Læring ved Intervention med Digitale Værktøjer i Idrætslæreruddannelsen: Der er ikke noget så teoretisk som en udfordret praksis

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Resumé

Læring ved Intervention med Digitale Værktøjer i Idrætslæreruddannelsen
Ph.d.-projekt af Lars Elbæk, lelbaek@health.sdu.dk Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Et aktionsforskningsprojekt, hvor læring af læring undersøges ved intervention med digital mediering af bevægelser og studentercentrerede undervisningsformer i uddannelsen af idrætslærere.
Resume I ph.d.-projektet ”Læring ved Intervention med Digitale Værktøjer i Idrætslæreruddannelsen” var målet at undersøge læring under udviklings- og forandringsprocesser, når der interveneredes med digitale hjælpemidler og problem- og projektbaserede arbejdsformer i uddannelse af idrætslærere.
Endvidere var målet at udvikle modeller (praksisteorier) som praksisfeltet (idrætslæreruddannelsen), der blev samarbejdet med, efterfølgende kunne anvende.
Praksis i idræt og idrætsundervisning bliver udfordret af nye mediebaserede inspirationskilder og værktøjer, hvor mere selvstyrende former for praksis indgår. Disse nye muligheder bliver kun i meget begrænset omfang anvendt i den almindelige idrætsundervisning. Det førte frem til følgende problemformulering: Hvordan kvalificeres og fremmes brugen af digitale hjælpemidler i den videregående idrætslæreruddannelse?
Spørgsmålet behandles gennem 3 problemstillinger om henholdsvis; a) de digitale hjælpemidlers undervisningsmæssige værdi, b) omlæring af undervisnings- og læringspraksis og c) metoder til undersøgelse af interventioner i idrætslæreruddannelsen.
Metodisk tager projektet afsæt i kvalitativ aktionsforskning, og der arbejdes ud fra en række inspirationskilder blandt andet kulturhistorisk psykologi, systemteori og fænomenologi. Projektet har været gennemført med én intervention i hvert af fire semestre på idrætsuddannelsen
ved to læreruddannelser i Danmark. I undersøgelsen har deltaget fire undervisere og ca. 60 studerende. Der blev interveneret med studentercentrerede undervisningsformer i form af arbejde ud fra
billeder på computere som inspiration for improvisation inden for ’musik, bevægelse og udtryk’. Digitaliserede musikvideoer blev anvendt som imitationsgrundlag for læring af dansesekvenser, og pulsure blev anvendt til registrering af og feedback i forhold til træningsbelastning. Derigennem
styrkedes arbejdet med teori-praktik-koblinger. Planlægnings- og læringsværktøjer blev anvendt til udvikling og illustration af metodikker. Og video blev brugt som feedback i læring af bevægelser.
Som et resultat af en analyse af videobrugen blev der udviklet en model til anvendelse af video i idrætsundervisning. Projektet førte tillige frem til udvikling af en didaktisk model for digital mediering af bevægelser. Endelig fandtes at:
 Det er forbundet med store udfordringer at lære sig at anvende nye digitale artefakter i undervisningen. Processen er ofte blevet forbundet med modstand og potentiel mulighed for grænsekrydsende læring hos de medvirkende. Projektets læring medførte en ændret praksis i retning af mere udtalt brug af problemløsende og projektorganiserede arbejdsformer samt anvendelse
af digitale hjælpemidler.
 Resultaterne viser tillige, at hvor de medvirkendes tidligere erfaringer og kompetencer mht. digitalt støttet idrætsundervisning ikke har slået til, er der en potentiel mulighed for, at positive oplevelser med omlæring af praksis kan være med til fremover at udvikle og forandre deres undervisnings- og læringspraksis. Det der i projektet defineres som forandringslæring.
Gennem aktionsforskning blev det muligt at udvikle en digitalt støttet idrætslæreruddannelse. Denne blev støttet ved, at forskeren indgik som anerkendende undersøgende systemisk intervenient.
Ved brug af video som datamateriale var det muligt at undersøge omlæringsprocesser og dermed vise ’tegn’ på ekspansiv læring og forandringslæring i LIDVI-projektet. Omlæring af denne praksis er fortrinsvis sket på baggrund af et pres – ofte som konsekvens af den dialogiske medvirken i projektet.
OriginalsprogDansk
Udgivelses stedOdense
ForlagSyddansk Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Antal sider273
StatusUdgivet - aug. 2010

Note vedr. afhandling

Ph.d.-afhandlingen indeholder sammenbindende tekst på dansk samt 4 artkler på engelsk

