratur med fokus på objektivt målt fysisk aktivitet blandt voksne multisyge fandt vi, at der på nuværende tidspunkt er få undersøgelser, der har afrapporteret fysisk aktivitetsdata. Vi kunne også konkludere, at de studier, der findes, er af lav kvalitet. Baseret på data fra en dansk befolkningsundersøgelse fandt vi, at voksne med multisygdom i gennemsnit er stillesiddende i mere end 9½ time af døgnet. Vi fandt også, at mindst 63% ikke lever op til minimumsanbefalingerne for fysisk aktivitet. Ydermere viste vi, at der er en klar sammenhæng mellem et øget antal af sygdomme og et faldende aktivitetsniveau, samt at multisyge med en kombination af mentale og somatiske sygdomme er mindre aktive end multisyge, der udelukkende har somatiske sygdomme.

Slutteligt fandt vi, at en række kliniske karakteristika og sociodemografiske faktorer hos denne målgruppe lader til at være forbundet med øget stillesiddende adfærd. Således fandt vi konkret, at et øget Body Mass Index, øget antal sygdomme, nedsat mentalt velvære, civil status (bo alene) og status som arbejdsløs eller pensionist er forbundet med øget stillesiddende adfærd.

Resultaterne fra dette PhD projekt understreger først og fremmest det store uudnyttede potentiale, der eksisterer ift. at øge fysisk aktivitet og nedsætte stillesiddende adfærd blandt voksne med multisygdom. Resultaterne henvender sig dog også direkte til sundhedsprofessionelle, der har kontakt til multisyge i klinisk praksis, da bestemte patientkarakteristika lader til at kunne give anledning til at drøfte den multisyges sundhedsadfærd ift. fysisk aktivitet.
OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Skou, Søren Thorgaard, Hovedvejleder
  • Grøntved, Anders, Bivejleder
  • Tang, Lars Hermann, Bivejleder
Eksterne samarbejdspartnere
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 22. feb. 2024

Emneord

  • Multisygdom
  • Fysisk aktivitet
  • Accelerometer
  • Stillesiddende adfærd

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Objectively-measured physical activity patterns and associated health parameters in multimorbidity'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater