Evaluating a novel technology in radiotherapy using digital patient-reported outcomes: The PRO-MR-RT study

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

26 Downloads (Pure)

Abstract

Baggrund
I 2018 fik patienter med kræft mulighed for at blive behandlet med online adaptivmagnetisk resonans-guidet strålebehandling. En magnetisk resonans lineær accelerater (MR-linac) er en innovativ teknologi, hvor MR-billeder af høj kvalitet kanvisualisere tumoren og de omgivende organer under strålebehandling af kræft.Dette gør det muligt at tilpasse strålerne i forhold til dagens anatomi og betyderat sikkerhedsmargener omkring tumoren kan reduceres, og højere doser gives.Særligt tumorer i bækkenet kan bedre ses på MR-billeder af høj kvalitet og behandles derfor på MR-linac.

MR-linac kan få patienternes bivirkningsprofiler til at ændre sig, og derfor er detvigtigt at evaluere bivirkninger rettidigt og præcist. Ugentlig vurdering af bivirkninger rapporteret af patienten i form af patient-rapporterede oplysninger (PRO) hari tidligere studier detekteret symptomer tidligere og med en højere sværhedsgradend klinikernes bivirkningsregistreringer. Hvis ugentlige PRO skal integreres istrålebehandlingsforløb for patienter med bækkentumorer, vil det være nødvendigt med et kort PRO skema, der dækker relevante, hyppige akutte bivirkninger.

Denne afhandling er baseret på 4 artikler med formålet at:

- Identificere, udvælge og validere symptomer til patientrapportering sammensat i et spørgeskema, der dækker de mest hyppige akutte bivirkninger tilstrålebehandling mod kræft i bækkenområdet (ARTIKEL I).

- Undersøge gennemførlighed, anvendelighed og patienternes accept afugentlig elektronisk PRO under og 4 uger efter strålebehandling med et halvtårs kontrolforløb (ARTIKEL II).

- Undersøge akutte bivirkningsprofiler over tid, tid til største symptombyrde ogvarigheden af de akutte bivirkninger hos patienter med prostatakræft behandlet på MR-linac (ARTIKEL III).

- Udforske den kliniske effekt af at integrere PRO med aktiv monitorering ogpatientfeedback i et strålebehandlingsforløb og patienternes valg af opfølgning ud fra de symptomer, de rapporterer. Vi vil også undersøge, om klinikerens compliance i forhold til håndtering af PRO besvarelserne er associeretmed patienternes responsrater og at patienterne oplever, deres svar bliverbrugt i deres behandling (ARTIKEL IV).

Resultater
- I en litteraturgennemgang og journalaudit på MR-linac patienter blev 18akutte bivirkninger identificeret og tilhørende PRO spørgsmål udvalgt fra tovaliderede PRO biblioteker. PRO skemaet blev valideret i pilotstudiet (n=40),hvor 17 symptomer blev rapporteret af >20% af patienterne som akutte bivirkninger til strålebehandling mod bækkenet.

- Det var muligt at rekruttere (87%) og fastholde patienter med prostata- oglivmoderhalskræft i at besvare ugentlige PRO under deres strålebehandling.Skemaets længde og ugentlig frekvens af PRO besvarelser var tilpas, og85% svarede på > 80% af de ugentlige PRO, dog signifikant færre over 70år (p=0.041). Denne responsrate faldt i kontrolforløbet, så 47,5% besvarededen sidste uge 24. Applikationen var anvendelig til digital PRO besvarelse,men patienten ønskede feedback på deres svar fra klinikerne.

- For patienter med lokaliseret (n=25) og metastatisk (n=25) prostatakræft behandlet på MR-linac blev de ugentlige PRO besvarelser anvendt til tidstrobivirkningsprofiler. I alt rapporterede 20% en 2-grads øgning i vandladningsfrekvens gennem 2 uger. Symptomerne var værst på tidspunkter, hvor PROikke blev målt tidligere (60Gy; Uge 3, 36 Gy: 1-2 uger efter behandling). Efter12 uger, havde patienter der fik 20 behandlinger (16%) fortsat urinvejssymptomer, mens tarmsymptomer varede ved efter de korte forløb (12%).

- Aktivt monitorering og anvendelse af PRO hos alle patienter med prostatakræft (n=156) i strålebehandling forbedrede patientens oplevede kvalitet afbehandlingen (87%), følelse af at blive inddraget (93%) og kommunikationmed kliniker (91%). For størstedelen af patienterne (93%) handlede klinikerne på alle deres PRO, og patienterne oplevede deres svar blev anvendt ideres behandling (96%). Opfølgning på akutte bivirkninger blev fravalgt af23%. Flere af disse patienter (68%) rapporterede forværret selvvurderet helbred to måneder efter i forhold til de, der havde opfølgning (40%)(p=0.044).

Konklusion
Et målrettet PRO spørgeskema blev udviklet og valideret til patienter med kræft ibækkenet og integreret i klinisk strålebehandling. Pilotstudiet bekræftede gennemførlighed, anvendelighed og accept af ugentlig PRO. Hos patienter med prostatakræft behandlet på MR-Linac kortlagde de ugentlige PRO akutte bivirkningsprofiler med tidstro forbedringer og forværringer over tid. Digitale PRO med aktivsymptommonitorering blev integreret hos alle patienter med prostatakræft medhøj kliniker og patient compliance. Patienterne oplevede deres PRO blev anvendtog forbedrede deres behandling. En fjerdedel af patienterne fravalgte opfølgning.
OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Dieperink, Karin Brochstedt, Hovedvejleder
  • Pappot, Helle, Bivejleder, Ekstern person
  • Bernchou, Uffe, Bivejleder
  • Schytte, Tine, Bivejleder
Dato for forsvar27. jan. 2023
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 18. jan. 2023

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Evaluating a novel technology in radiotherapy using digital patient-reported outcomes: The PRO-MR-RT study'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater