Evaluering af kompetenceudviklingsforløb i Fredericia Kommune

Peter Sørensen, Thomas Peter Pless, Anders Rasmussen

Publikation: AndetAndet bidragFormidling

Abstract

Denne rapport dokumenterer den evaluering, som er foretaget af etkompetenceudviklingsprojekt for lærere, pædagoger og ledere i Fredericia Kommune. Projektet skal udvikle “stærke samarbejdskulturer”, hvor man bl.a. ændrer praksis i retning af at arbejde med inklusion af alle børn og elever i de kommunale skoler og institutioner.Evalueringen er gennemført som en virkningsevaluering, hvilket vil sige, at intentionen var, at generere viden om virkningen (udbyttet eller effekten) af kompetenceudviklingsprojektet samt at generere viden om, hvordan selve interventionen (undervisning, læreprocesser m.m.) virker.Data er indsamlet via semistrukturerede fokusgruppeinterview med lærere og pædagoger fra to forskellige undervisningsforløb. Lærerne har gennemgået diplommodulet ‘Fagdidaktik og klasseledelse ‘ medens pædagogerne har gennemgået diplommodulet ‘Social inklusion‘.Analysen af data viser, at den opstillede programteori kan bekræftes, hvorfor detkonkluderes, at interventionen i Fredericia Kommune i høj grad har medvirket til, at der er igangsat læreprocesser hos deltagerne, som kan føre til realisering af de kommunalt opstillede mål.
OriginalsprogDansk
Publikationsdatodec. 2015
StatusUdgivet - dec. 2015
Udgivet eksterntJa

Citationsformater