Early integration of person-oriented dialogue about complementary alternative medicine in conventional oncology treatment and care: Impact and lived experiences. A multi-method study

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

70 Downloads (Pure)

Abstract

Introduktion: Et stigende antal patienter påbegynder eller øger et eksisterende brug af komplementær alternativ behandling (KAB) i forbindelse med, at de får en kræftdiagnose eller i starten af deres konventionelle onkologiske behandlings- og plejeforløb. KAB (vitaminer, akupunktur osv.) anvendes oftest som supplement og sjældent som alternativ til den konventionelle onkologiske behandling. Som supplement kan KAB forbedre patienternes helbred, livskvalitet og velvære, men den kan også være uhensigtsmæssig og skadelig. Derfor er der brug for at en åben, herunder personorienteret og professionel dialog mellem patienter og sundhedsprofessionelle om KAB bliver integreret tidligt i det konventionelle behandlingsforløb.

Aktuelt opstår dialogen tilfældigt og begrænset. Både patienter og sundhedsfaglige er tilbageholdende med at tale om fordele og risici ved KAB og der er begrænset viden om, hvordan dialogen på sikker og sundhedsfremmende vis kan integreres tidligt i behandlingsforløbet.


Formål: Det overordnede formål med Ph.d.-projektet var at undersøge de levede erfaringer med åben dialog om KAB integreret tidligt i behandlingsforløbet samt dialogens betydning for patienternes helbred, livskvalitet og velvære. Essentielle elementer af dialogen og deres betydning blev ligeledes undersøgt. Projektet blev designet til at frembringe viden om, hvordan sikker og sundhedsfremmende åben dialog om KAB kan gennemføres og integreres i daglig onkologisk praksis.


Metode: Ph.d.-projektet er funderet i eksistentiel fænomenologisk filosofi og gennemført som et multimetodestudie. 1) Et systematisk litteraturstudie af tilgængelig evidens om karakteristika, essentielle elementer og erfaringer med åben dialog om KAB integreret i konventionel onkologisk behandling og pleje (Artikel I). 2) Et fase II, parallelgruppe, randomiseret forsøg, der undersøger om patienternes helbred, livskvalitet og velvære øges ved integrering af åben dialog om KAB tidligt i behandlingsforløbet sammenlignet med det konventionelle behandlingsforløb (Artikel II), 3) Et kvalitativt interviewstudie for at tilvejebringe dybere forståelse af, hvilken betydning tidlig integrering af åben dialog om KAB i behandlingsforløbet har for patienternes levede oplevelser af helbred, livskvalitet og velvære (Artikel III). Resultaterne fra de tre studier har ført til igangsættelse af et randomiseret fase III studie, der mere specifikt undersøger betydningen af den åbne dialog om KAB for patienternes livskvalitet og velvære, usikkerhed i forbindelse med onkologisk behandling og overlevelse (Artikel IV). Da studierne hver især var gennemført, blev resultater sammenlignet, fortolket og diskuteret og udgør samlet Ph.d.-projektets hovedresultater.


Hovedresultater: Projektet, der repræsenterer i alt 3.272 patienter i palliativ eller kurativt intenderet behandling, viser, at åben dialog om KAB integreret tidligt i behandlingsforløbet, herunder afstemt og individuel rådgivning i sikker og sundhedsfremmende livsførelse, lindrer patienternes oplevelse af skyld, mindsker angst, fremmer håb og livsmod og giver indre ro og selvtillid. Manglende afstemt og individuel rådgivning øger derimod sårbarheden og risikoen for oplevelse af skyldfølelse. Råd til lindring af symptomer og bivirkninger fra behandlingen samt til hvordan kroppen kan styrkes, mindsker patienternes kvalme, depression, angst og psykisk stress og forbedrer deres fysiske formåen og emotionelle livskvalitet. Den samlede rådgivning fremmer patienternes håb, livsmod, livsglæde og vitalitet. Især meget bekymrede patienter har gavn af dialogen tidligt i forløbet. Åben dialog om KAB forlænger muligvis også overlevelsen.

Det er altafgørende for en effektiv og gavnlig dialog om KAB tidligt i behandlingsforløbet, at den sundhedsfaglige person ikke er dømmende og bedrevidende men imødekommende, tilstedeværende, respektfuld og empatisk samt har faglig viden om KAB og konventionel onkologisk behandling og pleje.


Konklusion og perspektiv: Dette Ph.d.-projekt har vist, at en omsorgsfuld, person-orienteret og åben dialog om KAB systematisk integreret tidligt i det onkologisk behandlingsforløb i form af en eller to sessioner er gennemførligt, klinisk relevant og lovende til styrkelse af patienternes helbred, livskvalitet og velvære.

På baggrund af resultaterne er åben dialog om komplementær alternativ behandling et tilbud til alle patienter i onkologisk behandlingsforløb på Sygehus Lillebælt. For yderligere at styrke implementeringen af åben dialog om komplementær alternativ behandling som en naturlig del af den daglige onkologiske praksis er der taget initiativ til et forskningsprojekt, der med et aktionsforskningsdesign skal udvikle interventioner, der kan fremme den åbne dialog om komplementær alternativ behandling. Projektet starter forventeligt i 2023.
OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Jensen, Lars Henrik, Hovedvejleder
  • Nørgaard, Birgitte, Bivejleder
  • Delmar, Charlotte, Bivejleder, Ekstern person
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 17. mar. 2023

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Early integration of person-oriented dialogue about complementary alternative medicine in conventional oncology treatment and care: Impact and lived experiences. A multi-method study'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater