Fængende bog om fokusgruppeinterview

Charlotte Simonÿ

Publikation: Bidrag til tidsskriftAnmeldelseFormidling

Abstrakt

Med baggrund i erfaringer indenfor sundhedsfaglig forskning gennem godt 25 år har den norske professor Kirsti Malterud skrevet denne fængende hands-on-bog om fokusgruppeinterview. Bogen henvender sig til alle, som arbejder med og interesserer sig for fokusgruppeinterview i en sundhedsfaglig sammenhæng.

Der lægges særlig vægt på, at det enkelte menneskes perspektiver udgør en sandhed i sig selv. Den kvalitative forskningsmetode får hermed en forfriskende og bredere rækkevidde i den medicinske hverdag.

Med budskabet om at fokusgruppeinterview kan anses som en selvstændig og fyldestgørende videnskabelig undersøgelsesform, fremhæves metoden som egnet i forskning, hvis genstandsfelt er: Meningsindhold, som det opleves af personer i sin naturlige sammenhæng.

Bogen giver anvisninger på arbejdet med fokusgrupper, og væsentlige facetter af arbejdets processer bliver fremhævet. Tonen i bogen er inspirerende, og beskrivelserne af Malteruds egne forskningsmæssige erfaringer kombineres med henvisninger til andre internationalt anerkendte forskere, som har solide erfaringer indenfor feltet.

Præsentationen bygger på en opfattelse af, at data af god kvalitet fra fokusgrupper kan give muligheder for at fortælle troværdige historier, der kan gøre en forskel i praksis.

Bogen udgøres af fem dele, som fører læseren gennem forskningsarbejdet: afsæt, lanlægning, dataindsamling, analyse og publicering af resultater. Desuden er der en kort beskrivelse af det kritiske teoretiske afsæt, som Malteruds egen forskning er baseret på.

Forskningsfaserne er fremsat i et letforståeligt sprog og med konkrete eksempler, der fremstiller arbejdet med fokusgrupper som en levende, nærværende og dynamisk proces.

Dog skal det siges, at læseren formentlig vil få brug for at hente mere fyldestgørende anvisninger på analysearbejdet andre steder.

Forskerens kompetencer i form af metodiske og kommunikative værktøjer sættes i direkte relation til mulighederne for at lære at tænke anderledes og reflektere indenfor et felt. Samtidig udtrykkes der stor respekt for, at informanter investerer tid i at fortælle deres historie i fokusgrupper, og der sættes fokus på de etiske aspekter, som er knyttet til metoden.

Det beskrives både, hvor fokusgrupper kan bruges, og hvor de ikke vil være egnede.

God læselyst med denne bog, som er en vejledende appetitvækker for alle, som ønsker en let og virkelighedsnær indføring i arbejdet med fokusgrupper.

Det norske afsæt burde ikke forstyrre den danske læser i nævneværdig grad.

Af Charlotte Simonÿ, ph.d.-studerende, sygeplejerske, cand.pæd.
OriginalsprogDansk
TidsskriftSygeplejersken
Udgave nummer3
Sider (fra-til)51
ISSN0106-8350
StatusUdgivet - 2013
Udgivet eksterntJa

Citationsformater