Healthy Together: A behavioural change intervention to support a healthy lifestyle postpartum

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

25 Downloads (Pure)

Abstrakt

Andelen af kvinder i den fødedygtige alder, der har et overvægt- eller fedme-BMI, er steget over desidste årtier. Overvægt og fedme bidrager til livsstilssygdomme som Type 2-diabetes oghjertekarsygdomme. Mange fødende overstiger Institute of Medicine’s anbefalinger vedrørendevægtøgning i graviditeten, hvilket øger deres risici på langt sigt for at blive overvægtige eller sværtovervægtige. Denne afhandling viser udviklingen af en IT-baseret intervention, der skal støtte en sundpostpartum livsstil.


En Participatory Design tilgang er anvendt for at sikre, at den udviklede løsning imødekommermødrenes relevante behov og er brugbar. For at kunne bestemme hvordan løsningen understøtteradfærdsændring, er Behaviour Change Wheel anvendt.


Afhandlingen er bygget op om fire studier:


Studie 1 er et systematisk review, der har til formål at identificere litteratur om effektiveinterventioner, der understøtter kvinders vægttab efter fødslen. Otte studier blev inkluderet. Detsystematiske review viser, at IT-baserede interventioner kan understøtte en sund livsstil ogvægtkontrol efter fødslen. Fremtidige studier bør fokusere på en længere opfølgningsperiode, størrestikprøve og længerevarende brug af interventionen.


Studie 2 er identifikation af barrierer for en sund livsstil efter fødslen og muligheder ved at bruge enIT-baseret løsning. Fem fokusgrupper med postpartum kvinder og to fokusgrupper medsundhedsfaglige personer blev udført for at identificere barrierer relateret til en sund livsstil efterfødslen. Studiet viser, at postpartum kvinder mangler redskaber til at informere og støtte dem til ensund livsstil efter fødslen. En IT-baseret intervention kunne være en måde, hvorpå kvinders behovkan imødekommes.

 
Studie 3 er udviklingen af et modul i en mobil applikation til at understøtte en sund postpartum livsstilgennem adfærdsændring. Udviklingen af interventionen blev gennemført sammen med postpartumkvinder, sundhedsfaglige personer, IT-eksperter og forskere. Interventionen er baseret på resultaterfra workshops, interviews, feedback sessioner og think-aloud test. Resultatet blev et modul Sund Sammen i den eksisterende mobilapplikation Mit Sygehus. Modulet indeholder ugentlige pushnotifikationer, podcasts, træningsvideoer og vægtkontrol.


Studie 4 er en evaluering af postpartum kvinders brug og oplevelser af modulet Sund Sammen samtderes holdninger til modulet, som har til formål at understøtte en sund postpartum livsstil. 34 postpartum kvinder blev inkluderet i denne fase af studiet. Én droppede ud pga. tekniske problemerefter nogle få uger. Evalueringen er baseret på 18 personlige interviews og et udsendt spørgeskemamed 28 besvarelser. Den viser, at en IT-baseret intervention med podcasts, push-notifikationer, træningsvideoer og vægtkontrol har potentiale til at understøtte en sund postpartum livsstil. Det børdog ikke opfattes som en løsning, der passer til alle. Resultaterne viser, at de, der har brugt modulet,er kvinder, der allerede var fysisk aktive før deres graviditet.
OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Draborg, Eva, Hovedvejleder
  • Kjær, Trine, Hovedvejleder
  • Rothmann, Mette Juel, Bivejleder
  • Maria Skjøth, Mette, Bivejleder
  • Vinter, Christina Anne, Bivejleder
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 18. nov. 2022

Bibliografisk note

Funding:
The project was funded by Centre for Innovative Medical Technology (CIMT) and University College Lillebælt (UCL)

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Healthy Together: A behavioural change intervention to support a healthy lifestyle postpartum'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater