Identifying Patients at Risk and Patients in Need

Publikation: Bog/rapportRapportForskning

Abstrakt

En væsentlig andel af patienter oplever forværring under indlæggelse på Fælles Akutmodtagelsen (FAM). At identificere disse forværringer før de bliver alvorlige er vanskeligt for klinikere eftersom de behandler meget forskellige patienter under et stort pres for at bevare overblik og årvågenhed. Under arbejdet anvender klinikerne flere IT systemer som støtteværktøjer, blandt andet patientmonitoreringssystemer til måling af patienternes vitalparametre. Det er dog uklart i hvor høj grad disse systemer anvendes, og om de rent faktisk hjælper klinikerne. I dette projekt adresserer vi samspillet mellem organisationen og dens teknologi med henblik på at udarbejde et bedre beslutningsunderstøttende system til monitorering af patienter.
Baseret på en organisatorisk-, en modellerings- og en prototypebaseret vinkel udledes fem forskningsspørgsmål, som dirigerer arbejdet:
1. Hvilke organisatoriske og tekniske faktorer kan besværliggøre opsporing af patienter, i risiko for forværring under indlæggelse på FAM?
2. Hvilke faktorer spiller ind på, i hvor høj grad patienter monitoreres under indlæggelse på et korttidssengeafsnit?
3. Hvordan kan et patientmonitoreringssystem håndtere patienters forskellighed bedre?
4. I hvilken grad kan man identificere klinisk relevante grupperinger af patienter på baggrund af deres vitalparametre?
5. Hvordan kan sygeplejersker støttes bedre i deres arbejde med at overvåge patienter på akutafdelingen?
Studiet blev afviklet i samarbejde med forskere og klinikere fra FAM ved Odense Universitetshospital, og anvender forskellige kvantitative og kvalitative metoder til at indfange kompleksiteten af miljøet.
Undervejs i forløbet er der blevet implementeret et system til registrering af vitalparametre foretaget med afdelingens patientmonitoreringsudstyr. Igennem etableringen af dette system og dets database, som indeholder alle registreringer foretaget over en længere periode, afdækkes nye indsigter i rumlige og tidslige forhold mht. anvendelsen af systemet. Ydermere er der blevet designet og testet en ny prototype til monitorering af patienter indlagt på afdelingens korttidssengeafsnit.
Det viser sig at sygeplejerskernes anvendelse af patientmonitoreringsudstyret afhænger af tidspunkt på døgnet, og i hvilken sammenhæng systemet bruges. Behandling af patienter er udfordret af hvordan information indhentes og deles imellem klinikerne. Hyppigheden hvormed patienter monitoreres påvirkes både af patienternes personlige situation, og af afdelingsspecifikke faktorer. En visuel præsentation af patienternes automatiske registreringer hjælper klinikerne med at forbedre deres fornemmelse af patienternes tilstand og udvikling.
OriginalsprogEngelsk
Antal sider291
StatusUdgivet - 30. nov. 2015

Citationsformater