Litteratursøgning som en del af evidensbaseret praksis: Afdækning af kompetencer, vaner og behov blandt sygeplejersker på Odense Universitetshospital

Berit Elisabeth Alving*, Anne Lee, Mette Bøg Horup, Lars Thrysøe

*Kontaktforfatter

Publikation: Bog/rapportRapportForskning

129 Downloads (Pure)

Abstrakt

Der blev i 2017-2018 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sygeplejersker ansat på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus (OUH) med det formål at afdække informations-søgnings- kompetencer, -vaner og –behov, med henblik på at kvalificere Syddansk Universitetsbiblioteks fremadrettede tilbud til sygeplejersker på OUH.
En tredjedel af de godt 4.000 sygeplejersker ansat på OUH indgik i undersøgelsen, der vurderes som repræsentativ for sygeplejersker ansat på OUH.
Undersøgelsen viste, at hovedparten af sygeplejerskerne anvendte elektroniske ressourcer, især Google, hospitalets intranet og infonet, når de søgte efter sundhedsfaglig information, og oftest i forbindelse med deres daglige praksis. Desuden viste undersøgelsen, at de i høj grad anvendte kollegaer, trykte in-formationer og at spørge på biblioteket.
Sygeplejersker uddannet i 2004 eller senere anvendte signifikant hyppigere de to store sundhedsvidenskabelige databaser PubMed og Cinahl, end sygeplejersker uddannet før 2004. Sygeplejersker uddannet i 2004 eller senere vurderede ligeledes deres kompetencer til informationssøgning som bedre, end sygeplejersker uddannet før 2004.
Mens halvdelen af sygeplejerskerne angav at være vant til at søge i elektroniske ressourcer og endnu flere at opleve sig ’god’ eller ’nogenlunde god’ til at søge sundhedsfaglig information, så angav halvdelen, at de manglede tid til at søge, og lige så mange at de på trods af tidligere gennemført undervisning følte sig usikre.
Hovedparten af respondenterne havde fået vejledning eller kurser i informationssøgning, men for de flestes vedkommende var det mere end et år siden. Blandt ønsker til fremtidige services i forhold til informationssøgning indgik såvel kurser, som informationsmateriale og individuel vejledning. På baggrund af undersøgelsens resultater må det overvejes, om der skal udbydes mere differentieret undervisning og vejledning. I forhold til sygeplejerskernes oplevelse af manglende tid og incitament til at søge i sundhedsvidenskabelig litteratur ses der et behov for yderligere tiltag på OUH for at understøtte en evidensbaseret sygeplejepraksis, og ligeledes opleves et behov for at lette fremsøgningen af retningslinjer og andre dokumenter.
Bidragets oversatte titelLiterature search as a part of evidence based practice: Covering competencies, behavior and needs among nurses from Odense University Hospital
OriginalsprogDansk
ForlagSyddansk Universitet
Antal sider33
StatusUdgivet - apr. 2019

Emneord

  • Litteratursøgning
  • informationskompetence
  • evidensbaseret forskning
  • evidensbaseeret sygepleje
  • Sygeplejersker
  • Odense Universitetshospital

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Litteratursøgning som en del af evidensbaseret praksis: Afdækning af kompetencer, vaner og behov blandt sygeplejersker på Odense Universitetshospital'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater