Interessepositioner i samspillet mellem den offentlige og den frivillige sektor: Flødeskumspuljer, vagthunde og gadekær

Michael Fehsenfeld

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

133 Downloads (Pure)

Abstrakt

Afhandlingen er en antropologisk undersøgelse af samspillet mellem den offentlige og den frivillige sektor, baseret på kvalitative studier af seks cases fra to danske kommuner, samt en diskursanalyse af interview med lokalpolitikere og embedsmænd fra fem kommuner. Formålet er at analysere relationerne mellem interessepositioner i feltet, forstået som forskellige symbolske repræsentationer af den samme sociale virkelighed. Den analytiske ramme udgøres af en Bourdieu-inspireret sociologisk feltanalyse.
Med udgangspunkt i en forståelse af det kulturelle som de sociale og symbolske processer, hvorigennem mennesker skaber mening og som organiserer praksis i tilsyneladende ’naturlige’ kategorier, undersøger afhandlingen de sociale og symbolske processer i det sociale rum hvor politiske reguleringsmekanismer møder social praksis i form af konkrete sociale interaktioner i samspillet. Afhandlingen er artikelbaseret, og de tre artikler belyser den symbolske magtkamp om legitime repræsentationer af samspillet mellem de to sektorer fra forskellige positioner, og viser at, hvor den politiske retorik ønsker at fremme en frivillighedkultur gennem en konsensusforståelse af samspillet, har aktørerne en praktisk forståelse af samspillet som en symbolsk kamp.
OriginalsprogDansk
Vejledere/rådgivere
  • Ibsen, Bjarne, Vejleder
UdgivelsesstedOdense
Udgiver
StatusUdgivet - maj 2019

Note vedr. afhandling

Grad tildelt 21-05-2019

Emneord

  • Samspil mellem den frivillige og den offentlige sektor
  • Frivillig sektor, frivilligt arbejde, foreningsliv, civilsamfund
  • frivillige organisationer

Citationsformater