Hvad retter de? Nyindskrevne studerendes revision af universitetsopgaver

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Abstrakt

I forlængelse af tidligere undersøgelser af nyindskrevne studerendes tekster, der viser, at de studerende laver forholdsvis mange fejl på det formelle niveau (dvs. tegnsætning, ortografi og grammatik), beskriver nærværende artikel et eksperiment, der har til formål at undersøge, hvad nyindskrevne studerende retter – og ikke retter – når de bliver instrueret i at læse korrektur på deres tekster. Vores konklusion er, at de studerende på et overordnet niveau kun får udryddet en mindre del af deres fejl, dels fordi kun en del af disse adresseres i korrekturprocessen, dels fordi korrekte former i nogle tilfælde rettes til ukor-rekte, og dels fordi de studerende i nogle tilfælde tilføjer ny tekst, der indehol-der nye fejl. Ift. hvilke sproglige niveauer der rettes med succes og det modsat-te, viser undersøgelsen, at det især er fejl på tegnsætnings- og ortografiniveau, der er problematiske: Her rettes der forholdsmæssigt sjældent, og hvis der gør, er det ofte med nye fejl til følge. Modsat forekommer leksikalske og syntakti-ske fejl forholdsvis sjældent, mens disse rettes relativt ofte. Resultaterne peger dermed på, at nogle fejltyper relativt nemt identificeres og korrigeres gennem korrekturlæsning, mens andre udgør større problemer og må adresseres mere målrettet i undervisningen.
OriginalsprogDansk
TidsskriftNyS : Nydanske Sprogstudier
Vol/bind59
Sider (fra-til)157-186
ISSN0106-8040
DOI
StatusUdgivet - 8. jul. 2021

Emneord

  • sproglige fejl, ortografi, tegnsætning, korrekturlæsning

Citationsformater