Chironomus plumosus' påvirkning af næringsstofflukse i restaurerede søer

Thomas Boll Kristensen, Kasper Reitzel, Frede Østergaard Andersen, Erik Jeppesen

Publikation: Konferencebidrag uden forlag/tidsskriftPosterForskning

Abstrakt

Den interne næringsstofbelastning af en række danske søer har betydet at disse søer er forblevet i en uklar, algedomineret tilstand til trods for reduktioner i mængden af tilførte næringsstoffer. I mange tilfælde er der derfor efterfølgende lavet et eller flere restaureringsindgreb for at skabe et skift fra søens uklare tilstand til en klarvandet sø domineret af undervandsplanter. Aluminiumsbehandling [tilsætning af Al2(SO4)3 eller AlCl3] af søen er et eksempel på et restaureringsindgreb, der har til formål at binde fosforen i sedimentet. I oktober 2006 blev denne metode anvendt på Nordborg Sø (55 ha; dybde: middel 5,0 m; maks. 8,5).

Makroinvertebrater, der graver i sedimentet påvirker udvekslingen af næringsstoffer mellem sedimentet og vandfasen. Det kan derfor forventes at bentiske makroinvertebrater kan påvirke effekten af aluminiumsbehandling og andre restaureringsindgreb. For at undersøge, hvordan den bentiske dansemyggelarve, Chironomus plumosus, påvirker næringsstoffluksene i aluminiumsbehandlede og ikke behandlede søer, inkuberede vi intakte sedimentkerner med bentiske makroinvertebrater i "naturlige tætheder" samt i "naturlige tætheder + 2800 C. plumosus m-2". Sedimentkernerne, som blev anvendt i forsøget, var hentet fra Væng Sø (16 ha, dybde: middel 1,2 m, maks. 1,8 m - ikke behandlet med aluminium) samt fra områder med og områder uden aluminiumslag i Nordborg Sø. Sedimentkernerne blev inkuberet i fire uger i kar med kunstigt søvand på henholdsvis 10 °C og 20 °C. Hver uge blev der foretaget fluksmålinger over en periode på 24 timer.

Resultater fra de første uger af forsøget viste at C. plumosus øgede frigivelsen af ammonium og fosfat fra sedimentet fra Væng Sø, hvorimod frigivelsen af nitrat blev reduceret eller ændret til et optag. Chironomus plumosus i aluminiumsbehandlet sediment fra Nordborg Sø øger frigivelsen af ammonium efter den første uge, hvorimod der ikke var en tydelig effekt på udvekslingen af de øvrige næringssalte. Andersen et al. (2006) fandt at C. plumosus i starten øgede frigivelsen af fosfat fra sedimentkerner behandlet med aluminium. På længere sigt er der forventninger om at C. plumosus kan øge bindingen af fosfat til aluminium, da C. plumosus' opblanding af sedimentet øger kontakten mellem fosfat og aluminium. Da vi arbejdede med sediment fra en sø, der var behandlet med aluminium for flere måneder siden, så forventer vi at kunne vise om C. plumosus efter længere tid vil øge bindingen af fosfor.

 

Andersen,F.Ø.; Jørgensen,M.; Jensen, H.S. (2006). The influence of Chironomus plumosus larvae on nutrient fluxes and phosphorus fractions in aluminum treated lake sediment. Water, Air, and Soil Pollution: Focus.

OriginalsprogDansk
Publikationsdato2008
StatusUdgivet - 2008
BegivenhedFerskvandssymposium - Århus, Danmark
Varighed: 23. jan. 200824. jan. 2008
Konferencens nummer: 2

Konference

KonferenceFerskvandssymposium
Nummer2
LandDanmark
ByÅrhus
Periode23/01/200824/01/2008

Citationsformater

Kristensen, T. B., Reitzel, K., Andersen, F. Ø., & Jeppesen, E. (2008). Chironomus plumosus' påvirkning af næringsstofflukse i restaurerede søer. Poster session præsenteret på Ferskvandssymposium, Århus, Danmark.