Fra passion til cool cash: Fra passion til cool cash

Anne Gramtorp

Publikation: Working paperForskning

203 Downloads (Pure)

Abstrakt

Forskningen viser, at folk der beskæftiger sig med fag som kræver et højt abstraktionsniveau eller evnen til at håndtere komplekse problemstillinger, performer bedre hvis de er drevet af indre motivation (Amabile, 1997), (Amabile, 1993),(Lam, 2011), (Ryan & Deci, 2000). Den psykologiske motivationsforskning beskriver indre motivation, som den form for motivation der udspringer af personlige værdier (Ryan & Deci, 2000).
Inden for forskningen i entreprenøriel ledelse har der længe været fokus på vigtigheden af motivation, (Shane et al, 2003), (Davidsson, 1989), (Wiklund et al, 2003), (Delmar, 2008), (Stenholm, 2011), (Cardon et al, 2009). Majoriteten af entreprenørskabslitteraturen måler motivation som et skalaforhold, som noget der enten er der eller ikke er der og beskriver motivation synonymt med begreberne intention, ambition og villighed. Fælles for entreprenørskabsforskningens bearbejdning af motivation er, at motivation er afgørende for at skabe vækst i virksomheden. Men hvad er vækst?
Vækst er et af tidens buzzwords. I den erhvervspolitiske diskurs er vækst ofte lig med beskæftigelse og produktivitet. Vækst er her knyttet til positive associationer og som det middel der skal vende krisen. Derfor initieres vækstprogrammer for dem som har potentiale til at vokse. Og det har de små og mellemstore virksomheder. Det ligger i betegnelsen – de kunne godt være større. Incitamentet om at få de små og mellemstore virksomheder til at vokse, er også indgangen til mit forskningsprojekt. Forskningsprojektet tager empirisk afsæt i smv-ledere1 der deltager i vækstprogrammet Vækst via Ledelse, vis sigte er, at skabe langsigtet vækst i mindre virksomheder. Men hvor store, hvorfor og hvordan skal den lille virksomhed vokse?
Entreprenørskabslitteraturen taler for størstedelens vedkommende om vækst i kvantitative termer. Vækst er noget der kan måles objektivt og handler ofte om mængde eller størrelse. Flere vækststudier refererer til vækst i form af virksomhedens top- og bundline, antal ansatte eller slag. I undersøgelsen af smv-lederens motivation for at skabe vækst, er det imidlertid et velkendt forskningsmæssigt fænomen, at ikke alle smv-ledere har lyst til vækst (Davidsson, 1989), (Wiklund et al, 2003), (Christensen et al, 2004). I hvert fald ikke den form for vækst der er fokus på i majoriteten af undersøgelserne. Samtidig er der en gråzone i entreprenørskabslitteraturens skildring af motivation for vækst som en binær forskel. Hvad indeholder spændet mellem motivation for vækst og fraværet af motivation for vækst? Hvordan kan vi erfare, forstå og erkende forholdet mellem motivation og vækst på en måde som forskningsmæssigt bevæger sig videre end de i forvejen skildrede kvantificerbare og skalerbare definitioner?
OriginalsprogDansk
Antal sider41
StatusUdgivet - 31. okt. 2013

Emneord

  • motivation; vækst, entreprenørskab

Citationsformater