Er danske sygeplejersker "klædt på" til mødet med patienter, som anvender alternativ behandling

Anita Lunde

Publikation: Bog/rapportRapportForskning

Abstrakt

Rapporten afdækker forudsætninger og erfaringer blandt danske sygeplejersker vedrørende alternativ behandling. Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse på baggrund af et konstrueret spørgeskema omhandlende viden, dialog og holdninger. Respondenterne er kontaktet per post på baggrund af et stratificeret udtræk blandt på 2500 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd. Der er opnået en svarprocent på 67 % og stikprøven er repræsentativ for danske sygeplejersker med hensyn til alder, køn, ansættelsessted og region.
Resultaterne viser bl.a., at sygeplejerskers viden om alternativ behandling overordnet kan betegnes som mindre/middel. Viden er primært erfaringsbaseret og opsamlet på initiativ af den enkelte sygeplejerske. En mindre gruppe sygeplejersker (8 %) har en alternativ behandleruddannelse, og 11 % angiver, at de anvender alternativ behandling i deres sygepleje. Som privatpersoner er sygeplejersker storforbrugere af alternativ behandling, idet mere end 75 % har anvendt alternativ behandling. Sygeplejerskerne vurderer sig som mindre kompetente i forhold til at svare på spørgsmål om alternativ behandling, og mere end halvdelen efterspørger da også mere viden. Dialog mellem patient og sygeplejerske om alternativ behandling forekommer af og til, dialogen indgår dog sjældent som et fast punkt i planlagte samtaler, ligesom langt de fleste sygeplejersker aldrig giver konkrete anbefalinger om alternativ behandling. Sygeplejersker anser alternativ behandling som et meget bredt felt, som også afspejler sig i, hvordan de reagerer overfor konkrete alternative behandlinger. Største parten af sygeplejerskerne har en positiv holdning overfor alternativ behandling og finder, at alternative behandlinger med en dokumenteret effekt bør integreres i sundhedsvæsnet. Der efterspørges overordnede retningslinjer vedrørende alternativ behandling, som bl.a. kan rådgive sygeplejersker om, i hvilken udstrækning de må anbefale og udøve alternativ behandling.
Der findes i undersøgelsen en positiv sammenhæng mellem mere viden om alternativ behandling, en positiv holdning og hyppigere dialog med patienter. Derfor peger undersøgelsen på, at sygeplejersker har et behov for mere kvalificeret viden om alternativ behandling. Viden om alternativ behandling foreslås konkretiseret som viden om udvalgte alternative behandlinger, viden om alternativ behandling i relation til bestemte patientgrupper eller lidelser, viden om relevante informationskilder og viden relateret til etiske problemstillinger knyttet til patienters brug af alternativ behandling.

OriginalsprogDansk
ForlagCAST - Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering, SDU
Antal sider95
ISBN (Elektronisk)978-87-92699-09-1
StatusUdgivet - 10. nov. 2010

Citationsformater