Connected2Care: One-way Text Message Interventions and Cervical Cancer Screening in Tanzania

Bidragets oversatte titel: Connected2Care: Envejs-sms interventioner og livmoderhalskræftscreening i Tanzania

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

216 Downloads (Pure)

Abstrakt

Livmoderhalskræft er den fjerde hyppigste kræfttype blandt kvinder globalt, og 70% af tilfældene forekommer i lavindkomstlande. I Tanzania udgør sygdommen 38% af alle nye kræfttilfælde blandt kvinder. I lavindkomstlande anvendes visuel inspektion efter påførelse af eddikesyre (VIA) som screeningsmetode for livmoderhalskræft. Med denne metode ser man eventuelle forandringer med det samme, hvilket medfører, at kvinder kan behandles prompte, såfremt der ikke er mistanke om kræft (screen-and-treat). Men VIA har lav sensitivitet, og derfor er der blevet udviklet en mere sensitiv screeningmetode til lavindkomstlande, som hedder ”rapid HPV-test”. Denne metode kræver dog, at HPV- positive kvinder får en opfølgende undersøgelse. Envejs sms-intervention er en mobil sundhedsinvention, som kan anvendes på forskellig vis for at fremme sundhedsrelaterede mål. Formålet med denne afhandling er at skabe et overblik over envejs sms-interventioner i Afrika og undersøge, om der er evidens for, at denne type af sms’er kan øge fremmødet til sundhedskonsultationer samt forbedre medicin kompliance (artikel I). Derudover er formålet at undersøge om envejs sms’er kan øge fremmødet til en opfølgende screeningsundersøgelse blandt HPV-positive tanzaniske kvinder (artikel II-III) samt få en forståelse for, hvad der motiverer og forhindrer disse kvinder i at deltage i sådanne undersøgelser (artikel IV).

En systematisk gennemgang af den videnskabelige litteratur (artikel I) viste, at der var 38 randomiserede kontrollerede forsøg i Afrika, som anvendte envejs sms. Når man ved brug af en random effekt model undersøgte effekten af envejs sms’er på konsultationsfremmøde, så havde de samlet set en effekt (OR: 2.03; 95% CI:1.40–2.95; 12 studier, 6448 deltagere) samt en marginal effekt på medicin kompliance (RR: 1.10; 95% CI:0.98–1.23; ni studier, 4213 deltagere). Når data blev stratificeret på tværs af kliniske områder, havde envejs sms’er den største effekt på fremmøde til børnevaccinationer (OR: 3.69; 95% CI:1.67–8.13; tre studier, 1943 deltagere). Samlet set var der stor heterogenitet, hvilket kan skyldes differentielle kliniske outcomes eller studier med høj risiko for bias.

Det randomiserede kontrollerede forsøg (artikel II-III) var koblet til det eksisterende screeningsprogram i Tanzania, og 705 kvinder blev inkluderet i studiet, efter at de havde testet positive på en ”rapid HPV test” under en indledende screeningsundersøgelse. Kvinderne blev randomiseret 1:1 til en interventions- eller kontrolgruppe, og interventionen bestod af sundhedsoplysende sms’er og fremmødepåmindelser. Deltagerene var ikke blindede men det var dem, der målte outcome. I hver gruppe mødte 24% op til deres opfølgende screening, og envejs-sms’er havde ingen effekt på at øge antallet af fremmødte (RR: 1.02; 95% CI: 0.79-1.33). Alle de kvinder, som ikke mødte op til den opfølgende screening, blev kontaktet og opfordret til at komme, efter at studiet var slut. Yderligere 22% dukkede op til undersøgelsen efter at være blevet ringet op, og derudover deltog 30% ved at tage en HPV selv-test derhjemme.

Den kvalitative undersøgelse (artikel IV) bestod af 15 semi-strukturerede, individuelle interviews med kvinder fra interventionsgruppen samt to interviews med screeningssygeplejersker i Dar es Salaam. Kvindernes oplevelse var, at en indledende screening, som de selv initierede, havde den fordel, at den både kunne behandle gynækologiske symptomer samt virke forebyggende, hvorimod en opfølgende undersøgelse blot havde et forebyggede formål. Denne type undersøgelser kunne udskydes, hvis man havde andre mere akutte behov, der skulle dækkes. Derudover oplevede kvinderne, at der både var emotionelle og økonomiske omkostninger ved at deltage i screening generelt, såsom frygt for undersøgelsen og for kræft samt omkostninger til transport, ventetid og tabt indkomst pga. udeblivelse fra arbejde. På baggrund af fundene blev en teoretisk screeningsdeltagelsesmodel udviklet.

Samlet set evaluerer studierne envejs sms’er og screeningsdeltagelse i Afrika multidisciplinært. På baggrund af studierne anbefales det, at man videnskabeligt adresserer mobile sundhedsinterventioner mere snævert og evaluerer envejs-sms separat fra andre mobile interventioner. Fra et globalt sundhedsperspektiv bør man prioritere at anvende envejs sms’er inden for børnevaccinationsprogrammer og ikke på opfølgende screeningsundersøgelser. Fra et folkesundhedsmæssigt og klinisk perspektiv, løser ”rapid HPV-test” problemet med at anvende en screeningsmetode med lav sensitivitet såsom VIA. Modsat skaber det en ny udfordring, hvilket er at sikre ordentlig opfølgning af HPV-positive kvinder. Såfremt Tanzania skal erstatte VIA med ”rapid HPV-test” på succesful vis, skal dette problem adresseres.
Bidragets oversatte titelConnected2Care: Envejs-sms interventioner og livmoderhalskræftscreening i Tanzania
OriginalsprogEngelsk
Vejledere/rådgivere
 • Rasch, Vibeke, Vejleder
 • Kjaer, Susanne Krüger, Vejleder, Ekstern person
 • Mwaiselage, Julius D, Vejleder, Ekstern person
 • Andersen, Marianne, Vejleder
 • Gammeltoft, Tine, Vejleder, Ekstern person
StatusUdgivet - 28. nov. 2019

Note vedr. afhandling

Grad tildelt 09-12-2019

Emneord

 • Livmoderhalskræft
 • Cervical cancer screening
 • Tanzania
 • Global sundhed
 • mHealth
 • sms
 • Afrika
 • Cervical cancer
 • RCT
 • randomiserede kontrollerede forsøg

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Connected2Care: Envejs-sms interventioner og livmoderhalskræftscreening i Tanzania'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater