Demensvenlig indretning af daghjem i Assens kommune: Rapport på baggrund af foreløbige observationer

Publikation: Bog/rapportRapportRådgivning

Abstract

Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorvidt demensvenlig indretning af et daghjem kan påvirke interaktioner, der involverer personer med demens. Denne rapport er en del af projektets første fase, og derfor afdækkes daghjemmets forcer, udfordringer og potentialer i denne rapport, inden daghjemmet er blevet indrettet med særligt øje for demensvenlighed. Vi forstår demensvenlighed som resultatet af et sam-spil imellem fysisk indretning af rum, materielle objekter og alle tilstedeværende personer, f.eks. personer med demens, pårørende og plejepersonale. Der blev foretaget 18 deltagerobservationer i første fase af pro-jektet. Feltnoterne fra disse observationer, samt interviewmateriale fra en workshop med brugere af dag-hjemmet, pårørende til brugerne og det faste personale er en del af projektets empiriske materiale. På bag-grund af de observationer, finder vi blandt andet, at faste rutiner og det interpersonelle samspil med perso-nalet er af stor værdi for brugerne og omvendt også for personalet. En udfordring er dog, at tilbuddet har begrænsede fysiske rammer, hvilket i høj grad har indflydelse på hvilke aktiviteter brugerne tilbydes og hvilke aktiviteter og dertil knyttede interpersonelle interaktioner, brugerne selv har mulighed for at påbe-gynde. Vi ser gode muligheder for at øge demensvenligheden ved at brugerne får nem adgang til og overblik over ’hverdags-objekter’ i form af aviser, billeder, spil, og andre ting, der er umiddelbart genkendelige fra en almindelig hverdag, samt eventuelt objekter, brugerne selv har fremstillet tidligere i aktiviteter i dag-hjemmet. Ud fra ovenstående overvejelser vurderer vi, at diversitet i genkendelige og ordnede fleksible rammer er væsentlige for udvikling på området.
OriginalsprogDansk
Antal sider18
Rekvirerende organisationSocialstyrelsen
StatusUdgivet - 9. maj 2023

Citationsformater