Citer dette

@phdthesis{14ffff3e49244bff92ee48ee137f6f21,
title = "L{\ae}ring ved Intervention med Digitale V{\ae}rkt{\o}jer i Idr{\ae}tsl{\ae}reruddannelsen: Der er ikke noget s{\aa} teoretisk som en udfordret praksis",
abstract = "L{\ae}ring ved Intervention med Digitale V{\ae}rkt{\o}jer i Idr{\ae}tsl{\ae}reruddannelsen Ph.d.-projekt af Lars Elb{\ae}k, lelbaek@health.sdu.dk Institut for Idr{\ae}t og Biomekanik, Syddansk Universitet Et aktionsforskningsprojekt, hvor l{\ae}ring af l{\ae}ring unders{\o}ges ved intervention med digital mediering af bev{\ae}gelser og studentercentrerede undervisningsformer i uddannelsen af idr{\ae}tsl{\ae}rere. Resume I ph.d.-projektet ”L{\ae}ring ved Intervention med Digitale V{\ae}rkt{\o}jer i Idr{\ae}tsl{\ae}reruddannelsen” var m{\aa}let at unders{\o}ge l{\ae}ring under udviklings- og forandringsprocesser, n{\aa}r der interveneredes med digitale hj{\ae}lpemidler og problem- og projektbaserede arbejdsformer i uddannelse af idr{\ae}tsl{\ae}rere. Endvidere var m{\aa}let at udvikle modeller (praksisteorier) som praksisfeltet (idr{\ae}tsl{\ae}reruddannelsen), der blev samarbejdet med, efterf{\o}lgende kunne anvende. Praksis i idr{\ae}t og idr{\ae}tsundervisning bliver udfordret af nye mediebaserede inspirationskilder og v{\ae}rkt{\o}jer, hvor mere selvstyrende former for praksis indg{\aa}r. Disse nye muligheder bliver kun i meget begr{\ae}nset omfang anvendt i den almindelige idr{\ae}tsundervisning. Det f{\o}rte frem til f{\o}lgende problemformulering: Hvordan kvalificeres og fremmes brugen af digitale hj{\ae}lpemidler i den videreg{\aa}ende idr{\ae}tsl{\ae}reruddannelse? Sp{\o}rgsm{\aa}let behandles gennem 3 problemstillinger om henholdsvis; a) de digitale hj{\ae}lpemidlers undervisningsm{\ae}ssige v{\ae}rdi, b) oml{\ae}ring af undervisnings- og l{\ae}ringspraksis og c) metoder til unders{\o}gelse af interventioner i idr{\ae}tsl{\ae}reruddannelsen. Metodisk tager projektet afs{\ae}t i kvalitativ aktionsforskning, og der arbejdes ud fra en r{\ae}kke inspirationskilder blandt andet kulturhistorisk psykologi, systemteori og f{\ae}nomenologi. Projektet har v{\ae}ret gennemf{\o}rt med {\'e}n intervention i hvert af fire semestre p{\aa} idr{\ae}tsuddannelsen ved to l{\ae}reruddannelser i Danmark. I unders{\o}gelsen har deltaget fire undervisere og ca. 60 studerende. Der blev interveneret med studentercentrerede undervisningsformer i form af arbejde ud fra billeder p{\aa} computere som inspiration for improvisation inden for ’musik, bev{\ae}gelse og udtryk’. Digitaliserede musikvideoer blev anvendt som imitationsgrundlag for l{\ae}ring af dansesekvenser, og pulsure blev anvendt til registrering af og feedback i forhold til tr{\ae}ningsbelastning. Derigennem styrkedes arbejdet med teori-praktik-koblinger. Planl{\ae}gnings- og l{\ae}ringsv{\ae}rkt{\o}jer blev anvendt til udvikling og illustration af metodikker. Og video blev brugt som feedback i l{\ae}ring af bev{\ae}gelser. Som et resultat af en analyse af videobrugen blev der udviklet en model til anvendelse af video i idr{\ae}tsundervisning. Projektet f{\o}rte tillige frem til udvikling af en didaktisk model for digital mediering af bev{\ae}gelser. Endelig fandtes at:  Det er forbundet med store udfordringer at l{\ae}re sig at anvende nye digitale artefakter i undervisningen. Processen er ofte blevet forbundet med modstand og potentiel mulighed for gr{\ae}nsekrydsende l{\ae}ring hos de medvirkende. Projektets l{\ae}ring medf{\o}rte en {\ae}ndret praksis i retning af mere udtalt brug af probleml{\o}sende og projektorganiserede arbejdsformer samt anvendelse af digitale hj{\ae}lpemidler.  Resultaterne viser tillige, at hvor de medvirkendes tidligere erfaringer og kompetencer mht. digitalt st{\o}ttet idr{\ae}tsundervisning ikke har sl{\aa}et til, er der en potentiel mulighed for, at positive oplevelser med oml{\ae}ring af praksis kan v{\ae}re med til fremover at udvikle og forandre deres undervisnings- og l{\ae}ringspraksis. Det der i projektet defineres som forandringsl{\ae}ring. Gennem aktionsforskning blev det muligt at udvikle en digitalt st{\o}ttet idr{\ae}tsl{\ae}reruddannelse. Denne blev st{\o}ttet ved, at forskeren indgik som anerkendende unders{\o}gende systemisk intervenient. Ved brug af video som datamateriale var det muligt at unders{\o}ge oml{\ae}ringsprocesser og dermed vise ’tegn’ p{\aa} ekspansiv l{\ae}ring og forandringsl{\ae}ring i LIDVI-projektet. Oml{\ae}ring af denne praksis er fortrinsvis sket p{\aa} baggrund af et pres – ofte som konsekvens af den dialogiske medvirken i projektet.",
author = "Lars Elb{\ae}k",
year = "2010",
month = "8",
language = "Dansk",
publisher = "Syddansk Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet",

}

Læring ved Intervention med Digitale Værktøjer i Idrætslæreruddannelsen : Der er ikke noget så teoretisk som en udfordret praksis. / Elbæk, Lars.

Odense : Syddansk Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 2010. 273 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

TY - BOOK

T1 - Læring ved Intervention med Digitale Værktøjer i Idrætslæreruddannelsen

T2 - Der er ikke noget så teoretisk som en udfordret praksis

AU - Elbæk, Lars

PY - 2010/8

Y1 - 2010/8

N2 - Læring ved Intervention med Digitale Værktøjer i Idrætslæreruddannelsen Ph.d.-projekt af Lars Elbæk, lelbaek@health.sdu.dk Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Et aktionsforskningsprojekt, hvor læring af læring undersøges ved intervention med digital mediering af bevægelser og studentercentrerede undervisningsformer i uddannelsen af idrætslærere. Resume I ph.d.-projektet ”Læring ved Intervention med Digitale Værktøjer i Idrætslæreruddannelsen” var målet at undersøge læring under udviklings- og forandringsprocesser, når der interveneredes med digitale hjælpemidler og problem- og projektbaserede arbejdsformer i uddannelse af idrætslærere. Endvidere var målet at udvikle modeller (praksisteorier) som praksisfeltet (idrætslæreruddannelsen), der blev samarbejdet med, efterfølgende kunne anvende. Praksis i idræt og idrætsundervisning bliver udfordret af nye mediebaserede inspirationskilder og værktøjer, hvor mere selvstyrende former for praksis indgår. Disse nye muligheder bliver kun i meget begrænset omfang anvendt i den almindelige idrætsundervisning. Det førte frem til følgende problemformulering: Hvordan kvalificeres og fremmes brugen af digitale hjælpemidler i den videregående idrætslæreruddannelse? Spørgsmålet behandles gennem 3 problemstillinger om henholdsvis; a) de digitale hjælpemidlers undervisningsmæssige værdi, b) omlæring af undervisnings- og læringspraksis og c) metoder til undersøgelse af interventioner i idrætslæreruddannelsen. Metodisk tager projektet afsæt i kvalitativ aktionsforskning, og der arbejdes ud fra en række inspirationskilder blandt andet kulturhistorisk psykologi, systemteori og fænomenologi. Projektet har været gennemført med én intervention i hvert af fire semestre på idrætsuddannelsen ved to læreruddannelser i Danmark. I undersøgelsen har deltaget fire undervisere og ca. 60 studerende. Der blev interveneret med studentercentrerede undervisningsformer i form af arbejde ud fra billeder på computere som inspiration for improvisation inden for ’musik, bevægelse og udtryk’. Digitaliserede musikvideoer blev anvendt som imitationsgrundlag for læring af dansesekvenser, og pulsure blev anvendt til registrering af og feedback i forhold til træningsbelastning. Derigennem styrkedes arbejdet med teori-praktik-koblinger. Planlægnings- og læringsværktøjer blev anvendt til udvikling og illustration af metodikker. Og video blev brugt som feedback i læring af bevægelser. Som et resultat af en analyse af videobrugen blev der udviklet en model til anvendelse af video i idrætsundervisning. Projektet førte tillige frem til udvikling af en didaktisk model for digital mediering af bevægelser. Endelig fandtes at:  Det er forbundet med store udfordringer at lære sig at anvende nye digitale artefakter i undervisningen. Processen er ofte blevet forbundet med modstand og potentiel mulighed for grænsekrydsende læring hos de medvirkende. Projektets læring medførte en ændret praksis i retning af mere udtalt brug af problemløsende og projektorganiserede arbejdsformer samt anvendelse af digitale hjælpemidler.  Resultaterne viser tillige, at hvor de medvirkendes tidligere erfaringer og kompetencer mht. digitalt støttet idrætsundervisning ikke har slået til, er der en potentiel mulighed for, at positive oplevelser med omlæring af praksis kan være med til fremover at udvikle og forandre deres undervisnings- og læringspraksis. Det der i projektet defineres som forandringslæring. Gennem aktionsforskning blev det muligt at udvikle en digitalt støttet idrætslæreruddannelse. Denne blev støttet ved, at forskeren indgik som anerkendende undersøgende systemisk intervenient. Ved brug af video som datamateriale var det muligt at undersøge omlæringsprocesser og dermed vise ’tegn’ på ekspansiv læring og forandringslæring i LIDVI-projektet. Omlæring af denne praksis er fortrinsvis sket på baggrund af et pres – ofte som konsekvens af den dialogiske medvirken i projektet.

AB - Læring ved Intervention med Digitale Værktøjer i Idrætslæreruddannelsen Ph.d.-projekt af Lars Elbæk, lelbaek@health.sdu.dk Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Et aktionsforskningsprojekt, hvor læring af læring undersøges ved intervention med digital mediering af bevægelser og studentercentrerede undervisningsformer i uddannelsen af idrætslærere. Resume I ph.d.-projektet ”Læring ved Intervention med Digitale Værktøjer i Idrætslæreruddannelsen” var målet at undersøge læring under udviklings- og forandringsprocesser, når der interveneredes med digitale hjælpemidler og problem- og projektbaserede arbejdsformer i uddannelse af idrætslærere. Endvidere var målet at udvikle modeller (praksisteorier) som praksisfeltet (idrætslæreruddannelsen), der blev samarbejdet med, efterfølgende kunne anvende. Praksis i idræt og idrætsundervisning bliver udfordret af nye mediebaserede inspirationskilder og værktøjer, hvor mere selvstyrende former for praksis indgår. Disse nye muligheder bliver kun i meget begrænset omfang anvendt i den almindelige idrætsundervisning. Det førte frem til følgende problemformulering: Hvordan kvalificeres og fremmes brugen af digitale hjælpemidler i den videregående idrætslæreruddannelse? Spørgsmålet behandles gennem 3 problemstillinger om henholdsvis; a) de digitale hjælpemidlers undervisningsmæssige værdi, b) omlæring af undervisnings- og læringspraksis og c) metoder til undersøgelse af interventioner i idrætslæreruddannelsen. Metodisk tager projektet afsæt i kvalitativ aktionsforskning, og der arbejdes ud fra en række inspirationskilder blandt andet kulturhistorisk psykologi, systemteori og fænomenologi. Projektet har været gennemført med én intervention i hvert af fire semestre på idrætsuddannelsen ved to læreruddannelser i Danmark. I undersøgelsen har deltaget fire undervisere og ca. 60 studerende. Der blev interveneret med studentercentrerede undervisningsformer i form af arbejde ud fra billeder på computere som inspiration for improvisation inden for ’musik, bevægelse og udtryk’. Digitaliserede musikvideoer blev anvendt som imitationsgrundlag for læring af dansesekvenser, og pulsure blev anvendt til registrering af og feedback i forhold til træningsbelastning. Derigennem styrkedes arbejdet med teori-praktik-koblinger. Planlægnings- og læringsværktøjer blev anvendt til udvikling og illustration af metodikker. Og video blev brugt som feedback i læring af bevægelser. Som et resultat af en analyse af videobrugen blev der udviklet en model til anvendelse af video i idrætsundervisning. Projektet førte tillige frem til udvikling af en didaktisk model for digital mediering af bevægelser. Endelig fandtes at:  Det er forbundet med store udfordringer at lære sig at anvende nye digitale artefakter i undervisningen. Processen er ofte blevet forbundet med modstand og potentiel mulighed for grænsekrydsende læring hos de medvirkende. Projektets læring medførte en ændret praksis i retning af mere udtalt brug af problemløsende og projektorganiserede arbejdsformer samt anvendelse af digitale hjælpemidler.  Resultaterne viser tillige, at hvor de medvirkendes tidligere erfaringer og kompetencer mht. digitalt støttet idrætsundervisning ikke har slået til, er der en potentiel mulighed for, at positive oplevelser med omlæring af praksis kan være med til fremover at udvikle og forandre deres undervisnings- og læringspraksis. Det der i projektet defineres som forandringslæring. Gennem aktionsforskning blev det muligt at udvikle en digitalt støttet idrætslæreruddannelse. Denne blev støttet ved, at forskeren indgik som anerkendende undersøgende systemisk intervenient. Ved brug af video som datamateriale var det muligt at undersøge omlæringsprocesser og dermed vise ’tegn’ på ekspansiv læring og forandringslæring i LIDVI-projektet. Omlæring af denne praksis er fortrinsvis sket på baggrund af et pres – ofte som konsekvens af den dialogiske medvirken i projektet.

M3 - Ph.d.-afhandling

BT - Læring ved Intervention med Digitale Værktøjer i Idrætslæreruddannelsen

PB - Syddansk Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

CY - Odense

ER -