Det er jo egentlig mig det handler om. Patientinddragelse i en pædiatrisk kontekst et kvalitativt studie

Publikation: AndetAndet bidragForskning

Abstract

Formålet med studiet var at undersøge unge patienters oplevelser og erfaringer med fænomenet patientinddragelse i deres møde med sundhedsvæsenet. Viden og indsigt om unge patienters oplevelser og erfaringer med inddragelse er af stor betydning for udvikling og kvalificering af patientforløb, der er målrettet de unges behov og præferencer. Undersøgelsen var designet ud fra en fænomenologisk-hermeneutisk forståelsesramme. Data blev indsamlet gennem fokuserede deltagerobservationer og semistrukturerede interviewsamtaler med fire unge patienter i alderen 15-16 år. Data blev analyseret med inspiration fra Giorgis fænomenologiske meningskondensering.Tre overordnede temaer udgjorde undersøgelsens fund: Ø Den interpersonelle relation og kommunikationen som rummes i udsagnet:”ikke bare sådan nogle tilfældige nogle”Ø Deltagelse som rummes i udsagnet: ”Det er jo egentlig mig det handler om”Ø Familiens rolle i forhold til inddragelse: ”de vil gøre alt”Fundene i undersøgelsen blev sammenholdt med videnskabelige studier og diskuteret ved inddragelse af teoretiske perspektiver om blandt andet interaktionel sygeplejepraksis, tværfaglighed og familiesygepleje. Studiet konkluderer, at de unge oplever sig inddraget, forventer at blive inddraget og vil have medbestemmelse i deres pleje- og behandlingsforløb. Kontinuitet, faglighed og relationskompetence blev fremhævet som betydningsfuldt i interaktionen mellem de sundhedsprofessionelle og den unge. Det var en forudsætning for ægte patientinddragelse. Forældre var betydningsfulde, en ressource og bør medtænkes i fænomenet patientinddragelse. Patientinddragelse kan kvalificeres ved, at organisering og muligheder i det tværfaglige samarbejde udvikles, så alle parters kompetencer og perspektiver i højere grad kommer i spil.
OriginalsprogDansk
Publikationsdato20. jun. 2016
StatusUdgivet - 20. jun. 2016

Citationsformater