Evaluering af Region Syddanmarks §2-aftale for knæartrose: Uddannelses- og træningsforløb i fysioterapipraksis

Publikation: Bog/rapportRapportForskning

11 Downloads (Pure)

Abstract

I december 2016 indgik Danske Fysioterapeuter og Region Syddanmark en
§2-aftale om uddannelses- og træningsforløb i fysioterapipraksis for knæartrosepatienter. Formålet med aftalen var at sikre et standardiseret uddannelses- og træningstilbud i praksissektoren for knæartrosepatienter jf. de nationale kliniske retningslinjer for knæartrose (NKR).

Aftalen trådte i kraft pr. 1. februar 2017 og omfatter praktiserende fysioterapeuter med ydernummer i Region Syddanmark, som er tilmeldt aftalen.

Denne rapport beskriver evaluering af aftalen for perioden februar 2017 til juni
2021, herunder en undersøgelse af patienternes og fysioterapeuternes tilfredshed, afdækning af de afregningstekniske udfordringer og de organisatoriske forhold såsom økonomi og ydelsesanvendelse. Ligeledes er forløbenes behandlingseffekt kortlagt på overordnet niveau med henblik på at afdække effekten og virkningsgraden af de ydelser, der udføres i aftalens standardiserede forløb.

Rapporten er udarbejdet i et samarbejde mellem Syddansk Universitet og Region
Syddanmark, og henvender sig til alle, der måtte have interesse for implementering af kliniske retningslinjer, behandling af knæartrose (slidgigt i knæ) og i den fysioterapeutiske indsats i praksis.

Der skal lyde en tak til chefkonsulent Birgit Serup Larsen, Praksisafdelingen i
Region Syddanmark for velvillig støtte i forbindelse med opstart af projektet.
Desuden en stor tak til professor Ewa Roos fra Institut for Idræt og Biomekanik
på Syddansk Universitet for uvurderlig støtte og faglig sparring under projektprocessen, samt til de GLA:D®-fysioterapeuter og klinikejere, som har deltaget i besvarelse af spørgeskemaundersøgelsen og GLA:D®-fysioterapeuter og patienter der har deltaget i dataindsamlingen.
OriginalsprogDansk
ForlagRegion Syddanmark
Antal sider33
StatusUdgivet - 18. mar. 2022

Citationsformater