Epidemiology of sarcoidosis: Incidence, prevalence, mortality, psychiatric comorbidity and socioeconomic consequences

Melina Gade Sikjær*

*Kontaktforfatter

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

32 Downloads (Pure)

Abstract

Sarkoidose er en bindevævssygdom, der potentielt kan påvirke alle organsystemer i kroppen. Sværhedsgraden af sarkoidose spænder vidt fra symptomfrie patienter, som diagnosticeres på baggrund af tilfældige radiografiske fund, til patienter med omfattende organinvolvering. Estimater af forekomsten af sarkoidose varierer meget mellem forskellige studier. Dette skyldes forskelle i studiernes design og studiepopulationernes karakteristika hvad angår f.eks. alder, køn og etnicitet. Prognosen for sarkoidose er i de fleste tilfælde god, men i enkelte tilfælde er sygdommen fatal på grund af organsvigt og sarkoidose-relaterede komplikationer i slutstadiet. Vores viden om sarkoidose-relateret dødelighed i de nordiske lande er desværre begrænset. Sarkoidose diagnosticeres primært blandt personer i den erhvervsaktive alder. Nedsat arbejdsevne hos patienter med sarkoidose kan derfor være forbundet med en både personlig og samfundsmæssig økonomisk byrde (indirekte omkostninger). Tidligere studier har fundet høje sundhedsomkostninger relateret til sarkoidose, men de fleste af disse studier er tværsnitsundersøgelser eller follow-up studier med en kort opfølgningsperiode. Studier, der evaluerer sundhedsomkostninger og de indirekte omkostninger forbundet med sarkoidose mange år før og efter diagnose, er dog få.
Depression og angst ses ofte hos patienter med sarkoidose. Vores viden om risikoen for at udvikle depression eller angst efter en sarkoidose-diagnose er dog sparsom. Det overordnede formål med denne afhandling var, at evaluere forekomsten af sarkoidose på landsplan samt at undersøge betydningen af sarkoidose i forhold til vigtige epidemiologiske parametre med fokus på socioøkonomiske faktorer, dødelighed og psykiatrisk komorbiditet. Afhandlingen omfatter fire studier baseret på data fra de danske nationale sundhedsregistre og Danmarks Statistik. I studie I-III er patienterne matchet med fire kontrolpersoner fra baggrundsbefolkningen baseret på alder, køn, kommunekode og civilstand. 


I studie I fandt vi en incidens på 14,5 pr. 100.000 pr. år. Incidensen og prævalensen steg fra 2001 til 2015. I studie II evaluerede vi sundhedsomkostninger (hospitalsindlæggelser, ambulante kontakter, primær sundhedspleje og medicin) og indirekte omkostninger (indkomst og offentlige overførselsindkomster) hos patienter med sarkoidose sammenlignet med matchede kontroller. De samlede meromkostninger (sundhedsomkostninger og indirekte omkostninger) var højere hos patienterne med sarkoidose sammenlignet med kontrolgruppen både før diagnosetidspunktet og i højere grad efter diagnosen. De vigtigste årsager til meromkostninger i gruppen af patienter med sarkoidose var hospitalsindlæggelser og reduceret lønindkomst. I studie III fandt vi, at dødeligheden var højere hos patienter med sarkoidose sammenlignet med kontrolgruppen. Den højeste dødelighed sammenlignet med kontrollerne så vi hos patienter, som blev behandlet med systemisk kortikosteroid mellem tre måneder før og tre år efter diagnosen. I det sidste studie fulgte vi patienter med sarkoidose, som ikke havde angst eller depression to år før diagnosen, og kontrolgruppen i 18 år efter diagnosen. Vi fandt, at patienter med sarkoidose havde en øget risiko for angst og/eller depression sammenlignet med kontrolgruppen.


Sammenfattende fandt vi, at incidensen og prævalensen af sarkoidose i Danmark er høj, og at sarkoidose har betydelig indvirkning på patienternes liv. Sarkoidose er forbundet med en øget dødelighed og risiko for angst og/eller depression i forhold til sammenlignelige personer fra baggrundsbefolkningen. Den personlige og samfundsøkonomiske byrde forbundet med sarkoidose er høj især omkring diagnosetidspunktet, men også flere år før og efter diagnosen.


Samlet set bidrager denne afhandling med opdateret og ny viden om sarkoidose, som kan hjælpe læger i forbindelse med rådgivning af nydiagnosticerede patienter med sarkoidose samt forhåbentlig inspirere til fremtidige forskningsprojekter inden for feltet. 
OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Hilberg, Ole, Hovedvejleder
  • Ottesen, Anders Løkke, Bivejleder
  • Ibsen, Rikke, Bivejleder, Ekstern person
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 18. nov. 2022

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Epidemiology of sarcoidosis: Incidence, prevalence, mortality, psychiatric comorbidity and socioeconomic consequences'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater