Hvilken betydning har ergoterapi- og fysioterapiydelser i Akut Sengeafsnit og Akut Hjerteafsnit, set i et tværfagligt perspektiv?

Inge Hansen Bruun, Birgitte Nørgaard

Publikation: Konferencebidrag uden forlag/tidsskriftKonferenceabstrakt til konferenceFormidling

Resumé

Hvilken betydning har ergoterapi- og fysioterapiydelser i Akut Sengeafsnit og Akut Hjerteafsnit, set i et tværfagligt perspektiv?
Formål og baggrund: Målsætningerne for Fælles Akutmodtagelser (FAM), er at 70 – 80 % af akutte patienter skal udskrives til eget hjem, samt en gennemsnitlig indlæggelsestid på 18 timer. Med fokus på det terapeutiske område vil dette blandt andet medføre, at der for flere patientforløb vil være færre kontakter mellem terapeut og patient under indlæggelsen, samt at de terapeutiske ydelser i højere omfang vil omhandle en vurdering samt overlevering af informationer til tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere.
Formålet med dette projekt er at undersøge betydningen af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske ydelser for patientforløbene i Akutafdelingen, set i et tværfagligt perspektiv.
Design: Studiet er et deskriptivt tværsnitsstudie.
Metoder: Effekten af de terapeutiske ydelser vil blive belyst med data fra journalaudit, spørgeskemaer og fokusgruppe-interview. Metodetrianguleringen er valgt, da der ønskes såvel hypotesetestende som beskrivende og uddybende data.
Vigtigste variable: Der gennemgås i alt 96 journaler med henblik på at afdække hvorvidt ergoterapeutiske og fysioterapeutiske notater indgår som et element i den skriftlige kommunikation vedr. pleje og behandling i EPJ, forløbsplaner og epikriser.
Der anvendes spørgeskemaer mhp. lægers og sygeplejerskers vurdering af anvendeligheden af terapeutiske interventioner i forhold til diagnosticering, sygeplejefaglig indsats, udskrivelsesprocessen samt afsæt for videre pleje og behandling.
Der gennemføres fokusgruppeinterview af relevant personale med henblik på at afdække temaerne fra spørgeskema-undersøgelsen.
Foreløbige resultater: En journalgennemgang gennemført i efteråret 2011 viste, at ergoterapeuter og fysioterapeuter i Akut Sengeafsnit gennemsnitlig har henholdsvis 1,5 og 1,4 kontakter med patienterne.
Der er endnu ingen resultater relateret til det aktuelle projekt.
Konklusioner: Projektet er igangsat pr. 1. marts, 2012, hvorfor det endnu er for tidligt at præsentere resultater.
OriginalsprogDansk
Publikationsdato2012
Antal sider1
StatusUdgivet - 2012

Citer dette

@conference{c4c29566f5904e8197a8d113b73f1664,
title = "Hvilken betydning har ergoterapi- og fysioterapiydelser i Akut Sengeafsnit og Akut Hjerteafsnit, set i et tv{\ae}rfagligt perspektiv?",
abstract = "Hvilken betydning har ergoterapi- og fysioterapiydelser i Akut Sengeafsnit og Akut Hjerteafsnit, set i et tv{\ae}rfagligt perspektiv? Form{\aa}l og baggrund: M{\aa}ls{\ae}tningerne for F{\ae}lles Akutmodtagelser (FAM), er at 70 – 80 {\%} af akutte patienter skal udskrives til eget hjem, samt en gennemsnitlig indl{\ae}ggelsestid p{\aa} 18 timer. Med fokus p{\aa} det terapeutiske omr{\aa}de vil dette blandt andet medf{\o}re, at der for flere patientforl{\o}b vil v{\ae}re f{\ae}rre kontakter mellem terapeut og patient under indl{\ae}ggelsen, samt at de terapeutiske ydelser i h{\o}jere omfang vil omhandle en vurdering samt overlevering af informationer til tv{\ae}rfaglige og tv{\ae}rsektorielle samarbejdspartnere. Form{\aa}let med dette projekt er at unders{\o}ge betydningen af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske ydelser for patientforl{\o}bene i Akutafdelingen, set i et tv{\ae}rfagligt perspektiv. Design: Studiet er et deskriptivt tv{\ae}rsnitsstudie.Metoder: Effekten af de terapeutiske ydelser vil blive belyst med data fra journalaudit, sp{\o}rgeskemaer og fokusgruppe-interview. Metodetrianguleringen er valgt, da der {\o}nskes s{\aa}vel hypotesetestende som beskrivende og uddybende data.Vigtigste variable: Der gennemg{\aa}s i alt 96 journaler med henblik p{\aa} at afd{\ae}kke hvorvidt ergoterapeutiske og fysioterapeutiske notater indg{\aa}r som et element i den skriftlige kommunikation vedr. pleje og behandling i EPJ, forl{\o}bsplaner og epikriser.Der anvendes sp{\o}rgeskemaer mhp. l{\ae}gers og sygeplejerskers vurdering af anvendeligheden af terapeutiske interventioner i forhold til diagnosticering, sygeplejefaglig indsats, udskrivelsesprocessen samt afs{\ae}t for videre pleje og behandling.Der gennemf{\o}res fokusgruppeinterview af relevant personale med henblik p{\aa} at afd{\ae}kke temaerne fra sp{\o}rgeskema-unders{\o}gelsen.Forel{\o}bige resultater: En journalgennemgang gennemf{\o}rt i efter{\aa}ret 2011 viste, at ergoterapeuter og fysioterapeuter i Akut Sengeafsnit gennemsnitlig har henholdsvis 1,5 og 1,4 kontakter med patienterne.Der er endnu ingen resultater relateret til det aktuelle projekt.Konklusioner: Projektet er igangsat pr. 1. marts, 2012, hvorfor det endnu er for tidligt at pr{\ae}sentere resultater.",
author = "{Hansen Bruun}, Inge and Birgitte N{\o}rgaard",
year = "2012",
language = "Dansk",

}

Hvilken betydning har ergoterapi- og fysioterapiydelser i Akut Sengeafsnit og Akut Hjerteafsnit, set i et tværfagligt perspektiv? / Hansen Bruun, Inge; Nørgaard, Birgitte.

2012.

Publikation: Konferencebidrag uden forlag/tidsskriftKonferenceabstrakt til konferenceFormidling

TY - ABST

T1 - Hvilken betydning har ergoterapi- og fysioterapiydelser i Akut Sengeafsnit og Akut Hjerteafsnit, set i et tværfagligt perspektiv?

AU - Hansen Bruun, Inge

AU - Nørgaard, Birgitte

PY - 2012

Y1 - 2012

N2 - Hvilken betydning har ergoterapi- og fysioterapiydelser i Akut Sengeafsnit og Akut Hjerteafsnit, set i et tværfagligt perspektiv? Formål og baggrund: Målsætningerne for Fælles Akutmodtagelser (FAM), er at 70 – 80 % af akutte patienter skal udskrives til eget hjem, samt en gennemsnitlig indlæggelsestid på 18 timer. Med fokus på det terapeutiske område vil dette blandt andet medføre, at der for flere patientforløb vil være færre kontakter mellem terapeut og patient under indlæggelsen, samt at de terapeutiske ydelser i højere omfang vil omhandle en vurdering samt overlevering af informationer til tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere. Formålet med dette projekt er at undersøge betydningen af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske ydelser for patientforløbene i Akutafdelingen, set i et tværfagligt perspektiv. Design: Studiet er et deskriptivt tværsnitsstudie.Metoder: Effekten af de terapeutiske ydelser vil blive belyst med data fra journalaudit, spørgeskemaer og fokusgruppe-interview. Metodetrianguleringen er valgt, da der ønskes såvel hypotesetestende som beskrivende og uddybende data.Vigtigste variable: Der gennemgås i alt 96 journaler med henblik på at afdække hvorvidt ergoterapeutiske og fysioterapeutiske notater indgår som et element i den skriftlige kommunikation vedr. pleje og behandling i EPJ, forløbsplaner og epikriser.Der anvendes spørgeskemaer mhp. lægers og sygeplejerskers vurdering af anvendeligheden af terapeutiske interventioner i forhold til diagnosticering, sygeplejefaglig indsats, udskrivelsesprocessen samt afsæt for videre pleje og behandling.Der gennemføres fokusgruppeinterview af relevant personale med henblik på at afdække temaerne fra spørgeskema-undersøgelsen.Foreløbige resultater: En journalgennemgang gennemført i efteråret 2011 viste, at ergoterapeuter og fysioterapeuter i Akut Sengeafsnit gennemsnitlig har henholdsvis 1,5 og 1,4 kontakter med patienterne.Der er endnu ingen resultater relateret til det aktuelle projekt.Konklusioner: Projektet er igangsat pr. 1. marts, 2012, hvorfor det endnu er for tidligt at præsentere resultater.

AB - Hvilken betydning har ergoterapi- og fysioterapiydelser i Akut Sengeafsnit og Akut Hjerteafsnit, set i et tværfagligt perspektiv? Formål og baggrund: Målsætningerne for Fælles Akutmodtagelser (FAM), er at 70 – 80 % af akutte patienter skal udskrives til eget hjem, samt en gennemsnitlig indlæggelsestid på 18 timer. Med fokus på det terapeutiske område vil dette blandt andet medføre, at der for flere patientforløb vil være færre kontakter mellem terapeut og patient under indlæggelsen, samt at de terapeutiske ydelser i højere omfang vil omhandle en vurdering samt overlevering af informationer til tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere. Formålet med dette projekt er at undersøge betydningen af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske ydelser for patientforløbene i Akutafdelingen, set i et tværfagligt perspektiv. Design: Studiet er et deskriptivt tværsnitsstudie.Metoder: Effekten af de terapeutiske ydelser vil blive belyst med data fra journalaudit, spørgeskemaer og fokusgruppe-interview. Metodetrianguleringen er valgt, da der ønskes såvel hypotesetestende som beskrivende og uddybende data.Vigtigste variable: Der gennemgås i alt 96 journaler med henblik på at afdække hvorvidt ergoterapeutiske og fysioterapeutiske notater indgår som et element i den skriftlige kommunikation vedr. pleje og behandling i EPJ, forløbsplaner og epikriser.Der anvendes spørgeskemaer mhp. lægers og sygeplejerskers vurdering af anvendeligheden af terapeutiske interventioner i forhold til diagnosticering, sygeplejefaglig indsats, udskrivelsesprocessen samt afsæt for videre pleje og behandling.Der gennemføres fokusgruppeinterview af relevant personale med henblik på at afdække temaerne fra spørgeskema-undersøgelsen.Foreløbige resultater: En journalgennemgang gennemført i efteråret 2011 viste, at ergoterapeuter og fysioterapeuter i Akut Sengeafsnit gennemsnitlig har henholdsvis 1,5 og 1,4 kontakter med patienterne.Der er endnu ingen resultater relateret til det aktuelle projekt.Konklusioner: Projektet er igangsat pr. 1. marts, 2012, hvorfor det endnu er for tidligt at præsentere resultater.

M3 - Konferenceabstrakt til konference

ER -