Influence of physicians’ religiosity and spirituality on their clinical practice: An international comparative study

Bidragets oversatte titel: Indflydelse af lægers religiøsitet og spiritualitet på deres kliniske praksis: Et internationalt sammenligningsstudie

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

43 Downloads (Pure)

Abstract

Baggrund
Det er generelt accepteret at lægers egne værdier og holdninger har betydning for hvordan lægerne møder og behandler patienter som lider af eksistentielle eller åndelige kriser (”spiritual care”). Det har medført en øget interesse for lægers religiøse og/eller spirituelle værdier (”R/S”). Tidligere studier har vist et såkaldt ‘religiosity gap’ imellem læger og deres patienter; hvor lægerne er mindre religiøse, men stadig påvirket af personlige religiøsitet/spiritualitet hvis tilstede. Disse træk er beskrevet accentueret for psykiatere. Tidligere studier har vist blandede resultater, men overvejende en positive korrelation imellem graden af religiøsitet og villigheden til at inkludere patienters R/S ind i det kliniske møde. Dog er mange tidligere studier af lav metodisk kvalitet, og har ikke brugt sammenlignelige målepunkter, hvorfor det har været svært at vurdere resultaterne i en større skala (f.eks. globalt).
Formålet med dette projekt var at styrke den metodiske kvalitet inden for forskningsfeltet, samt teste eksisterende hypoteser i et internationalt og tværkulturelt meta-analyse design.


Metode
Vi udviklede en international database med sundhedsprofessionalles holdninger og værdier relateret til R/S. Eksisterende rå datasæt blev indsamlet fra forskningsmiljøet ved hjælp af en 3-strenget model: 1) Søgning internt i det internationale ”Network for Research in Spirituality and Health” (NERSH), 2) Struktureret citationssøgning, and 3) Systematisk litteratursøgninger i Google Scholar, Web of Science, Embase + Embase Classic (Ovid®), Medline (Ovid®) og PsycInfo. Vi søgte efter studier baseret på enten RSMPP eller NERSH-spørgeskemaet. Metoden ”Individual participant data meta-analyses (IPDMA)” blev brugt til at teste to eksisterende hypoteser: a) Lægers religiøse værdier påvirker deres kliniske praksis, og b) Graden af personlig R/S er positivt associeret med adfærd relateret til R/S I klinisk praksis (R/S-B). IPDMA-analyserne blev udført med tilfældige vægte i et 2-trins design ved brug af gruppevise regressionsanalyser kontrollerende for alder, køn og lægespeciale.


Resultater
Tre versioner af NERSH Data Pool blev bygget fra 2016 til 2021. Den sidste indeholdende 4.872 læger, hvoraf 1.071 var psykiatere. En ny skala blev forslået og valideret til at måle sundhedsprofessionelles grad af religiøsitet. Graden af religiøsitet varierede meget imellem grupperne. Halvdelen af lægerne rapporterede at deres religiøse tro påvirkede deres kliniske praksis (50%). R/S have en overordnet positiv effekt på R/S-B på 0,65 (0,48-0,83). Selvom psykiatere havde ens R/S og højere R/S-B score sammenlignet med ikke-psykiatere, var effekten af R/S på R/S-B den samme for begge grupper. Heterogeniteten imellem grupperne var stor.


Konklusion
Vi bekræftede de to hypoteser omkring lægers R/S-værdier og fandt ikke grund til at mistænke at effekten af R/S på R/S-B var anderledes for psykiatere. Samspillet imellem subjektive værdier og klinisk praksis fortsætter med at have en afgørende betydning for kvaliteten i sundhedsvæsenet. Videreuddannelse og gennemsigtighed i det kliniske møde lader til at være oplagte veje at gå, hvis vi skal kunne honorere patienternes behov og forventninger.

Brugen af IPDMA-analyser gjorde det muligt at håndhæve ens høj standard for de målte parametre på tværs af alle grupper. Forskere opfordres kraftigt til at dele mere data indenfor etablerede forskningsnetværk.
Bidragets oversatte titelIndflydelse af lægers religiøsitet og spiritualitet på deres kliniske praksis: Et internationalt sammenligningsstudie
OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Hvidt, Niels Christian, Hovedvejleder
  • Søndergaard, Jens, Bivejleder
  • Nielsen, Connie Thurøe, Bivejleder
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 20. apr. 2022

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Indflydelse af lægers religiøsitet og spiritualitet på deres kliniske praksis: Et internationalt sammenligningsstudie'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater