Internationalization of Family Businesses: The Effect of Institutional Environment

Elham Kalhor

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

29 Downloads (Pure)

Abstrakt

Denne afhandling bidrager til studier indenfor internationale og familieejede virksomheder.Familieejede virksomheder er uden tvivl vigtige økonomiske og sociale aktører. Alligevellykkes det ofte ikke for studier af familieejede virksomheders internationalisering at tackle heltgrundlæggende spørgsmål omkring, hvad der driver de familieejede virksomheders strategierog performance - inkl. sociale institutioners effekt på deres internationalisering.Internationalisering betragtes som en højrisiko (høj belønning) forretningsstrategi, og bådefamilieejede og ikke-familieejede virksomheder har forskellige holdninger tilinternationalisering afhængigt af deres mål og deres risikovillighed.Internationale virksomhedsstudier er primært baseret på økonomiske teorier, som kan have entendens til at overse de ikke-økonomiske faktorer, der er forbundet med familieledelse.Komparative analyser, som baserer sig på firmabaserede karakteristika synes at nå tilmodstridende resultater, mens de lande-baserede og kontekstuelle variabler giver en mereoverbevisende tilgang til, hvilke faktorer, der understøtter eller hindrer de familieejedevirksomheders internationalisering. Derfor er det institutionelle perspektiv, som redegør forbåde økonomi og sociale institutioner, en formålstjenlig tilgang til at kombinere internationalevirksomhedsstuder og studiet af familieejede virksomheder.Denne afhandling består af fire artikler, som tilsammen udgør afhandlingen. Første artikelundersøger konceptuelt, hvordan hjemlandets institutioner og processer spiller en central rollei internationaliseringen af de familieejede virksomheder. Anden artikel sammenlignerinternationalisering af familieejede virksomheder og ikke-familieejede virksomheder i fireudviklingslande: Ægypten, Madagaskar, Marokko og Tyrkiet. Tredje artikel undersøgereffekten af den nationale kontekst, mere specifikt kulturens indflydelse på familieejedevirksomheders internationalisering i henholdsvis Kina, Iran og Sverige. Endelig følges disseundersøgelser op af en systematisk litteraturoversigt over studier, som har inkorporeret formelle og uformelle institutionelle faktorer i forbindelse med familieejede virksomhedersinternationalisering.Den første artikel undersøgte konceptuelt, hvordan hjemlandets institutioner og processerspiller en central rolle i familieejede virksomheders internationalisering. Det kvantitativeundersøgelsesdesign i anden og tredje artikel udgør en regressionsanalyse, som giver etkomparativt blik på en række lande og kontekster. Det fælles omdrejningspunkt for de fireartikler er fokus på forskellige institutionelle og kulturelle omgivelsers effekt på familie- ogikke-familieejede virksomheders internationalisering.Generelt indikerer resultaterne, at internationalisering af familieejede virksomheder kanstyrkes gennem en kombination af relevante formelle og uformelle institutioner, så deøkonomiske og ikke-økonomiske mål afstemmes.
OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Elo, Maria, Vejleder
  • Hannibal, Martin, Vejleder
Dato for forsvar26. jun. 2022
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 14. sep. 2022

Note vedr. afhandling

Den fulde afhandling kan læses på SDUs bibliotek.

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Internationalization of Family Businesses: The Effect of Institutional Environment'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater