Compliance, Knowledge and Vocation in Social Work: Exploring the Effects of and Responses to Changes in The Institutional Environment of Danish Social Work

Anna Olejasz Lyneborg

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

Abstract

Denne afhandling undersøger hvordan forandringer i det institutionelle miljø på området for udsatte
børn og unge i Danmark har medvirket til at forme logikker, der påvirker policy, ledelse og
socialfaglig praksis. Afhandlingen afdækker hvordan legitimitetsproblemer forårsaget af
finanskrise, budgetoverskridelser og enkeltsager har påvirket sammensætningen af de logikker, der
omringer og gennemtrænger socialfaglig praksis og ledelse. Derudover undersøges det i afhandlingen
hvordan ledere og socialrådgivere responderer på disse forandringer, og hvad deres strategier
betyder for den socialfaglige profession. Disse spørgsmål bliver besvaret i en tredelt analyse, der
både fokuserer på makroniveau, organisatorisk mesoniveau og på mikroniveau, på basis af
teorigrundlag fra neo-institutionalismen og professionssociologien. De empiriske undersøgelser er
baseret på tre casestudier af socialt arbejde på området for udsatte børn og unge.
Det første case-studium fokuserer på effekterne af enkeltsager og digitalisering i den danske
offentlige sektor, baseret på dybdegående dokumentanalyse og efterfølgende feltarbejde i en
kommune, der var ramt af en enkeltsag. Det andet case-studium trækker på feltarbejde i en anden
dansk kommune, hvor fokus er på effekterne af forandringer i det institutionelle miljøs på praksis
og vidensdeling blandt socialrådgivere og ledere i skønsprocessen fra underretning til ydelse på
mikroniveau. Her zoomes der analytisk ind på anvendelsen af to specifikke teknologier, der er
implementeret til at understøtte sagsbehandling og skøn; brugen af visitationsudvalg og it-systemer
(CMS) i sagsbehandlingen, og hvordan disse teknologier interagerer med socialrådgivere og ledere.
Endeligt undersøges det i et tredje case-studium hvad der karakteriserer efterspørgslen på
videnstyper blandt socialrådgivere udenfor organisatoriske rammer, nærmere bestemt på en platform
på et socialt medie målrettet professionelle på socialområdet. Afhandlingen viser hvordan
historiske og samfundsmæssige forandringer i det institutionelle miljø på området for udsatte børn
og unge har forandret sammensætningen af institutionelle logikker i sektoren, hvilket har
resulteret i en reduceret autonomi for professionen og en bureaukratisering af praksis.
Afhandlingen viser hvordan flertydige institutionelle logikker (eks. bureaukrati, new public
management og evidensbaseret praksis) har bidraget til at forandre den professionelle vidensbase i
socialt arbejde – en udvikling, der forstærkes af digitalisering. Afhandlingen kaster derudover lys
over hvordan ledere og socialrådgivere reagerer på disse forandringer. Ledere udvikler strategier
for at kunne honorere et stadigt stigende behov for at kontrollere og dokumentere
lovmedholdelighed, ved at forme indretningen af it-systemet til sagsbehandling for at sikre erhvervelsen af disse typer viden
simultant med, at andre videnstyper udviskes. Afhandlingen identificerer forskellige måder hvorpå
socialrådgivere forholder sig til de udfordringer, der følger med institutionel forandring. Blandt
andet adresserer socialrådgiverne udfordringerne ved at ekspandere deres praksis til nye
fagområder, skabe alternativ videns-infrastruktur, der omgår computerteknologien, og ved at mutere
henimod bureaukrati-logikken i deres selvopfattelse, og derved bevæge sig væk fra et ’frelserkald’
henimod rollen som ’myndighedsperson’.

Afhandlingens empiriske bidrag modificerer en udbredt opfattelse i forskning; nemlig, at der er en
uforenelig konflikt mellem bureaukrati og socialt arbejde og viser, at alt imens det
institutionelle miljø, der omgiver og gennemtrænger området for udsatte børn og unge har forandret
sig, er socialrådgiverne ikke forblevet passive modtagere. Afhandlingen bidrager til
ny-institutionalismens forskningsfelt ved at viderebygge spirende forskning, der fokuserer på
institutionel forandring som institutionelt arbejde i kombination med professionssociologien.
Derudover adresserer afhandlingen et behov for empirisk forskning, der fokuserer på mikro-niveauet
i undersøgelsen af effekterne af
institutionel flertydighed og hvordan individer responderer på disse forandringer.
OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Pedersen, John Storm, Hovedvejleder
  • Svendsen, Gunnar Lind Haase, Bivejleder
Udgiver
StatusUdgivet - 31. okt. 2019

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Compliance, Knowledge and Vocation in Social Work: Exploring the Effects of and Responses to Changes in The Institutional Environment of Danish Social Work'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater