Investigating Speech-in-Noise Outcome in Older Hearing-Aid Users Using Auditory Profiling

Mengfan Wu

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

115 Downloads (Pure)

Abstract

    Ifølge World Health Organization (WHO) lider omtrent en tredjedel af alle mennesker på 65 ellerover af høretab. Som følge af dette er der en betydelig efterspørgsel på effektive behandlingsmetoder,såsom høreapparater (HA). Selvom HA-teknologien er blevet markant forbedret gennem de senesteårtier, er mange brugere utilfredse med deres HA og nogle bruger dem sågar meget sjældent. Destørste problemer ses typisk i støjende situationer, hvor HA-brugere kan variere meget ideres ’speech-in-noise’ (SIN) udbytte.    Flere undersøgelser peger på, at disse store inter-individuelle forskelle er relateret til ’suprathreshold’ hørevanskeligheder. Siden HA typisk tilpasses udelukkende på baggrund afaudiogrammet, er det usandsynligt at brugere med udtalte supra-threshold hørevanskelighedermodtager effektiv behandling af dette, hvilket kan føre til dårligt udbytte. For at kunne udvikle mereindividualiserede HA-tilpasninger udviklede det danske ’Better hEAring Rehabilitation’ (BEAR)projekt et auditivt testbatteri til karakterisering af individuelle høretab. Dette testbatteri omfattermålinger af hørbarhed, loudness opfattelse, binaural hørelse, spektrotemporal modulationsdetektion samt talegenkendelse i støj uden forstærkning. Baseret på resultaterne fra testbatteriet,udført på en stor gruppe hørehæmmede, blev der ved brug af en datadreven tilgang identificeretfire distinkte høreprofiler.    Det overordnede formål med dette ph.d.-projekt var at undersøge hvorvidt de fundnehøreprofiler kan hjælpe med at forklare den store inter-individuelle varians i HA-udbytte oghvorvidt mere individualiserede HA-løsninger kan foreslås. For at opnå dette blev tre studiergennemført.    Første studie undersøgte potentielle interaktioner mellem de fire høreprofiler og de perceptuellekonsekvenser af seks simulerede HA-processeringsstrategier i et komplekst lyttemiljø. De seksprocesseringsstrategier adskilte sig i forhold til deres mikrofon-, støjreduktions- ogkompressionsindstillinger. Niogfyrre ældre erfarne HA-brugere, tilhørende de fire forskelligehøreprofiler, gennemførte tests for talegenkendelse, opfattet lydkvalitet og opfattet støjgene.Resultaterne viste klare forskelle mellem de fire høreprofilers talegenkendelsestærskler. Dog fandtesder ingen tydelige interaktioner mellem høreprofilerne og de seks testede processeringsstrategier.    Andet studie fulgte op på de fundne SIN forskelle mellem høreprofilerne ved at udforskeindflydelsen af støjscenarieret samt HA-tilpasningen. Tre forskellige støjscenarier og to SIN-opgaverblev inkluderet. I alt blev 31 ældre erfarne HA-brugere tilpasset med tre moderne HA fra forskelligeproducenter, ved brug af deres anbefalede procedurer. I overensstemmelse med resultaterne fraførste studie, opnåede HA-brugere med mildere hørevanskeligheder bedre talegenkendelse endHA-brugere med udtalte hørevanskeligheder. Endvidere sås det at SIN-resultaterne for HA-brugeremed udtalte hørevanskeligheder varierede med de testede HA, hvilket antydede at valget af HA ersærdeles vigtigt for denne gruppe.    Tredje studie undersøgte om kognitive evner kan forklare noget af den varians i aided SINoutcome, som de to tidligere studier afslørede. Niogtredive deltagere gennemførte det auditivetestbatteri, tests for arbejdshukommelse og processeringshastighed såvel som to SIN test med HApå. Multivariate dataanalyser blev udført for at eksplorere auditive og kognitive bidrag til ’aidedSIN outcome’. Mens resultaterne viste en relation mellem auditive faktorer og talegenkendelse i støj,var kognitive faktorer ikke relateret til aided outcome.     Overordnet set differencerede de fire høreprofiler sig betydeligt i hensyn til aided SIN outcome.HA-brugere med udtalte hørevanskeligheder viste konsekvent dårligere SIN-resultater ved brug afnuværende tilpasningsstrategier. For sådanne brugere så valget af HA ud til at betyde mest i forhold til SIN-opfattelse. Kognitive faktorer havde ingen indflydelse på SIN-resultaterne. Alt i alt harhøreprofilerne potentialet til at hjælpe audiologer med at identificere HA-kandidater, som er i risikofor at få dårligt HA-udbytte, og kan derfor tjene som basis for mere personlige HA-tilpasninger. Forat muliggøre bedre HA-outcome burde supra-threshold faktorer tages i betragtning i HAtilpasningsprocedurer.
OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Neher, Tobias, Hovedvejleder
  • Fereczkowski, Michal, Bivejleder
  • Schmidt, Jesper Hvass, Bivejleder
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 20. dec. 2021

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Investigating Speech-in-Noise Outcome in Older Hearing-Aid Users Using Auditory Profiling'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater