Distribueret kognition og distribueret sprog: analyse af kognitive events i en akutmedicinsk social praksis

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

720 Downloads (Pure)

Abstrakt

Denne artikels emne falder inden for ny kognitiv sprogforskning, og den diskuterer,
hvordan distribueret kognition og distribueret sprog bidrager til studiet
af menneskelig interaktion og betydningsdannelse. Artiklen falder i to
dele: en teoretisk og en analytisk-empirisk. Første del vurderer og kontrasterer
distribueret kognition og distribueret sprog i forhold til klassiske perspektiver
på og tilgange til sprog, interaktion og betydningsdannelse (fx samtaleanalyse).
Den analytisk-empiriske del præsenterer en analyse af, hvordan funktionelle
diagnosticeringsprocesser i læge-patient-interaktioner er betinget af
kropslig koordinering med omgivelserne. I forlængelse heraf præsenteres en
analysemetode, kognitiv eventanalyse, der netop tager højde for de processer,
der udspiller sig i de hurtige interkropslige dynamikker. Med udgangspunkt i
autentisk videomateriale har analysen til formål at vise, hvorledes sproglige og
kognitive processer udspiller sig i både normative, strukturelle dynamikker så-
vel som i synkroniserede interkropslige dynamikker, der ikke lader sig beskrive
inden for rammerne af mere traditionelle tilgange inden for interaktionsforskningen.
Med afsæt i analysen konkluderes det, at konsekvensen af det distribuerede
perspektiv ikke kun afspejles på et teoretisk plan. Metodisk er der
brug for en analysemetodik, der indfanger sproget som kropslige handlinger.
Ydermere har et distribueret perspektiv praktiske implikationer for, hvordan
man organiserer og designer omgivelser, hvor der skal træffes beslutninger, og
hvordan man uddanner praktikere.
Bidragets oversatte titelDistributed cognition and distributed language: Analysis of cognitive events in the social practice of emergency medicine
OriginalsprogDansk
TidsskriftNyS : Nydanske Sprogstudier
Vol/bind50
Sider (fra-til)55-85
ISSN0106-8040
DOI
StatusUdgivet - 4. jul. 2016

Emneord

  • distribueret kognition, distribueret sprog, interaktion, akutmedicin, kognitiv eventanalyse

Citationsformater