Minimal invasive diagnostics in patients suspected of Crohn’s disease

Jacob Broder Brodersen*

*Kontaktforfatter

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

11 Downloads (Pure)

Abstract

Forekomsten af Crohns sygdom (CD) har været tiltagende i lande med en vestlig livsstil over de sidste årtier, hvor man i Nordamerika og Nordeuropa oplever nogle af de højeste forekomster på verdensplan. De typiske symptomer på CD er dog uspecifikke og udbredt i den almene befolkning. Disse uspecifikke symptomer, overlapper med mere almindelige tilstande såsom funktionelle tarmsygdomme, hvilket udgør en diagnostisk udfordring og ofte resulterer i forsinket udredning. De nuværende retningslinjer for udredning af patienter med mistanke om CD anbefaler en to-trins diagnostisk proces, som indledes med en kikkertundersøgelse (ileokolonoskopi), og efterfølges af en tyndtarmsundersøgelse, uanset fund ved kikkertundersøgelsen. Denne strategi kan dog føre til yderligere forsinkelser og unødvendige undersøgelser. Fravalg af denne strategi kan på den anden side resultere i oversete sygdomstilfælde eller en mangelfuld afklaring af den samlede sygdomsbyrde, hvilket i sidste ende påvirker behandlingsbeslutninger. Der er et behov for at optimere den indledende diagnostiske tilgang til patienter, der er mistænkt for CD, og målet bør være en hurtig, pålidelig og patientvenlig undersøgelsesteknik. I et ideelt scenarie kunne implementering af en et-trins undersøgelsesstrategi strømline udredningen, øge effektiviteten og reducere mængden af unødvendige undersøgelser. 

Dette ph.d.-studie havde til formål at undersøge anvendeligheden af patientvenlige, minimalt invasive undersøgelsesteknikker og at optimere deres anvendelse hos patienter, der er mistænkt for CD.

Studie 1 er en prospektiv, blindet, multicenterundersøgelse, der vurderer den diagnostiske præcision af pan-enterisk kapselendoskopi (PCE) og Magnetisk resonans scanning (MRI) sammenlignet med kikkertundersøgelse som den indledende undersøgelsesteknik hos nyhenviste patienter mistænkt for CD. Vi inkluderede 153 patienter, og fandt, at PCE var et meget præcist diagnostisk værktøj, der er langt bedre end MRI. PCE og MRI blev begge forbundet med mindre ubehag end kikkertundersøgelse. PCE kunne således være et anvendeligt alternativ til kikkertundersøgelse hos udvalgte patienter med mistanke om CD.

Studie 2 undersøgte overholdelse af tarmudrensning regimet ved PCE og faktorer, der påvirker billedkvaliteten. 59 patienter fra Studie 1, hvor den indtagne mængde af afføringsmiddel var kendt, blev inkluderet. Mængden af afføringsmiddel (polyethylenglycol) påvirker billedkvaliteten markant, men kun få patienter kunne indtage den foreskrevne mængde. Det diagnostiske udbytte var ikke påvirket af billedkvaliteten.

Studie 3 undersøgte overensstemmelsen mellem endoskopisk sværhedsgrad og klassificering af læsioner med PCE og kikkertundersøgelse. Analysen omfattede 99 patienter fra Studie 1. Der var væsentlig overensstemmelse i påvisning af ulcerationer og den samlede vurdering af sygdoms sværhedsgrad (SES-CD-score) mellem de to undersøgelsesteknikker. Vurderingen af sygdomsaktivitet adskiller sig ikke væsentligt imellem disse to endoskopiske undersøgelsesteknikker, hvilket tyder på, at et resultatet kan benyttes uanset hvilken teknik, der har været anvendt - hvilket gør implementering i klinisk praksis mindre besværlig.

Studie 4 er et eksternt valideringsstudie af kunstig intelligens (AI)-assisteret analyse af PCE fra studie 1. Formålet med undersøgelsen var, at bestemme den diagnostiske præcision, interobservatørvarians og estimeret tidsreduktion ved AI-assisteret gennemgang. Vi fandt, at hjælp fra computerprogrammet AXARO® reducerede den indledende gennemgangstid væsentligt, mens den bibeholdt høj diagnostisk præcision for CD og inflammatorisk tarmsygdom.

Det aktuelle ph.d.-studie skaber samlet set et robust grundlag for den fremtidige implementering af minimalt invasiv og patientvenlig PCE som den indledende udredning hos patienter, der mistænkes for CD. AI-assistance i PCE-analyse har vist sig gavnlig ved at reducere analysetiden markant uden at kompromittere diagnostisk nøjagtighed. Resultaterne af undersøgelserne tyder på, at PCE med AI-assistance er et hurtigt og værdifuldt værktøj til at udelukke inflammatorisk tarmsygdom hos nyhenviste patienter mistænkt for CD.
OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Knudsen, Torben, Hovedvejleder
  • Kjeldsen, Jens, Bivejleder
  • Rafaelsen, Søren, Bivejleder
  • Jensen, Michael Dam, Bivejleder
Dato for forsvar12. jan. 2024
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 20. nov. 2023

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Minimal invasive diagnostics in patients suspected of Crohn’s disease'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater