I gode hænder. Litteraturgennemgang og interviewundersøgelse som fokuserer på betydningen af eksistentielle og religiøse overvejelser hos mødre til præmature børn.

Publikation: AndetAndet bidragForskning

Abstrakt

I gode hænder.

Specialeafhandlingen baseres på en litteraturgennemgang og en kvalitativ interviewundersøgelse med 3 kvinder og fokuserer på betydningen af eksistentielle og religiøse overvejelser som følge af det at blive mor til et præmaturt barn. Det belyser overordnet, hvorvidt eksistentielle og religiøse overvejelser overhovedet forekommer hos kvinderne, og hvilken betydning det i givet fald har for deres håndtering af situationen. Litteraturdelen, interviewguiden og analysen af interviewene er bygget op omkring besvarelsen af det overordnede spørgsmål og struktureret omkring 3 vinkler:

•Betydningen af graviditet, fødsel og barsel som en proces der i sig selv kan vække eksistentielle og måske religiøse overvejelser.
•Betydningen af oplevelsen af at få et præmaturt barn og dermed selv blive mor, inden graviditeten er til ende, det vil sige inden 37 fulde uger.
•Betydningen og aktualiseringen af eksistentielle og måske religiøse overvejelser i forbindelse med de to ovenstående vinkler, set i et copingorienteret perspektiv.

I litteraturdelen, hvor der gennemgås både teori og undersøgelser, der belyser de tre vinkler, var der flere eksempler og teorier, som understøttede, at nogle kvinder bruger deres tro som en væsentlig ressource i krisen. Med inddragelse af Lazarus’ begreb om coping og Pargaments begreb om religi øs coping viser det sig endvidere, at de kvinder, jeg interviewede, brugte deres tro som en ressource i forbindelse med at blive mor til et præmaturt barn. Især i interviewene viste der sig nuancerede fortællinger om, hvilke elementer i troen, der havde betydning, for eksempel bøn og dåb.

Afslutningsvis konkluderes, at der er en skævvridning i opfattelsen af betydningen af eksistentielle og for nogle religiøse overvejelser som følge af at blive mor præmaturt til et præmaturt barn. De er ikke en adskilt del af den måde, som krisen forsøges gjort håndterbar på, men må ses som en del af kvindens og familiens forståelsesramme, og har dermed betydning for hendes og familiens sundhed i bred forstand.
OriginalsprogDansk
Publikationsdatookt. 2008
Antal sider80
StatusUdgivet - okt. 2008
Udgivet eksterntJa

Citationsformater