Gymnasiematematikdidaktik: Udvikling af undervisning med fokus på at øge scientific literacy

Publikation: AndetAndet bidragFormidling

40 Downloads (Pure)

Abstract

Dette speciale sætter fokus på, hvordan et matematikforløb designes under rammerne af et citizen scienceprojektmed fokus på at øge gymnasieelevers scientific literacy. Empirien bygger på punktobservationer,interviews og surveyresultater fra citizen science-projektet Et Sunderes Syddanmark - Gymnasiepanelet, hvorlidt over 200 gymnasieelever, fordelt på ni gymnasier i Region Syddanmark, har deltaget i 2022. Empirienindikerer, at eleverne har haft en signifikant progression af scientific literacy under deltagelsen, hvis dennebetragtes ud fra en opdeling af begrebet. Analysen beskriver et behov for et undervisningsdesign med en synligdidaktisk tilgang til scientific literacy for at øge elevens mulighed for en yderligere progression. Dertil anbefalesdidaktiske greb, der i højere grad inddrager eleverne aktivt i undervisningen. Med udgangspunkt i disseprincipper, domænespecifik teori og ved benyttelsen af designmetoderne Design Based Research og DesignThinking udvikles et matematikforløb som prototype i en udvidelse af Et Sundere Syddanmark -Gymnasiepanelet. Slutteligt giver specialet et forslag til, hvorledes matematikfaget kan bidrage til etdannelsesaspekt via et øget fokus på scientific literacy i gymnasieskolen.
OriginalsprogDansk
Publikationsdato2022
Antal sider179
StatusUdgivet - 2022

Bibliografisk note

Kandidatspeciale

Emneord

  • Matematik didaktik
  • Scientific Literacy
  • Citizen Science
  • Upper secondary school education
  • Education
  • 21st century skills
  • Mathematical literacy
  • Modellering

Citationsformater