Feedback til elevtekster som fagspecifik, formativ evaluering

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Abstrakt

Følgende abstrakt er antaget af tidsskriftet. Manus indleveres 1. marts: Man lærer sig faget, approprierer fagdiskursen og får tekstkompetence i faget gennem at skrive. Nyere forskning (Krogh 2015) peger på, at man lærer sig fag gennem at skrive i fag. Der er derfor brug for at udvikle en evalueringspraksis (Black & William 2009), hvor lærere får et fagligt og fagdidaktisk beredskab til at give tæt, faglig og formativ feedback, der understøtter elevens faglige læring i skriveprocessen. Forskningsspørgsmål: Hvordan kan feedback på elevtekster fungere som fagdidaktisk sensitiv og formativ evaluering? Artiklens teoretiske udgangspunkt er sociokulturel skrive- og læringsteori (Lea & Street 1998, Blåsjö 2018). Faglig skrivning er en situeret, social og meningsskabende aktivitet, og feedback på elevtekster må være sensitiv over for dens faglige og institutionelle (grundskole, gymnasium, niveau) kontekst. Med udgangspunkt i det teoretiske udgangspunkt, egen forskning og Dysthe m.fl.s (2000) teksttrekant udvikles i artiklen en model for faglige, formativ feedback. Modellens anvendelighed illustreres og diskuteres i to cases fra gymnasiet og grundskolen. Det er et fund i vores tidligere forskning (Christensen & Hobel 2020, Hobel 2021), at faglig feedback på sætningsniveau og i forbindelse med kobling af sætninger er underdidaktiseret. Heri ligger et uudnyttet potentiale for indsigt i faglig erkendelse. Hvordan giver læreren feedback, der på dette niveau fokuserer fx elevernes konstruktion af valide faglige beskrivelses-, forklarings- og argumentationssekvenser? Fundet diskuteres i forbindelse med modeludviklingen og de to cases.
OriginalsprogDansk
TidsskriftCEPRA
StatusAfsendt - 2021

Emneord

  • skrive for at lære
  • faglig skrivning
  • fagdiskurs
  • tekstkompetence
  • feedback og formativ evaluering

Citationsformater