Motivating Playgrounds

Thea Toft Amholt

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

67 Downloads (Pure)

Abstract

Denne afhandling, Motivating Playgrounds, tager udgangspunkt i den samfundsmæssige udfordring, at børn ikke er nok fysisk aktive, og at deres fysiske aktivitetsniveau falder med alderen. Fysisk aktivitet (FA) er afgørende for både fysisk og mental sundhed og vedvarende lav daglig FA kan have store helbredsmæssige konsekvenser. Generelt motiverer leg børn til at være fysisk aktive, og forskning viser, at leg på skolelegepladser i frikvartererne kan bidrage med op mod 40% af børns daglige FA. Derfor har forskere interesseret sig for, hvordan børns motivation for at bruge skolelegepladserne kan øges med henblik på at støtte deres sundhed. Inden for dette forskningsfelt er tweens (9-12-årige) blevet overset, og tidligere forskning har udtrykt en bekymring for, hvorvidt vi på længere sigt udelukker tweens fra at bruge legepladser, hvis der ikke forskes mere i deres specifikke behov. For at øge tweens’ brug af skolelegepladser og bidrage til at øge deres sundhed, må vi vide mere om, hvad der motiverer dem. På denne baggrund er formålet med denne afhandling, Motivating Playgrounds, at undersøge tweens’ motivation for at bruge skolelegepladser. Indledningsvist blev det ved brug af GPS og accelerometerdata kortlagt, hvor på skolelegepladser tweens er mest og mindst aktive. Dernæst blev der foretaget systematiske observationer af hvilken form for leg, tweens bruger skolelegepladser til. Disse to studier lagde grundlaget for det sidste studie, som undersøgte, hvad der motiverer tweens til at bruge skolelegepladser. Gennem fokusgruppe-goalong interviews undersøgte jeg, hvordan skolelegepladser kan støtte tweens’ tre basale psykologiske behov (autonomi, kompetence og samhørighed) fra selvbestemmelsesteorien. Ved at støtte tweens’ behov kan skolelegepladserne øge deres autonome motivation til at bruge skolelegepladsen. Formålet med afhandlingen var derfor at undersøge, hvad der udgør en Motivating Playground. Afhandlingen undersøgte det følgende forskningsspørgsmål: ”Hvordan bruger tweens skolelegepladser til fysisk aktivitet og leg, og hvad motiverer dem til at bruge skolelegepladserne?”.
I Studie 1 konkluderede jeg, at områder med høj FA for både drenge og piger blev fundet ved boldspil. Jeg fandt også, at nogle områder med høj FA var karakteriseret ved at ligge væk fra hovedlegepladsen. For piger fandt jeg derudover høj FA på klatreredskaber, og slutteligt fandt jeg, at områder med høj FA for det ene køn ofte lå ved siden af områder med lav FA for det andet køn. I Studie 2 fandt jeg, at tweens hovedsageligt brugte skolelegepladsens udstyr til to typer af leg, nemlig fysisk leg og snakkende leg, som til sammen udgjorde 80% af deres leg på skolelegepladser. Jeg konkluderede også, at tweens brugte alle de forskellige legeredskaber, de havde tilgængelige på legepladsen. Disse to studier lagde grundlaget for interviewene i Studie 3 om tweens’ motivation for at bruge skolelegepladser. I Studie 3 fandt jeg, at skolelegepladser kunne støtte tweens’ tre basale behov. Skolelegepladser støttede tweens’ behov for autonomi, når der var forskellige legeredskaber, de kunne vælge mellem. For at støtte behovet for kompetence skulle skolelegepladser facilitere udfordring på forskellige niveauer, som gjorde det muligt for tweens at opleve mestring. Slutteligt fandt jeg, at skolelegepladser udgør en unik kontekst for at danne og styrke sociale bånd. For at støtte behovet for samhørighed skulle skolelegepladser inkludere områder til at hænge ud og tale med venner på samme alder. En syntese af resultaterne fra de tre studier resulterer i tre hovedkonklusioner for afhandlingen. Først og fremmest bør skolelegepladser for tweens indeholde sociale områder designet til tweens, hvor de kan hænge ud med andre på samme alder. Dernæst bør skolelegepladser for tweens tilbyde alderstilpassede udfordringer, der er tilpasset deres kompetenceniveau. Slutteligt bør skolelegepladser til tweens give mulighed for FA såsom boldspilsområder og klatring. Resultaterne af denne afhandling kan hjælpe legepladsdesignere, byplanlæggere, skoler og legepladsejere med indsigter i, hvordan de kan skabe motiverende skolelegepladser for tweens med henblik på at øge deres brug af pladserne og bidrage positivt til deres fysiske aktivitetsniveau.
OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Schipperijn, Jasper, Hovedvejleder
  • Jespersen, Jeanette fich, Bivejleder, Ekstern person
  • Zacho, Morten, Bivejleder
Eksterne samarbejdspartnere
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 24. okt. 2022

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Motivating Playgrounds'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater