Low-dose Quetiapine: Utilization and Cardiometabolic Risk

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

108 Downloads (Pure)

Abstract

Antipsykotika er som hovedregel kun godkendt til behandling af svære psykiske lidelser som skizofreni, mani og bipolar sygdom. Antipsykotika bruges dog ofte i behandlingen af andre psykiatriske tilstande på grund af deres angstdæmpende, sløvende og søvninducerende virkning. Quetiapin er det hyppigst brugte antipsykotika i mange lande verden over og andelen af individer som bruger quetiapin udenfor de godkendte indikationer ("off-label") er høj. Forud for dette ph.d.-projekt var der kun begrænset evidens omkring bivirkninger ved off-label, lavdosis brug af quetiapin og der fandtes ingen langtidsstudier omkring bivirkninger til denne form for behandling. Formålet med dette projekt var derfor i) at kortlægge det nuværende offlabel forbrug af antipsykotika i Danmark, og ii) at undersøge den metaboliske og kardiovaskulære sikkerhed ved off-label brug af quetiapin i lave doser. De fire studier som afhandlingen er baseret på opsummeres i de følgende fire afsnit.

Delstudie I undersøgte forekomsten af psykiatriske, neurologiske eller onkologiske diagnoser ("relevante diagnoser") blandt individer som indløste recept på et antipsykotikum i Danmark i perioden fra 1997 til 2018. Hovedfundene i dette studie var i) at 2 ud af 3 individer som indløste recept på et antipsykotikum i 2018 ikke havde diagnoser for svær psykisk sygdom, ii) at mens andelen af individer som indløste recept på et antipsykotikum og ikke havde nogen relevant diagnose var faldet fra 1997 til 2018, så var andelen af individer som indløste recept på et antipsykotisk lægemiddel steget i andre grupper (fx depression, nervøse og stress-betingede lidelser og søvnforstyrrelser), iii) at antipsykotika som chlorprothixen, flupentixol, levomepromazin og quetiapin var de antipsykotika som hyppigst blev udskrevet til individer uden relevante diagnoser, og iv) at quetiapin var det hyppigst brugte antipsykotikum i Danmark i 2018, både overordnet (51% af alle brugere) og blandt individer uden relevante diagnoser (58% af denne gruppe).

Delstudie II undersøgte risikoen for diabetes i forbindelse med off-label brug af quetiapin i lave doser (≤50mg) blandt voksne i et aktiv komparator-kontrolleret kohorte design. Incidensen af diabetes blandt lav-dosis quetiapin-brugere var ikke højere end blandt en referencepopulation bestående af SSRI-brugere. Derudover var stigende kumulerede doser af quetiapin, som lav-dosis behandling, ikke forbundet med øget risiko for diabetes. Dog fandtes en øget risiko for diabetes ved brug af højere tabletstyrker af quetiapin (>50mg).

Delstudie III undersøgte risikoen for alvorlige kardiovaskulære begivenheder (myokardieinfarkt, apopleksi eller død af kardiovaskulære årsager) ved off-label brug af quetiapin i lave doser blandt voksne i et aktiv komparator-kontrolleret kohorte design. Risikoen for alvorlige kardiovaskulære begivenheder var øget ved off-label brug af quetiapin, sammenlignet med brug af hypnotika eller SSRI. Den øgede risiko blandt off-label brugere af quetiapin i lave doser var drevet af en øget risiko for død af kardiovaskulære årsager , mens risikoen for myokardieinfarkt eller apopleksi ikke var øget. Dog fandtes en øget risiko for apopleksi ved vedvarende brug af quetiapin i lave doser

Delstudie IV undersøgte hvorvidt off-label, lav-dosis brug af quetiapin kan påvirke risikofaktorer for kardiometabolisk sygdom som langtidsblodsukker (HbA1c), triglycerid- og kolesterolniveauer. Brug af quetiapin i lave doser var forbundet med en stigning i (fastende) triglycerid-niveauer og et fald i HDLkolesterol niveauer. Dog var lav-dosis brug af quetiapin forbundet med stigende HbA1c-niveauer og kolesterol-niveauer blandt individer med normale værdier før opstart af quetiapin. To væsentlige bifund fra studiet var i) at individer med øgede niveauer af disse risikofaktorer var mere tilbøjelige til at få foretaget opfølgende målinger efter opstart af lav-dosis quetiapin, og ii) at under 10% af de off-label, lav-dosis quetiapin-brugere som kunne indgå i undersøgelsen havde registreret målinger af en eller flere af disse målinger i den nationale laboratoriedatabase.

Nærværende ph.d.-projekt bidrager til den igangværende debat om hensigtsmæssigheden og sikkerheden ved off-label brug af antipsykotisk medicin. Først ved at give et overordnet billede af det nuværende forbrug af antipsykotisk medicin i Danmark, som kan danne basis for videre forskning, diskussion og indsatser inden for dette felt. Dernæst ved frembringe nye data omkring risikoen for kardiometaboliske bivirkninger ved brug af quetiapin i den hyppigste anvendelse – i lave doser som angstdæmpende behandling eller som sovemedicin.
OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Hallas, Jesper, Hovedvejleder
  • Andersen, Kjeld, Bivejleder
  • Correll, Christoph U, Bivejleder, Ekstern person
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 12. sep. 2022

Note vedr. afhandling

Den fulde afhandling kan læses på SDUs bibliotek.

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Low-dose Quetiapine: Utilization and Cardiometabolic Risk'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater