Læring i praksis - fremstruktureringen af et handlingsorienteret perspektiv

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

Abstrakt

Formålet med  denne afhandling er at foretage en filosofisk sammentænkning af erkendelsesteoretiske og læringsteoretiske problemstillinger. Der rettes et filosofisk blik på centrale læringsteoretiske tematikker og der diskuteres erkendelsesteoretisk belæg for og betydning af at betragte viden og læring som situeret i praksis. Der sættes et særligt fokus på spørgsmålet om generelle mulighedsbetingelser for læring, og konkret argumenteres der for, at kropslig eksistens, kreativitet og engagement alle udgør betingelser af denne art. Igennem afhandlingen inddrages og diskuteres en række opfattelser inden for såvel den angelsaksiske som den kontinentale filosofiske tradition, ligesom også forskellige antropologiske, sociologiske, psykologiske og pædagogiske positioner behandles i relation til begreberne 'handling', 'sprog', 'viden', 'erkendelse' og 'læring'. Da afhandlingen imidlertid sigter mod at give et selvstændigt bud på, hvad viden og læring er, indgår disse andre standpunkter udelukkende i den udstrækning, de kan bidrage med problematiseringer, nuanceringer og perspektiveringer af dette bud.

OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedAalborg Universitet
Udgiver
ISBN'er, elektronisk87-91543-09-6
StatusUdgivet - 2005

Emneord

  • erkendelsesteori
  • fænomenologi
  • læringsteori
  • handlingsbåren kundskab
  • tavs viden

Citationsformater