Non-specific effects of vaccination against MeaslesMumps-Rubella on vaccine non-targeted infections in Denmark, Finland, Norway, and Sweden

Lise Gehrt

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

64 Downloads (Pure)

Abstract

Baggrund
Vacciner er blevet forbundet med såkaldte uspecifikke effekter, hvormed de påvirker modtagelighed overfor andre sygdomme end dem som de er designet til at yde beskyttelse imod. I observationsstudier fra høj-indkomstlande, er den levende vaccine mod mæslinger, fåresyge, og røde hunde (MFR) sammenlignet
med ikke-levende difteri- stivkrampe- acellulære kighosteholdige vacciner (DTaP) blevet associeret med lavere rater af vaccine-ikke-relaterede-infektionshospitaliseringer. Eksisterende observationsstudier har ikke draget nogle konklusioner grundet en båren risiko for residual confounding, ydermere hæmmer
forskelle i studiedesign sammenligneligheden af fund fra de eksisterende studier.

Formål
At undersøge om MFR har potentiale til at reducere raterne af infektions sygelighed (målt som infektions hospitaliseringer og antibiotika forbrug) I Danmark, Finland, Norge, og Sverige (de nordiske lande). Forud for at foretage disse undersøgelser, blev en nordisk dataplatform først konstrueret til facilitering af de efterfølgende analyser af registerdata på tværs af de nordiske lande. Hernæst havde vi til formål at identificere og sammenligne raterne af relevante mål for infektions sygelighed på tværs af de nordiske lande.

Metode
Først blev landespecifikke datakilder undersøgt og sammenlignet med henblik på komplethed og akkuratesse. Herigennem blev landespecifikke datakilder harmoniseret ved hjælp af en common data model, hvilket faciliterede trans-nordiske analyser fortaget med identisk statistisk kodning (Paper 1). Hernæst blev raterne af infektionshospitalskontakter (Paper 2) og antibiotika behandlinger (Paper 3) sammenlignet på tværs af de nordiske lande. Slutteligt, blev MFRs potentiale for at reducere raterne af infektions hospitaliseringer for vaccine-ikkerelaterede infektioner (Paper 4) og antibiotika behandlinger (Paper 5) blandt børn under 2 år undersøgt i nationale kohorte studier med vaccinationsstatus som tidsvarierende eksponering. Analyserne blev udarbejdet ved brug af Cox proportional hazards regressioner med alder som underliggende tidsenhed. Analyserne blev foretaget ved brug af covariate justerede- og inverse probability of treatment vægtede- modeller, med inklusion af adskillige potentielle confoundere, herunder indikatorer for socioøkonomisk status of sundhedsstatus.

Resultater
Den anbefalede alder for MFR vaccination var 12 måneder i Finland, 15 måneder i Danmark og Norge, og 18 måneder i Sverige. Raterne af hospitalskontakter med infektioner og antibiotika behandlinger varierede på tværs af landene.
Forskellene var størst for antibiotika behandlinger (raten per 1000 person-år var 284 (Danmark), 429 (Finland), 184 (Norge), og 219 (Sverige)) og ved inklusion af alle hospitalskontakter, herunder indlæggelser, ambulante besøg og skadestuekontakter (raterne per 1000 person-år var 79.0 (Danmark), 87.1 (Finland), 62.1 (Norge), og 125.2 (Sverige)). Raterne var mere sammenlignelige for indlæggelser med overnatning (varierende fra 13.0 til 19.3 per 1000 person-år), hvilket kan afspejle en mere ensartet håndtering af de mere alvorlige sygdomsforløb. 
De efterfølgende studier af uspecifikke effekter af MFR fokuserede på henholdsvis infektionshospitaliseringer med overnatninger og antibiotika behandlinger indeholdende alle typer af antibiotika. Summary estimater på tværs af de nordiske lande indikerede at MFR var associeret med 25% (16% to 35%) reducerede rater af infektionshospitaliseringer med overnatninger og 11% (7% to 15%) reducerede rater af antibiotika behandlinger. Den gavnlige association var observeret i alle landene men var større i lande med stejlere optag af MFR omkring den anbefalede alder for vaccination og med højere vaccinationsdækning. Vi fandt ligeledes en gavnlig association i en negativ kontrol eksponeringsanalyse hvor eksponering for DTaP3 sammenlignet med eksponering for DTaP2 var associeret med omkring 20% lavere rater af begge udfald.

Diskussion
En association blev fundet mellem MFR vaccination og lavere rater af både infektions hospitaliseringer og antibiotika behandlinger. Den observerede gavnlige association var større for infektionshospitaliseringer sammenlignet med antibiotika behandlinger. Alle analyser blev fortaget med grundig kontrol for potentielle confounding mekanismer og med omtanke for studie design med henblik på at styrke sammenligneligheden mellem børn med forskellig vaccinationsstatus. Imidlertid vil bias knyttet til at afvige fra det anbefalede MFR vaccinationsprogram kunne forklare mindst noget af den observerede association, og muligvis overstige den gavnlige association observeret for antibiotika behandlinger. Bias relateret til afvigelser fra det anbefalede vaccinationsprogram er muligvis stærkere i lande med høj og stejl MFR-vaccinationstilslutning, resulterende i en mere selekteret gruppe som ikke har fået MFR i sammenligningen. En styrke ved disse undersøgelser består i det transnationale setup, hvormed vi har kunne triangulere resultater fra lande med forskellige underliggende bias struktur grundet f.eks. forskelle i vaccinationstilslutning og kodningspraksis.

Konklusion
Denne afhandling afspejler omfattende undersøgelser af potentialet for uspecifikke effekter af MFR med henblik på at reducere vaccine-ikke-relaterede infektionssygdomme i højindkomstlande. Resultaterne indikerer et større potentiale for at forebygge de mere alvorlige infektioner som resulterer i hospitaliseringer, hvorimod en begrænset effekt blev set for de mildere infektioner der kunne håndteres med antibiotika behandling. Den observerede beskyttende association afspejler et potentiale for at forebygge infektionssygelighed i populationer med generelt godt helbred, selv når størstedelen af befolkningen allerede får MFR, ved at opfordre til rettidig vaccination. Forskellene i den anbefalede alder for MFR-vaccination på tværs af lande åbner for muligheden for at fortage randomiserede undersøgelser af varierende alder ved MFR-vaccination, for herved at undersøge både specifikke og uspecifikke effekter af MFR og klarlægge den mest optimale alder for vaccination. 
OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Benn, Christine Stabell, Hovedvejleder
  • Sørup, Signe, Bivejleder
  • Möller, Sören, Bivejleder
Eksterne samarbejdspartnere
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 20. feb. 2023

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Non-specific effects of vaccination against MeaslesMumps-Rubella on vaccine non-targeted infections in Denmark, Finland, Norway, and Sweden'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater