Etablering af ålegræsbede

Publikation: Kapitel i bog/rapport/konference-proceedingBidrag til rapportForskning

Abstrakt

Denne rapport beskriver status for viden om ni potentielle marine virkemidler og tiltag, der kan anvendes til at forbedre miljø- og naturforholdene i Lillebælt. De ni potentielle virkemidler inklu-derer: Etablering af ålegræs, etablering af stenrev, etablering af biogene rev, anvendelse af bio-huts, dyrkning af muslinger og tang i vandsøjlen, opfiskning af krabber og søstjerner, områder beskyttet mod trawlfiskeri (MPAs) og anvendelse af naturbaserede løsninger til klima-sikring af kysterne. Virkemiddelbeskrivelserne har fokus på de forventede økosystemtjenester relateret til biodiversitet, natur og miljø, men andre økosystemtjenester associeret med virkemidlerne be-skrives også. Anvendeligheden og effekterne af de forskellige virkemidler og tiltag til miljø- og naturgenopretning afhænger i høj grad af lokale fysiske og miljømæssige forhold, og derfor vil der være stor forskel på, hvor virkemidlerne kan placeres. Såfremt der findes viden om kriteri-erne for anvendelse, så indgår det i virkemiddelbeskrivelsen. Vidensgrundlaget for de be-skrevne virkemidler er meget varierende og status for eksisterende vidensgrundlag er, ligesom områder hvor der mangler viden, inkluderet i beskrivelserne.
OriginalsprogDansk
TitelVirkemidler og tiltag til forbedring af miljø- og naturforholdene i Lillebælt DTU Aqua-rapport nr. 405-2022
Vol/bind405-2022
ForlagInstitut for Akvatiske Ressourcer, Dansk Skaldyrcenter
Publikationsdatosep. 2022
Sider8-11
Kapitel2.1
ISBN (Elektronisk)978-87-7481-333-0
StatusUdgivet - sep. 2022

Citationsformater